Asociația GAL “Podgoria Miniș-Măderat” anunță lansarea apelurilor de selecție pentru primirea de proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală – Măsura 1.2/6B – „Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriului GAL Podgoria Miniş-Măderat și Măsura 2.3/2B – ”Sprijin pentru dezvoltarea activităților de către tinerii fermieri din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat”(A)

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: ,

Published on aprilie 19, 2023 with No Comments

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Podgoria Miniș-Măderat, beneficiară a unui contract de finanțare încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în cadrul Măsurii 19 LEADER, pentru implementarea sub-măsurilor 19.2 și 19.4 anunță pe toți cei interesați că lansează apeluri pentru depunerea de proiecte cu finanțare nerambursabilă în cadrul măsurilor:

 1. MĂSURA 1.2/6B – „INVESTIȚII ÎN SECTORUL PUBLIC PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT”
 • Data lansării apelului de selecție (data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL):

18.04.2023

 • Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili:
 • Comune și orașe din teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat
 • Asociațiile acestora – ADI-uri, conform legislaţiei naţionale în vigoare
 • Asociații și fundații (ONG-uri) cu sediul social/secundar în teritoriul GAL Podgoria Miniș-Măderat autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare
 • Fondurile publice disponibile pentru această sesiune de depunere a proiectelor în cadrul măsurii 1.2/6B sunt de 625,87 euro
 • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect din cadrul măsurii 1.2/6B este de 000 euro
 • Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele:
 • data limită de depunere a proiectelor:05.2023
 • sediul Asociației GAL “Podgoria Miniș-Măderat” din Comuna Șiria, str. Regiment 85 Infanterie,
 1. 162, în intervalul orar 10:00 – 14:00, de luni până vineri.
 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – versiunea 04 – 2023, elaborat de GAL pentru măsura 1.2/6B, care este publicat pe site-ul galpodgoriaminismaderat.ro, meniul: Sesiuni de finanțare, sub-meniul: Prezentare măsuri, Măsura 1.2/6B
 • Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:
 • Sediul Asociației Grupul de Acţiune Locală “Podgoria Miniș-Măderat”: Comuna ŞIRIA, Str. Regiment 85 Infanterie, Nr. 162, jud. Arad, cod poștal 317340
 • Tel: 0257 – 384.040 sau 0728 – 042.760 în intervalul orar 10:00 – 14:00, de luni până vineri
 • E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro
 • Disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate: Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Podgoria Miniș-Măderat” vă poate oferi și varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii 1.2/6B la sediul organizației.
 1. MĂSURA 2.3/2B – ”SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR DE CĂTRE TINERII FERMIERI DIN TERITORIUL GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT”
 • Data lansării apelului de selecție (data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL):

18.04.2023

 • Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili:
 • persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
  • individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA)
  • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II)
  • ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF)
  • asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  • asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Tânărul care se instalează (cel care reprezintă societatea în relaţia cu AFIR) va fi membrul asociat desemnat de către asociaţi ca administrator al societăţii.

 • Fondurile publice disponibile pentru această sesiune de depunere a proiectelor în cadrul măsurii 2.3/2B sunt din fonduri EURI și valoarea lor este de 786,38 euro
 • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect din cadrul măsurii 2.3/2B – sprijinul public nerambursabil din fonduri EURI se acordă pe o perioadă de maxim 3 ani (5 ani pentru sectorul pomicol) și va fi de:

- 30.000 de euro pentru exploatațiile agricole între 8.000 S.O. și  9.999 S.O.

- 40.000 de euro pentru exploatațiile agricole între 10.000 S.O. și 29.999 S.O.

- 50.000 de euro pentru exploatațiile agricole între 30.000 S.O. și 50.000 S.O.

Sprijinul din fonduri EURI se va acorda sub formă de primă, în 2 tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare
 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția îndeplinirii corecte a Planului de afaceri, fără a depăși 3 ani (5 ani pentru sectorul pomicol)
 • Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele:
 • data limită de depunere a proiectelor:05.2023
 • sediul Asociației GAL “Podgoria Miniș-Măderat” din Comuna Șiria, str. Regiment 85 Infanterie, 162, în intervalul orar 10:00 – 14:00, de luni până vineri.
 • Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI”, elaborat de GAL pentru măsura 2.3/2B, care este publicat pe site-ul galpodgoriaminismaderat.ro, meniul: Sesiuni de finanțare, sub-meniul: Prezentare măsuri, Măsura 2.3/2B, Apel publicat în data de 7 aprilie 2023
 • Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:
 • Sediul Asociației Grupul de Acţiune Locală “Podgoria Miniș-Măderat”: Comuna ŞIRIA, Str. Regiment 85 Infanterie, Nr. 162, jud. Arad, cod poștal 317340
 • Tel: 0257 – 384.040 sau 0728 – 042.760 în intervalul orar 10:00 – 14:00, de luni până vineri
 • E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro
 • Disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate: Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Podgoria Miniș-Măderat” vă poate oferi și varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii 2.3/2B la sediul organizației.

 

No Comments

Comments for Asociația GAL “Podgoria Miniș-Măderat” anunță lansarea apelurilor de selecție pentru primirea de proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală – Măsura 1.2/6B – „Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriului GAL Podgoria Miniş-Măderat și Măsura 2.3/2B – ”Sprijin pentru dezvoltarea activităților de către tinerii fermieri din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat”(A) are now closed.