Peste 18 miliooane de lei evaziune fiscală

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , , ,

Published on septembrie 13, 2015 with No Comments

bani2-600x479

Un agent economic cu domiciliul fiscal în municipiul Arad a făcut obiectul unei inspecţii fiscale parţiale pentru verificarea modului de calculare, declarare şi achitare a impozitului pe profit si a taxei pe valoarea adăugată la bugetul general consolidat al statului, fiind selectată pe analiză de risc.

Obiectul principal de activitate îl constituie ”Activităţi ale agenţiilor de publicitate”.

Perioada verificată: 01.01.2011 – 31.12.2014.

În urma inspecţiei fiscale s-au stabilit următoarele obligaţii fiscale suplimentare:

  • Impozit pe profit………………………………… …….5.187.638 lei
  • taxa pe valoarea adăugată……………………………9.183.802 lei
  • accesorii……………………………………………… ..3.654.354 lei

Total………………………………………………………18.025.794 lei

Din analiza evidenţei contabile a societăţii se constată faptul că aceasta înregistrează o serie de cheltuieli cu serviciile realizate de diverşi furnizori, pentru care nu poate face dovada realizării efective a acestor servicii (situaţii de lucrări sau orice alte documente justificative). În ceea ce priveşte facturile de achiziţie a mărfurilor, organele de inspecţie fiscală au constatat că acestea nu conţin nici un fel de informaţii cu privire la datele privind expediţia. Avizele de însoţire a mărfurilor nu conţin informaţii cu privire la mijloacele de transport utilizate. Societatea se află în imposibilitatea de a pune la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală documentele de transport pentru bunurile achiziţionate, respectiv livrate în perioada 01.01.2011 – 31.12.2014. Organele de inspecţie fiscală au constatat că societatea nu a putut prezenta pentru cheltuielile cu descărcarea de gestiune a mărfurilor livrate, documente justificative care să facă dovada realităţii si că acestea au fost achiziţionate efectiv, drept pentru care aceste cheltuieli sunt nedeductibile fiscal. Urmare redimensionării masei impozabile rezultă  impozit pe profit suplimentar în sumă de 5.187.638 lei şi accesorii în sumă de 1.341.097 lei.

Organele de inspecţie fiscală au constatat că în perioada în care societăţii i s-a anulat din oficiu înregistrarea în scopuri de TVA, societatea nu colectează şi nu declară TVA aferentă livrărilor de bunuri/servicii facturate. Totodată, societatea nu a ajustat în favoarea statului TVA pentru bunurile existente în stoc şi serviciile neutilizate la data anulării din oficiu de către organele fiscale competente a codului de înregistrare în scopuri de TVA. Pentru facturile de prestări servicii emise de către furnizori, societatea se află în imposibilitatea de a justifica realitatea achiziţiilor acestor servicii cu documente justificative din care să rezulte modul de calcul al sumelor cuprinse în facturi, perioada şi locaţia în care au fost realizate. Drept urmare, organele de inspecţie fiscală au stabilit TVA suplimentar în sumă de 9.183.802 lei şi accesorii în sumă de 2.313.257 lei.

Societatea nu poate justifica realitatea achiziţiilor de mărfuri înregistrate scriptic in evidenţa contabilă, drept pentru care organele de inspectie fiscală au întocmit sesizare penală către DIICOT – Birou Teritorial Arad, conform prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005. Întrucât societatea a întocmit în mod eronat decontul de TVA, nu a efectuat inventarierea patrimoniului, nu a depus declaraţiile informative cod 394, a desfăşurat activităţi într-o locaţie care nu a fost declarată la registrul comerţului, societatea a fost sancţionată contravenţional cu amendă în sumă totală de 16.000 lei şi confiscarea sumei de 9.694.480 lei. Pentru sumele stabilite suplimentar s-a întocmit Decizia de impunere, urmând ca organele competente din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad să procedeze conform prevederilor legale.

 

 

No Comments

Comments for Peste 18 miliooane de lei evaziune fiscală are now closed.