Câinii periculoși în atenția poliției

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , , ,

Published on septembrie 12, 2018 with No Comments

Polițiștii I.P.J. Arad atrag atenția deținătorilor de câini periculoși asupra obligațiilor pe care aceștia le au, conform prevederilor O.U.G. 55/2002.

Astfel, în categoria ”CÂINI PERICULOȘI”, conform Articolului 1 din legea antemenționată, se înțeleg toți acei câini care aparțin următoarelor rase, grupate în două categorii:

 

  1. a) categoria I : câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor;
    b) categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.

 

Metișii reprezintă puii obținuți prin încrucișarea a două rase diferite de câini, dintre care cel puțin una este menționată în cale două categorii.

 

 

Obligaţiile deţinătorilor de câini şi condiţiile deţinerii acestora, conform prevederilor legale:

 

Articolul 3 din O.U.G. 55/2002

(1) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  1. a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;
    b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
    c) să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei.

(2) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 şi la art. 2 alin. (1) au obligaţia să înregistreze câinii la Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, şi să inscripţioneze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul “Câine periculos” sau, după caz, “Câine agresiv”, printr-o plăcuţă având dimensiunile de cel puţin 15 x 25 cm.

Articolul 4 din O.U.G. 55/2002 prevede:

 

(1) Proprietarii de câini prevăzuţi la art. 1 au obligaţia să depună la sediul poliţiei în a cărei rază este situat imobilul în care este deţinut câinele o adeverinţă în fotocopie, eliberată de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute la art. 1, precum şi o declaraţie pe propria răspundere cuprinzând următoarele date:

a)numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;
b)efectuarea vaccinării antirabice şi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
c)efectuarea sterilizării câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a);
d)existenţa unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii prevăzuţi la art. 1 lit. a).

(2) În cazul schimbării adresei imobilului menţionat la alin. (1) proprietarii de câini încadraţi la art. 1 au obligaţia să depună în termen de 48 de ore, la sediul poliţiei în a cărei rază se află noua adresă, documentele prevăzute la alin. (1).

(3) Pierderea sau decesul unui câine încadrat la art. 1, precum şi înstrăinarea câinilor încadraţi la art. 1 lit. b) vor fi declarate în termen de 48 de ore la sediul poliţiei în a cărei rază se află imobilul de deţinere al câinelui.

 

Conform Articolului 18, constituie contravenţii următoarele fapte:

a)neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui, dacă fapta s-a soldat cu rănirea sau cu uciderea unui animal domestic;
b)neanunţarea la poliţie a pierderii sau a decesului câinilor prevăzuţi la art. 1, de către proprietar sau de către persoana care îi are în pază, în termen de 48 de ore de la constatare;
c)nerespectarea prevederilor art. 3 şi ale art. 4 alin. (1) şi (2);
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă, după cum urmează:
a) cele de la lit. a) şi b), cu amendă de la 100 lei la 500 lei;
b) cele de la lit. c) şi d), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei.

 

 

 

 

 

No Comments

Comments for Câinii periculoși în atenția poliției are now closed.