Situația financiară a DGSPCA Arad

Written by admin. Posted in Social

Tagged: , , ,

Published on septembrie 18, 2018 with No Comments

Având în vedere cele vehiculate în spațiul public și în mass-media locale cu privire la situația financiară a instituției, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, cea mai mare instituție din acest domeniu a județului Arad care se ocupă cu aplicarea la nivel judeţean a politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie, face următoarele precizări referitoare la reglementările legale în vigoare.

Conform Ordonanței de Urgență nr. 103 din 14 noiembrie 2013

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și actualizările ulterioare, se prevăd următoarele:

ART. 20 (1) Finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporţie de cel mult 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.

(2) Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporţie de cel mult 90% din necesarul de fonduri stabilit în baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale.

Menționăm că pentru instituția noastră singura preocupare o reprezintă asigurarea bunăstării beneficiarilor prin oferirea unor servicii de calitate, la cele mai înalte standarde, dar și cea a angajaților care prin specificul activității pe care o desfășoară prestează o muncă extrem de dificilă, încărcată de greutăți și provocări profesionale.

Salutăm, astfel, aprobarea prin votul tuturor consilierilor județeni  din bugetul local a 5,6 milioane lei, sumă alocată de Consiliul Județean Arad prin rectificare bugetară pentru asigurarea, la limita de avarie, a cheltuielilor cu plata celor care lucrează în asistența socială din județul nostru, având în vedere faptul că la rectificarea bugetară națională Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad nu i-au fost alocate sumele solicitate. Reamintim faptul că din sumele alocate, 3,6 milioane de lei vor merge spre cheltuielile salariale și contribuții pe luna august și salarii nete și contribuții pe luna septembrie pentru cei aproximativ 700 de angajați ai instituției, iar din restul de 2,0 milioane lei se vor asigura cheltuielile materiale timp de două luni de zile.

Director general                                Director general adjunct asistență socială

Erika Stark                                       Rodica Crainic

Director general adjunct economic

Valentina Buzura

 

No Comments

Comments for Situația financiară a DGSPCA Arad are now closed.