CCIA Arad organizează cursuri acreditate: ARHIVAR ȘI INSPECTOR SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , , ,

Published on august 29, 2016 with No Comments

CCIA Arad

Camera Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad organizează, în conformitate cu prevederile LEGII nr.16/1996 a Arhivelor Naționale republicată şi ale legislaţiei naţionale privind formarea profesională a adulților, programul de formare profesională – perfecționare în arhivistică pentru ocupaţia de ARHIVAR (COD COR 441501).

Programul este destinat persoanelor care fie ocupă funcția de arhivar sau îndeplinesc atribuții pe linie de arhivă la nivelul unei organizații şi doresc să-și actualizeze cunoștințele sau să își perfecționeze pregătirea profesională, fie persoanelor care doresc să îşi dezvolte competențe în acest sens sub îndrumarea formatorilor în domeniu. Mai multe detalii despre curs găsiţi accesând următorul link: http://www.ccia-arad.ro/files/1459427520.pdf.

Pentru perioada imediat următoare, Centrul de Formare Profesională al CCIA Arad are programat și cursul de Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (COD COR 315723). 

Tematici prevăzute în curs: realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie; realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă; instruirea şi informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii  în muncă; prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;  participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă. Mai multe detalii despre curs găsiţi accesând următorul link: http://www.ccia-arad.ro/files/1459427480.pdf.

Pentru detalii suplimentare, vă puteți adresa Doamnei Carmen M. Crișan, contact: ccia@ccia-arad.ro sau carmen.crisan@ccia-arad.ro, telefon: 0730.188.299 sau 0257/200.800, fax 0257/254200.

No Comments

Comments for CCIA Arad organizează cursuri acreditate: ARHIVAR ȘI INSPECTOR SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ are now closed.