Anunț de interes public (P)

Written by admin. Posted in Utile

Tagged:

Published on ianuarie 31, 2024 with No Comments

Se aduce la cunostintă că pe rolul Judecătoriei Arad se află dosarul nr. 10387/55/2023, cu termen de judecată la data de 19.02.2024, prin care petenta MAGUS SRL, solicită dobândirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilelor situate in loc. Pecica, Jud. Arad, evidentiate in CF nr. 312089 Pecica ( CF vechi nr.9797) sub A1,1, A1,2, A1,3, A1,4,A1,5 si A1,6 și in certificatul de inregistrare fiscala nr.32099/24.05.2023, proprietatea tabulară a  SC Agroindustriala Pecica SA.

Persoanele interesate pot face opozitie la numarul de dosar indicat mai sus in termen de 6 luni de la data publicarii prezentei somatii.

No Comments

Comments for Anunț de interes public (P) are now closed.