Anunț „Transparență Decizională„

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , , , , ,

Published on ianuarie 31, 2017 with No Comments

primaria

Începând cu data de luni, 30.01.2017, la intrarea în Primăria Municipiului Arad, sunt afişate următoarele documente privind:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale şi al pieţelor în Municipiul Arad – iniţiativa primarului.

  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă logistică, depozitare, producție nepoluantă, comerț, servicii, birouri și amenajări aferente, amplasament Municipiul Arad, Zona industrială Nord – extindere, beneficiar S.C. FERONERIA PROD S.R.L. – iniţiativa primarului.

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă locuințe individuale și funcțiuni complementare, jud. Arad, Mun. Arad, adiacent DJ 709C Arad-Iratoșu, beneficiari Sebastian Dan Liviu, Oniță Trandafir, Oniță Mihaela și Stoia Marius Dacian – iniţiativa primarului.

Până la data de 10.02.2017, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind aceste documente.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate începând cu data 30.01.2017, între orele 8,00 – 18,00, la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5.

Cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate şi pe site-ul Primăriei Arad, la adresa www.primariaarad.ro.

P R I M A R

ing.Gheorghe Falcă

No Comments

Comments for Anunț „Transparență Decizională„ are now closed.