Finalizarea contractelor de lucrări din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Arad”

Written by admin. Posted in Social, Top News

Tagged: , , , ,

Published on decembrie 16, 2015 with No Comments

IMG_2112 (Copy)

Consiliul Judeţean Arad a anunţat azi finalizarea celor două contracte de lucrări din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Arad (SMIDS)”.

Este vorba de Construcţia staţiilor de transfer, staţiilor de compostare şi a staţiei de sortare în judeţul Arad – rest de executat, parte componentă a „Sistemului de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Arad”, atribuit prin licitaţie deschisă Asocierii: S.C. KASDUM-GF S.R.L., S.C. CONSTRUCTIM S.A., S.C. TEHNIMARKET S.R.L., S.C. SPAŢIU UAD S.R.L., şi Închidere depozite neconforme în judeţul Arad – rest de executat, parte componentă a „Sistemului de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Arad” atribuit prin licitaţie dechisă Asocierii: S.C. KASDUM-GF S.R.L. & S.C. CONSTRUCTIM S.A.

Proiectul SMIDS Arad a fost finanţat prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”.

Valoarea totală a proiectului a fost 112.324.234,00 lei, din care valoare eligibilă conform POS, 107.690.164,00 lei. Cofinanţarea Uniunii Europene prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională a fost 80% din valoarea eligibilă, respectiv 80.574.715,00 lei.

Obiectivele specifice ale proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Arad” (SMIDS) au vizat: (1) implementarea colectării deşeurilor la nivelul întregului judeţ prin extinderea serviciilor de salubritate, (2) implementarea colectării selective a deşeurilor reciclabile la nivelul întregului judeţ, (3) construirea unei infrastructuri complexe de tratare a deşeurilor formate din staţii de transfer, compostare şi sortare, (4) închiderea tuturor depozitelor neconforme de deşeuri şi (5) implementarea compostării individuale în mediul rural.

Menţionăm mai jos cele mai importante rezultate ale proiectului SMIDS Arad:

  • Cadrul instituţional şi logistic pregătit pentru extinderea serviciilor de salubritate la nivelul întregului judeţ, începând cu anul 2016
  • Sistemul de colectare selectivă a deşeurilor reciclabile consolidat prin achiziţionarea a 112.000 containere şi pubele şi a 17 autospeciale pentru colectarea şi transportul deşeurilor
  • Facilitarea diminuării fluxului de deşeuri biodegradabile prin: (1) consolidarea sistemului de colectare separată în mediul urban şi tratarea acestora în cele două noi staţii de compostare; şi (2) promovarea compostării la nivel de gospodărie în mediul rural prin furnizarea a 50.000 unităţi individuale de compostare
  • Închiderea a 11 depozite de deşeuri neconforme orăşeneşti în suprafaţă totală de 40 hectare ce exercitau un impact negativ deosebit asupra factorilor de mediu şi a vieţii locuitorilor din vecinătatea lor
  • Construirea unei complexe reţele de staţii pentru diminuarea şi tratarea fluxului de deşeuri municipale, formată din: 4 staţii de transfer, 2 staţii de compostare a deşeurilor biodegradabile şi o staţie de sortare
  • Eficientizarea activităţilor cu diminuarea fluxului de deşeuri din construcţii şi demolări şi recuperarea lor prin achiziţionarea unui concasor mobil
  • Populaţia judeţului mai bine informată şi conştientizată cu privire la problematica gestionării deşeurilor şi a practicilor specifice de colectare selectivă

„Prin implementarea proiectului SMIDS este asigurat fundamentul dezvoltării durabile a judeţului Arad în acord prevederile europene din Directiva Cadru pentru Deşeuri, adoptată şi implementată şi de ţara noastră” a declarat preşedintele interimar al CJ Arad, Adrian Ţolea.

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Comments for Finalizarea contractelor de lucrări din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Arad” are now closed.