Un nou proiect al Consiliului Județean Arad

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , , ,

Published on martie 22, 2017 with No Comments

Sediul-CJA-300x232

În cadrul unei recente ședințe a Consiliului Judeţean Arad au fost aprobate depunerea spre finanțare a proiectului “Implementarea, certificarea sistemului de management al calităţii conform standardului ISO 9001 la Consiliul Judeţean Arad” şi cheltuielile legate de proiect.

În cadrul acestui proiect, Consiliul Județean Arad va implementa un sistem de management al calității conform standardului ISO 900:2015, va obține certificarea ISO de la un certificator autorizat, va organiza cursuri de specialitate pentru consilierii județeni și personalul din cadrul instituției și o aplicație informatică. Valoarea totală a proiectului va fi de aproximativ 300.000,00 lei, iar cofinanțarea din partea Consiliului Județean Arad va fi de până la 6.000 lei.

Proiectul “Implementarea, certificarea sistemului de management al calității conform standardului ISO 9001 la Consiliul Județean Arad”, a fost depus astăzi spre finanțare prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standard comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

No Comments

Comments for Un nou proiect al Consiliului Județean Arad are now closed.