Anunț de interes public

Written by admin. Posted in Utile

Tagged:

Published on mai 22, 2024 with No Comments

CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD, titular al proiectului „Refacere pod pe DJ 708A km 22+40, peste Valea Cigher, U.A.T. Tauț”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Arad, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus-menționat, propus a fi amplasat în comuna Tauț, extravilan, FN, DJ 708A km 22+40, județul Arad.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamenteazã vor putea fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Arad, str. Splaiul Mureș FN, jud. Arad, în zilele de luni pânä vineri, între orele 8:00-14:00, precum la următoarea adresă de Internet: www.apmar.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicärii anunțului pe pagina de Internet a autorității competente pentru protecția mediului.

No Comments

Comments for Anunț de interes public are now closed.