„Programele Guvernamentale 2016 publicate pentru consultare”

Written by admin. Posted in Social, Top News

Tagged: , , , ,

Published on ianuarie 14, 2016 with No Comments

imm

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România Filiala Arad îi informează pe cei interesaţi că Departamentul pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Turism a publicat proiecte de proceduri pentru Programele Comerţ, Start, IMM din mediul rural, Organizarea Târgului IMM 2016.

  1. Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural urmăreşte stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate în mediul rural prin creşterea numărului de locuri de muncă şi al IMM în mediul rural, facilitarea accesului IMM-urilor înfiinţate în mediul rural la sursele de finanţare, în contextul reducerii discrepanţelor economice dintre mediul urban şi cel rural.
  2. Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START – va stimula înfiinţarea de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.
  3. Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă (Comerţ şi Servicii) sprijină operatorii economici, societăţile  şi societăţile cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.
  4. Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii  urmăreşte:

- dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale între IMM, bănci, fonduri de garantare şi IMM din Uniunea Europeană;

- dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial prin organizarea de ateliere de lucru în cadrul evenimentului cu experţi de la Comisia Europeană;

- dezvoltarea abilităţilor inovative şi consolidarea unui mediu economic competitiv;

-  creşterea numărului de noi locuri de muncă şi a beneficiilor aduse economiei naţionale;

Puteţi urmări evoluţia programelor menţionate mai sus pe site-ul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism www.aippimm.ro. Trebuie menţionat că proiectele vor putea fi depuse numai după publicarea în Monitorul Oficial a acestor proceduri” a precizat Mihaela Breaz – Director Executiv al CNIPMMR Filiala Arad.

No Comments

Comments for „Programele Guvernamentale 2016 publicate pentru consultare” are now closed.