Conferinţa „Inovația Socială la nivel instituțional guvernamental și ONG”, în organizarea Facultăţii de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport din cadrul UVVG

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , , , ,

Published on aprilie 01, 2017 with No Comments

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, a organizat, în data de 30.03.2017, în contextul Zilelor Mondiale ale Asistenței Sociale, un eveniment de mare anvergură, intitulat „Inovația Socială la nivel instituțional guvernamental și ONG”. Conferința s-a desfăşurat în Centrul de Conferințe din Campusul Universitar „Vasile Goldiş” (str. Liviu Rebreanu, nr. 86) şi a beneficiat de patronajul Colegiului Național al Asistenților Sociali din România, oferind credite profesionale.

La lucrări au participat numeroşi invitaţi însumând reprezentanți ai instituțiilor de stat și private, dintre care amintim: Marinel Henteș, directorul AJOFM Arad, Erika Stark, directorul general DGASPC Arad, Crainic Rodica, dir. gen. adj. DGASPC Arad, Oana Pârvulescu, directorul DDAC Arad, psiholog Liliana Hurezan, şef Serviciu Asistență Psiho-Socială Penitenciar Arad, lect. univ. dr. Camelia Jurcuţ, din cadrul UAV, catedra de Asistenţă Socială, şefi servicii DGASPC Arad și ai CJA Arad, reprezentanții ai ONG, cadrele didactice ale Facultății de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, precum şi alte personalități arădene și specialiști, care se interferează cu problematica asistenței sociale.

Manifestarea s-a bucurat de aprecieri inedite ale participanților care au audiat prezentările deosebit de ofertante pentru domeniul atât de generos al asistenței sociale.

Prodecanul Facultății de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, lect. univ. dr. Oana Morcan, moderator și organizator al Conferinței „Inovația Socială la nivel instituțional guvernamental și ONG”, a prezentat într-o abordare holistică, contextul relevanței tematicii alese, ca subsidiar de preocupări științifice al specialiștilor Specializării Asistență Socială din Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”din Arad. „Asistența socială pare să se înscrie alături de celelalte științe socio-umane în contextul abordărilor pluridisciplinarității și interdisciplinarități într-o societate ce vizează progresul. Despre inovație se vorbește atât în tehnologie, științe exacte, dar și în învățământ, în politicile educaționale, si sperăm în opțiunea pentru strategii inovative în managementul strategic al organizațiilor publice și private. Inovația in asistentă socială va apărea cel mai probabil, la intersectia dintre discipline. Colaborarea interdisciplinară si interorganizatională se impune cu atat mai mult cu cat apare inovatia”, a precizat lect. univ. dr. Oana Morcan, prodecanul Facultății de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport.

Lect. univ. dr. Aurora Lupaş, din cadrul specializării Asistenţă socială a Facultăţii de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, şef serviciu adopţii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, a subliniat: „Inovaţia socială este o temă mai puţin discutată în mediul academic, instutional şi de formare. De aceea, Universitatea noastră a dorit să facă un prim pas, în acest sens, pentru a dezvolta această problematică deosebit de interesantă pentru studenţii şi partenerii noştri. Un îndemn la cât mai multe acţiuni invoatoare pentru a creşte gradul de bunăstare al semenilor noştri din comunitatea arădeană”.

Cine sunt inovatorii sociali? a reprezentat una dintre principalele întrebări care au constituit motiv de dezbatere și argumentare. „A inova înseamnă „a face o schimbare, a introduce o noutate într-un domeniu, într-un sistem”. Inovaţie înseamnă „noutate, schimbare, prefacere”. Care este graniţa dintre descoperire, invenţie şi inovaţie? Ce demers ar putea fi catalogat drept descoperire, invenţie sau inovaţie? Inovația socială produce schimbare socială; ea conturându-se drept un domeniu nou de analiză atât în contextul dezvoltării ca domeniu de „problematizare”, în care este privită ca răspuns la o situație socială nouă, cât și ca și context de îmbunățățire a soluțiilor deja existente. Până în prezent, inovația socială este o arie foarte puțin studiată în spațiul academic, respectiv al practicii directe. Inovaţia socială este un concept relativ nou în ştiinţele sociale, relativ slab structurat, care îşi caută încă o definiţie larg acceptată. Pe de altă parte, inovaţia este un termen larg utilizat în domeniul politicilor publice, dar cu referire la inovaţia economică şi cea tehnologică, a declarat lect. univ. dr. Oana Morcan, prodecanul Facultății de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Conferinţa a însumat un număr de nouă prezentări, astfel încât pe langă cele mentionaţe ale lect. univ. dr Oana Morcan şi lect. univ. dr. Aurora Lupaş Aurora; menţionăm prelegerea d-lui Marinel Henteş, director al AJOFM Arad, care a abordat trei direcţii de maximă actualitate: „Problematica absolvenţilor neangajaţi din anii anteriori; „Tendinţele pieţei muncii” şi „Cursurile de formare profesională pentru persoanele neocupate”.

Conducerea DGASPC Arad, prin dir. general Erika Stark şi dir.gen.adj. Crainic Rodica, au subliniat importanţa parteneriatului public-privat dintre instituţia pe care o reprezintă şi UVVG, respectiv dimensiunea practicii de specialitate atat de relevantă pentru formarea viitorilor specialisti în asistenţă socială. Directorul DDAC Arad, în persoana d-nei Oana Parvulescu, a prezentat dimensiunea inovatoare a serviciilor si intervenţilor asistenţiale din instituţia pe care o conduce.

Prezentările s-au completat ca într-un mozaic de prelegerea Penitenciarului din Arad, care a avut-o ca reprezentant pe Şeful de Serviciu Intervenţie psiho-socială Liliana Hurezan, care a prezentat noile abordări în zona de insertie socială post detenţie, prin prisma specialistului în asistenţă socială.

Conf. univ. dr. Maria Oprea, prin cercetarea din domeniul protecţiei copilului instituţionalizat: Un imperativ social, a adus în actualitate problematici deosebit de atractive pentru noi cercetări in domeniu.

Ultima prezentare suţinută de lect. univ. dr Emilian Ban a concluzionat încă odată dimensiunea abordării complementare a practicii şi a teoriei; demonstrând aplicativ importanţa formării studenţilor în instituţiile de practică, prezentând un model de intervenţie inovatoare intr-un centru de terapie ocupaţională pentru adulţi cu handicap. Conferinţa s-a încheiat printr-un workshop studenţesc coordonat de lect. univ. dr Oana Morcan, intitulat „Asistentul social ştie tot, ştiu toţi cine este asistentul social?”.

În concluziile finale ale manifestării, a fost parafrazat academicianul Cătălin Zamfir care spunea că, deşi inovaţiile sunt la început, ideea, respectiv schiţa iniţială sub lupa celui ce o prefigurează va deveni o inovaţie majoră”, a precizat lect. univ. dr. Oana Morcan, prodecanul Facultății de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

No Comments

Comments for Conferinţa „Inovația Socială la nivel instituțional guvernamental și ONG”, în organizarea Facultăţii de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport din cadrul UVVG are now closed.