Dr. Corina Crișan: “PNL Arad vrea să accelereze înființarea asistenței medicale comunitare în județ!”

Written by admin. Posted in Politica

Tagged: , , , , ,

Published on septembrie 15, 2016 with No Comments

corina

PNL Arad face demersurile necesare pentru ca în cât mai multe localități din județul Arad să funcționeze asistența medicală comunitară, a declarat consilierul județean liberal dr. Corina Crișan. Activitatea este reglementată de Legea 95 – Legea reformei în domeniul sănătăţii, într-un capitol distinct.

În momentul în care Ministerul Sănătăţii a decis trnsferul spitalelor către autorităţile publice locale, prin OUG 162/2008 s-a decis şi transferul asistenţei medicale comunitare către autorităţile publice locale. Din lipsă de resurse sau, mai degrabă, datorită altor priorități, administrațiile locale nu au dezvoltat o rețea corespunzătoare. Acum, Consiliul Județean Arad își dorește să fie un promotor și un accelerator al realizării acestui proiect în cât mai multe localități din județ. Nu putem impune nimic primarilor, dar le putem acorda sprijin, iar beneficiarii direcți vor fi sute de mii de locuitori ai județului Arad”, a accentuat consilierul județean dr. Corina Crișan.

Proiectul Planul de dezvoltarea a sănătăţii la nivelul municipiului Arad are în vedere dezvoltarea serviciilor de asistenţă comunitară ca şi componentă a serviciilor de sănătate preventive. Din păcate nici Legea 95 şi nici OUG 162-2008 nu au creat cadrul adecvat funcționării asistenței medicale comunitare. La nivel naţional sunt angajaţi doar 1048 asistenţi medicali comunitari, iar în judeţul Arad sunt 12.

În februarie 2016 Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică Proiectul de Lege privind Asistenţa medicală comunitară, care însă nu a fost încă aprobat. Proiectul introduce conceptul de Centru comunitar integrat aflat în structura sau în subordinea administraţiei publice locale. Se doreşte dezvoltarea unei reţele de asistenţă medicală comunitară  ca o componentă a asistenţei medicale primare (asistenţa medicală prin medical de familie şi prin centrele de permanenţă).

În prezent, conform Normelor metodologice de aplicare a OUG 162-2008 privind transferul de atribuţii şi competenţe exercitate de MS către autorităţile administraţiei publice locale, asistenţa medicală comunitară cuprinde în principal următoarele activităţi (extras din Normele metodologie):

a)     Identificarea problemelor medico-sociale ale comunităţii,

b)     educaţia pentru sănătate şi profilaxia bolilor, prin promovarea unui stil de viaţă şi mediu sănătos;

c)      mobilizarea populaţiei pentru participarea la programele de vaccinări, controale medicale profilactice, etc.;

d)     promovarea sănătăţii reproducerii şi planificare familială

e)     îngrijire şi asistenţă medicală la domiciliu, curativă şi de recuperare, în vederea reinserţiei sociale;

f)       acordarea de îngrijiri paleative la domiciliu.

Asistentul Medical Comunitar are următoarele atribuții: identifică familiile cu risc crescut din cadrul comunităţii; determina nevoile medico-sociale ale populaţiei cu risc; culege date despre starea de sănătate a familiilor din teritoriul unde îşi desfăşoară activitatea; pledează pentru starea sănătăţii populaţiei şi stimulează acţiuni destinate protejării sănătăţii; planifică și monitorizează programe de sănătate; identifică, urmăreşte şi supraveghează medical gravidele cu risc medico-social în colaborare cu medicul de familie și asistenta din cadrul CMI pentru asigurarea în familie a condiţiilor favorabile dezvoltării nou-născutului; vizitează la domiciliu lăuzele, recomandând măsurile necesare de protecție a sănătății mamei și nou născutului; în cazul unei probleme sociale ia legătura cu serviciul social din primărie și din alte structuri, cu mediatorul sanitar din comunitățile de romi pentru prevenirea abandonului; supraveghează în mod activ starea de sănătate a sugarului și copilului mic; promovează alăptarea și practicile corecte de nutriție; participă, în echipă, la desfășurarea diferitelor acțiuni colective, pe teritoriul comunității: vaccinări, programe de screening populațional, implementarea programelor naționale de sănătate, și altele.

PNL pledează pentru asistența medicală comunitară la nivelul județului Arad, din următoarele considerente:

·         Există persoane care nu sunt îmscrise pe lista unui medic de familie sau fac parte din grupuri defavorizate şi au acces dificil la servicii de sănătate, inclusive la servicii de prevenţie;

·         Activitatea medicului de familie se centrează în special pe consultaţii în cabinet;

·         Asistenţa medicală comunitară face legătura între serviciile medicale şi cele sociale;

·         Asistentul medical comunitar asigură servicii în comunitate, chiar la domiciliul pacientului pentru persoanele din grupuri vulnerabile: bolnavi cronici, vârstnici, gravide, nou-născuţi;

·         Activităţile asistentului medical comunitar sunt centrate în special pe prevenţie, informare, educare, consiliere, pentru a promova un comportament de viaţă sănătos.

Chiar dacă nu a fost încă aprobată Legea asistenţei medicale comunitare, dorim cât mai multe primării să aibă măcar câte un asistent medical comunitar, mai ales în mediul rural”, a subliniat dr. Crișan.

Informație suplimentară:

Extras din Legea 95-2006

Asistenta medicală comunitara cuprinde ansamblul de activităţi şi servicii de sănătate organizate la nivelul comunităţii pentru soluţionarea problemelor medico-sociale ale individului, în vederea menţinerii acestuia în propriul mediu de viata şi care se acorda în sistem integrat cu serviciile sociale.

    (1) Asistenta medicală comunitara presupune un ansamblu integrat de programe şi servicii de sănătate centrate pe nevoile individuale ale omului sanatos şi bolnav, acordate în sistem integrat cu serviciile sociale.

Beneficiarul serviciilor şi activităţilor de asistenta medicală comunitara este comunitatea dintr-o arie geografică definită, precum: judeţul, oraşul, comuna, satul, după caz, iar în cadrul acesteia în mod deosebit categoriile de persoane vulnerabile.

    (2) Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situaţii:

    a) nivel economic sub pragul saraciei;

    b) şomaj;

    c) nivel educaţional scăzut;

    d) diferite dizabilitati, boli cronice;

    e) boli aflate în faze terminale, care necesita tratamente paleative;

    f) graviditate;

    g) varsta a treia;

    h) varsta sub 5 ani;

    i) fac parte din familii monoparentale.

    ART. 136

    (1) Serviciile şi activităţile de asistenta medicală comunitara sunt derulate de următoarele categorii profesionale:

    a) asistent social;

    b) asistent medical comunitar;

    c) mediator sanitar;

    d) asistent medical comunitar de psihiatrie;

    e) asistent medical de îngrijiri la domiciliu.

No Comments

Comments for Dr. Corina Crișan: “PNL Arad vrea să accelereze înființarea asistenței medicale comunitare în județ!” are now closed.