Consilierii judeţeni au aprobat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului

Written by admin. Posted in Politica

Tagged: , , , ,

Published on decembrie 16, 2016 with No Comments

consilieri

Consilierii judeţeni, întruniţi vineri, 16 decembrie 2016, au aprobat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului. Aceştia au votat pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale. Totalul sumelor alocate a fost de 482 mii lei. Sumele alocate au ca destinaţie plata unor facturi privind diferite proiecte de investiţii în infrastructura rutieră, după cum urmează:

- Comuna Bata – suplimentarea sumei de 200 mii lei alocată iniţial la obiectivul: ,, DC 83 Bata –Lalașinţ”, cu suma de 100 mii lei, rezultând un total de 300 mii lei;

- Comuna Gurahonţ – suplimentarea sumei de 200 mii lei alocată iniţial la obiectivele “DC 54 Gurahonţ-Honţişor “(55 mii lei) şi “Modernizare DC 38 Gurahonţ-Zimbru în lungime de 12,6 km” (145 mii lei), cu suma de 188 mii la obiectivul Modernizare DC 38 Gurahonţ-Zimbru în lungime de 12,6 km, rezultând un total de 388 mii lei după cum urmează: obiectivul “DC 54 Gurahonţ-Honţişor” ,55 mii lei şi obiectivul “Modernizare DC 38 Gurahonţ-Zimbru în lungime de 12,6 km”, 333 mii lei);

- Comuna Pleşcuţa – suplimentarea sumei alocată iniţial de 200 mii lei la obiectivele de investiţii “Pietruire drum communal DC 52 Dumbrava Budeşti” (100 mii lei) şi “Asfaltare DC 51 Vîrfurile Pleşcuţa” (100 mii lei) cu suma de 35 mii lei la obiectivul “Pietruire DC 52 Tălmagiu-Budeşti”, rezultând un total de 235 mii lei;

- Comuna Şepreuş – suplimentarea sumei de 200 mii lei alocată iniţial la obiectivul: ,,Modernizare carosabil DC 133 Şepreuş-Apateu”, cu suma de 100 mii lei, rezultând un total de 300 mii lei;

- Comuna Zerind – suplimentarea sumei de 150 mii lei alocată iniţial la obiectivul: ,, DC 121 (tronson II Gara Zerind-limită UAT Zerind”), cu suma de 59 mii lei, rezultând un total de 209 mii lei.

Un alt punct pe ordinea de zi a vizat alocarea unor fonduri provenite din cote de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi pentru achitarea arieratelor înregistrate la consiliile locale, arierate provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital. Un număr de 42 primării au primit în total suma de 3968 mii lei, dintre care 983 mii lei pentru plata arietatelor, respectiv suma de 2985 mii lei pentru proiecte de infrastructură, în funcţie de solicitări.

„Au fost consultaţi toţi consilierii judeţeni, solicitându-li-se propuneri de rectificare pe anul 2016 privind obiectivele pentru care se doreşte alocarea unor sume suplimentare reprezentând cota de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală”, a declarat Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad.

No Comments

Comments for Consilierii judeţeni au aprobat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului are now closed.