Sub semnul Marii Uniri

Written by admin. Posted in Cultura, Top News

Tagged: , , ,

Published on mai 08, 2018 with No Comments

O nouă carte-document din Seria Studii, Comunicări a văzut lumina tiparului în An Centenar.

Editată de Promun, 2018, cartea însumează peste patrusutecincizeci de pagini şi este semnată de profesorul-filosof, Virgiliu Bradin.

Să tot fie peste cincisprezece ani , de când ne aplecăm , cu sfială, asupra Înscrisurilor Domniei Sale, din varii sfere de comunicare.

Şi, cum Franz Kafka spunea că „O carte ar trebui să fie toporul cu care spargem marea îngheţată dinlăuntrul nostrum” iată, cum, autorul , şi-a luat , ca însoţitori, prof.univ.dr.Corneliu Pădurean, Consultant ştiinţific, corector, prof.Maria Bradin, tehnoredactor, Mioriţa Bolovan, realizare grafică, Florian Botău.

Coperta este semnată de regretatul artist plastic, Lucian Cociuba , iar Pavel Luca semnează calitatea de Consultant tehnic.

Volumul întâmpină cu o admirabilă Prefaţă a prof. dr. Doru Sinaci, dar şi cu un Argument care aparţine distinsului autor, Virgiliu Bradin(pag.7-28). Cu alte cuvinte ale autorului, devenite Concluzii, ne vom întâlni şi la pag.377-381, care, de altfel, au fost tălmăcite în limba engleză şi franceză de prof.Maria Iocza.

Cuprinsul noului volum este îmbibat de amprenta unui trecut din care răzbate atmosfera redecorării acestuia prin Studii-Documente, care au făcut obiectul cercetărilor profesorului Virgiliu Bradin, într-un Câmp istoric, de o flavoare specială.

Consistente pagini, desfăşurate în capitole precum Conceptul de naţionalitate în scrierile social-politice ale lui Aurel Popovici, Tânărul Slavici-militant pentru unitatea naţională şi publicist în presa arădeană, Iosif Moldovan-santinela învăţământului românesc din ţinutul Aradului în timpul Austro-Ungariei, Gazetarul Nicolae Ştefu -condeier al spiritului naţional al românilor din Imperiul austro-ungar, Sava Raicu şi politica financiar-bancară a Institutului de credit şi economii Victoria din Arad în perioada dualismului austro-ungar, Casa Naţională din Pârneava -centrul suflării româneşti din Arad, Contribuţia întrunirilor social-politice şi culturale desfăşurate la Casa Naţională din Pârneava la înfăptuirea Marii Uniri, Sava Raicu-preşedinte al Comitetului de iniţiativă pentru colecta construirii aeroplanului Vlaicu III, Iosif Moldovan-reorganizator al învăţământului din ţinutul Aradului în perioada de după Marea Unire, Inginerul Iuliu Moldovan-fondator al ştiinţei silvice româneşti şi implicarea sa în viaţa politică de după Marea Unire.

Cu un scris integrat în propriul spirit de fin observator şi cercetător, liric uneori, exegetic alteori, autorul nu este, nici pe departe schematic vis-a-vis de organizarea segmenţială a acestui nou şi documentar volum.Ca un Corpus unic, volumul se constituie într-un Ansamblu de texte , permutate într-un Epifenomen afectiv-efectiv de mare forţă valenţială.

Sunt epitexte care au străbătut Veacul, iar autorul, cu grafia condeiului şi notarea trăirilor subiecţilor, prin fapte şi documente, produce un impact fericit, desprins, parcă din pânze cinematografice cu discurs pătruns de fior cu fir epic, istoric. Este o modalitate de a scrie specifică unui filolog de mare clasă pentru care, Istoria, e a doua Casă! De altfel, pe parcursul cărţi, autorul narează, fenomene istorice, prin Studii, comunicări se încrucişează, ca într-un Palimpsest-palimtext, cu Intertexte , Paratexte , Cronotexte şi Texte cu Pretexte.

Arta scrierii este ca un tribut adus istoriei, cu mult miez mustind de investiţii morale, punctate şi grefate înspre ideea de a le refuza uitarea. Nicidecum!Indubitabil, autorul aduce, şi prin acest nou volum, împlinirea intelecuală, este un bun mărturisitor şi evocator, care, iată, aduce o carte de calibru, ca o restituire peste Seculara Cortină, la Centenar! Arădean!

Fin developator al evenimentelor ce au premers Marea Unire cât şi după Mareaţa înfăptuire, în scriitura recentă, autorul a inclus şi Iconotextul,creînd o breşă în timp, ce leagă textul cu ochiul imaginilor, sub titlul Cărţi de acelaşi autor.

După o Bibliografie atent selectată, autorul a inserat în noul volum, copertele altor volume scrise, ca o incursiune în Identitatea Sa , cultural-vocativ-formativă.Apoi, ne-a îngăduit a citi,  a privi sau a tâlcui, cu o expansiune, Piaţa Sufletului său, oferind, omiprezent şi omniscient, Repere critice despre cărţile autorului.

De fapt, autorul, poet, critic, eseist şi istoric, prin acest ultim capitol, oferă cititorului, Decupaje, apelând la Memoria scrisă a Referinţelor despre întreaga sa activitate , fie din domeniul literar, fie de itoric literar sau istori.

Şi nu oricum! Ci prin Texte în Contexte, cu facsimile şi original, ca o Pânză de film peste care, curg fin, caligrafiile! Nume de mare răsunet îi scriu Referinţele critice, precum Vasile Popeangă,  Corneliu Pădurean,  Anton Ilica,   Doru Sinaci, Dumitru Mărcuş,  Ioana Loredana Banduc,  Dumitru Mihăilescu,  Emil Arbonie, Doru Bogdan, Anamaria Toth,  Dumitru Vlăduţ,Horia Truţă,  Mihai D.Drecin, Eugeniu Criste, Cătălina Latu, Lucilia Dinescu, Simina Roz ş.a

Şi, de ce nu, dacă atunci ca şi acum am scris cu …Ochiul minţii ..e semn că Naufragiul bradian va continua  să ne producă nu numai emoţii la Revederea paginilor, ci şi un Flash Remember demn de a-i respira, şi azi, prin acest înscrisuri, revelaţia pentru elevaţia dezvăluirilor. Iar când … Scenograful are o cultură de rafinat scriitor, atunci şi noul volum, este un Regal de Carte! Ca un Subtext cu rol comunicativ-reflexiv de Ieri pentru un Azi dintotdeauna!

Florica R. CÂNDEA 

No Comments

Comments for Sub semnul Marii Uniri are now closed.