Realizarea programului de colectare a veniturilor bugetului general consolidat al statului reprezintă obiectivul principal al Fiscului.

Written by admin. Posted in Social

Tagged: , , , ,

Published on octombrie 26, 2014 with No Comments

 

Mobilizarea eficientă a întregului aparat fiscal a condus la încasări substanţiale, în cuantum de peste 1.200.000.000 de lei în primele 9 luni ale anului curent, ceea ce reprezintă o depăşire a programului de încasări primit de la  ANAF cu 4,6%.

          La aceste realizări au contribuit atât intensificarea măsurilor de executare silită aplicate în vederea recuperării arieratelor bugetare, cât şi eficienţa inspecţiilor fiscale derulate în cadrul programului de depistare, limitare, prevenire şi ţinere sub control a evaziunii fiscale.

Marea majoritate a contribuabililor îşi plătesc voluntar obligaţiile bugetare, dar sunt şi contribuabili care mai au nevoie de ,,impulsuri”, constând în somaţii, popriri bancare sau la terţi, şi mergând până la  valorificarea bunurilor sechestrate sau indisponibilizate.

Pe parcursul celor 9 luni au fost întreprinse următoarele măsuri în cadrul procedurii de executare silită:

1. Somaţii comunicate – numeric: 46.829

Sume încasate urmare somaţiilor:73.991.774 lei.

2. Popriri conturi bancare – numeric: 48.884

Sume încasate urmare popririlor bancare: 38.244.061 lei.

3. Popriri la terţi – numeric: 15.787

Sume încasate urmare popririlor la terţi: 2.160.991 lei;

4. Bunuri mobile şi imobile sechestrate – numeric: 375;

Sume încasate urmare sechestrelor: 444.245 lei

 

Total încasări prin aplicarea măsurilor de executare silită până la data de 30 septembrie 2014: 114.841.071 lei.

Activitatea de inspecţie fiscală

Numărul acţiunilor realizate în 9 luni de zile a fost de 1.280, fiind cuprinse aici inspecţii fiscale generale, inspecţii fiscale parţiale, controale inopinate, controale încrucişate, ş.a.

Inspecţiile fiscale efectuate au urmărit verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea după caz a bazelor de impunere, stabilirea diferenţelor privind obligaţiile de plată.

 

Valoarea sumelor suplimentare stabilite urmare inspecţiilor efectuate: 122.902.000 lei, din care:

-         88.655.000 lei reprezintă obligaţii principale, respectiv diferenţe de impozite şi taxe calculate de organele de inspecţie fiscală faţă de obligaţiile bugetare declarate de contribuabili;

-         21.182.000 lei reprezintă dobânzi şi penalităţi de întârziere;

-         486.000 lei valoarea amenzilor aplicate;

-         12.579.000 lei valoarea bunurilor şi sumelor confiscate.

 

 

No Comments

Comments for Realizarea programului de colectare a veniturilor bugetului general consolidat al statului reprezintă obiectivul principal al Fiscului. are now closed.