În atenția beneficiarilor de alocație pentru susținerea familiei

Written by admin. Posted in Social, Top News

Tagged: , , , , , ,

Published on octombrie 13, 2014 with No Comments

Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad a remis spre publicare următorul comunicat:

”În atenția beneficiarilor de alocație pentru susținerea familiei, conform Legii nr. 277/2010, cu modificările și completările ulterioare, facem cunoscut următoarele:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 277/2010, titularul alocației are obligația de a depune la dosarul de alocație de susținere, la începutul anului școlar, o adeverință eliberată de unitatea de învățământ la care sunt înscriși copiii pentru anul școlar 2014-2015.

Adeverința mai trebuie să conțină numele și prenumele copiilor, precum și codul numeric personal al acestora.

În cazul neprezentării acestei adeverințe până la data de 25 octombrie 2014 dreptul la alocație încetează începând cu luna următoare celei în care beneficiarul nu îndeplinește respectiva condiție.

De asemenea, până la data de 22 decembrie 2014, titularul alocației de susținere are obligația de a depune la dosarul respectiv adeverința eliberată de unitatea de învățământ la care sunt înscriși copiii, care să ateste faptul că aceștia frecventează o formă de învățământ organizată potrivit legii”.       

No Comments

Comments for În atenția beneficiarilor de alocație pentru susținerea familiei are now closed.