Conferința de lansare a proiectului „Servicii electronice extinse pentru Municipiul Arad”

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , ,

Published on aprilie 19, 2022 with No Comments

Titlul proiectului: „Servicii electronice extinse pentru Municipiul Arad”, cod SIPOCA 1216/MYSMIS 155162

Beneficiar: Municipiul Arad

Data de începere a proiectului: 12.04.2022

Perioada de implementare a proiectului: 16 luni

 

Acest proiect reprezintă o continuare a proiectului „Planificare strategică eficientă și implementare de soluții electronice pentru reducerea birocrației” – digitalizarea unor servicii oferite cetățenilor – SIPOCA558/cod my SMIS 126495.

Prin acest proiect ne dorim continuarea procesului de digitalizare a serviciilor oferite către cetăţeni, prin extinderea soluţiilor existente și implementarea de soluţii noi, cu scopul reducerii birocraţiei și îmbunătăţirii calității actului administrativ.

 • Extinderea portalului de servicii electronice și crearea de noi servicii electronice, în special la:
  • Direcția Generală Poliția Locală Arad
  • Serviciul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Arad
  • Direcția Asistență Socială Arad
  • Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanei
 • Crearea unui modul de comunicare inter-instituțională

Proiectul prevede, de asemenea:

 • achiziționarea unor echipamente IT noi (stații de lucru PC) pentru implementarea noilor soluții digitale;
 • cursuri de instruire pentru 100 de angajați
 • informarea cetățenilor cu privire la serviciile electronice oferite;
 • realizarea unui audit tehnic și de securitate pe intreaga platformă implementată.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor publice aferente competențelor partajate oferite de Primăria Municipiului Arad, prin simplificarea procedurilor administrației locale cu scopul de a eficientiza activitatea instituțională în relația cu cetățenii.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Implementarea unor proceduri simplificate în vederea reducerii birocrației pentru cetățeni, la nivel local, în corespondență cu Planul Integrat pentru simplificarea procedurilor adminstrative aplicabile cetățenilor, atât din perspectiva back-office, cât și front-office, prin introducerea unor soluții digitale noi și integrarea celor existente, pentru serviciile publice aferente competențelor partajate ale adminstrației publice locale;
 2. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect.

 

„Dacă ceva se dovedește a fi util, ne dorim să-l extindem. Astfel într-un an de zile sperăm să conectăm Primăria Arad la celelalte entități ale sale, cum sunt Poliția Locală, Direcția de Asistență Socială, Serviciul Agricol și  Serviciul de Evidență a Persoanelor. Pentru o administrație deschisă și accesibilă, extindem serviciile electronice oferite și ne pregătim pentru momentul în care și alte instituții ale statului vor oferi astfel de facilități. Numai în acest fel vom putea comunica mai mult electronic și mai puțin pe hârtie.”, a declarat primarul municipiului Arad, Călin Bibarț.

 

Rezultate așteptate:

 

Rezultat program R3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate, atins prin:

- Rezultat proiect 1 – Platformă integrată extinsă pentru servicii din sfera competențelor partajate.

 

Rezultat program R5:  cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunățățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific, atins prin:

- Rezultat proiect 2 – Cunoștințe și abilități pentru 100 de angajați îmbunătățite, în vederea exploatării și administrării proceselor digitale implementate în cadrul proiectului.

 

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2 Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente.

 

Valoarea totală a Proiectului: 2.087.022,00 lei

Valoarea eligibilă a Proiectului: 2.087.022,00 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă:  2.045.281,56 lei (98%)

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 1.773.968,71 lei (85%)

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 271.312,85 lei (13%)

Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 41.740,44 lei (2%)

 

Detalii suplimentare referitoare la acest proiect pot fi obținute la sediul Primăriei Municipiului Arad, B-dul Revoluției nr.75, tel. 0257-281850, interior 164, fax. 0257-284744 sau e-mail pma@primariaarad.ro, www.primariaarad.ro.

 

 

 

No Comments

Comments for Conferința de lansare a proiectului „Servicii electronice extinse pentru Municipiul Arad” are now closed.