Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, vicepreşedinte al Federaţiei pentru Educaţie în Europa (FEDE), a reprezentat Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” la Adunarea Generală a FEDE de la Lisabona

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , , , ,

Published on martie 27, 2017 with No Comments

 

Federaţia pentru Educaţie în Europa (FEDE), un model de educație pentru pregătirea carierelor de succes

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”, vicepreședinte al Federaţiei pentru Educaţie în Europa (FEDE), pentru al patrulea mandat, a participat, recent, la lucrările Adunării Generale, care s-au desfăşurat la Lisabona. Sesiunea anuală a fost condusă de prof. dr. Claude Vivier-Le Got, preşedintele Federaţiei pentru Educaţie în Europa (FEDE), alături de care s-au aflat, în prezidiu, vicepreşedinţii Federaţiei pentru Educaţie în Europa (FEDE), care au prezentat celor peste 500 de reprezentanţi ai instituţiilor membre, tendințele şi aspecte specifice legate de învățământul superior şi de formare profesională.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad face parte din Federaţia pentru Educaţie în Europa (FEDE), din anul 1992, alături de importante universităţi din Franţa, Germania, Spania, Elveţia, Belgia, Italia şi ţări francofone, precum Maroc, Algeria, Senegal şi Coasta de Fildeş.

Prin intermediul Federaţiei pentru Educaţie în Europa (FEDE), Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” organizează, în cadrul Departamentului FEDE, programe de studii în limba franceză şi limba engleză, care se finalizează prin obţinerea unei diplome europene în diferite domenii, dintre care amintim: resurse umane, marketing, jurnalism, tehnici de mediu înconjurător, transport, logistică şi finanţe, care atestă calitatea procesului didactic pe parcursul formării lor, precum şi deschiderea internaţională a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Vicepreşedintele Federaţiei pentru Educaţie în Europa (FEDE), prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a subliniat: „Două dintre obiectivele principale cuprinse în managementul strategic al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad sunt cele de internaţionalizare şi cel de creare a unui mediu academic multicultural, realizat prin mobilităţi de cadre didactice şi studenţi, programe în limbi străine, proiecte de cercetare internaţionale, programe de studii masterale în cotutelă cu parteneri internaţionali, deschiderea pentru admiterea studenţilor străini şi afilierea la organizaţii internaţionale”.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, vicepreşedintele Federaţiei pentru Educaţie în Europa (FEDE), a precizat: „Conducerea Federaţiei pentru Educaţie în Europa (FEDE) a implementat o reformă structurală şi calitativă, prin deschiderea şi atragerea de noi instituţii de învăţământ superior din diverse zone geografice, implementarea burselor de mobilitate pentru studenţi, care să permită programe de formare şi elaborare a suporturilor de curs în versiune bilingvă (engleză şi franceză), dar şi existenţa şi validarea programului de master de proiectare informatică. Federaţia pentru Educaţie în Europa este membră în Comisia Europeană pentru învăţământ din cadrul Consiliului Europei, iar adoptarea numelui de „Universitate FEDE” reflectă mai bine noua direcţie de orientare către învăţământul superior, atât de formare, cât şi de cercetare”.

„Având în vedere caracterul interdisciplinar, din ce în ce mai pregnant al cercetării ştiinţifice actuale, prin Institutul de Ştiinţe ale Vieţii din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, acreditat de Academia Română de Ştiinţe Medicale, ne vom aduce contribuţia, astfel încât Universitatea FEDE să se dezvolte şi ca un pol al cercetării ştiinţifice europene. Având în structură şi Institutul de Cercetare format din Consiliul Ştiinţific, din care fac şi eu parte, în calitate de Expert în Ştiinţe şi Biologie, precum şi Şcoala doctorală, în Business Administration, Federaţia pentru Educaţie în Europa (FEDE) are posibilitatea de a participa efectiv la cercetarea fundamentală, ridicând astfel prestigiul său internaţional”, a declarat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, vicepreşedintele Federaţiei pentru Educaţie în Europa, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

No Comments

Comments for Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, vicepreşedinte al Federaţiei pentru Educaţie în Europa (FEDE), a reprezentat Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” la Adunarea Generală a FEDE de la Lisabona are now closed.