Se modifică condițiile de acordare a scutirii de la plata contravalorii rovinietei

Written by admin. Posted in Social, Top News

Tagged: , , ,

Published on iulie 24, 2015 with No Comments

ad

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, prin Compartimentul Evidență și plată prestații sociale, informează potențialii beneficiari că, potrivit Legii nr. 193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, începând cu data de 13.07.2015 se modifică condițiile de acordare a scutirii de la plata contravalorii rovinietei, iar potrivit Actului adițional la Convenția încheiată între Ministerul Transporturilor, CNADNR S.A. și DGASPC Arad, se modifică conținutul documentației necesare în vederea eliberării rovinietelor.

Anexele privind modelele tip ale cererilor pentru roviniete pot fi vizualizate și descărcate de pe site-ul instituției DGASPC Arad, www.dgaspc-arad.ro

Menționăm că există 3 (trei) situații distincte în ce privește solicitarea rovinietei gratuite:

 1. Proprietarul / coproprietarul autoturismului este persoana cu handicap: în acest caz pentru obținerea rovinietei sunt necesare:
  • cererea tip Anexa 1,
  • copia CI/ BI persoanei cu handicap
  • copia certificatului de încadrare în grad de handicap
  • copia cărții de identitate sau a talonului autoturismului.

Copiile trebuie certificate pentru conformitate cu originalul.

Documentația poate fi depusă fie prin intermediul primăriei din localitatea de domiciliu, fie direct la sediul DGASPC Arad,  Camera 21,  cel târziu până la data de 19 a lunii, pentru rovinietele ce se emit din luna următoare.

 1. Proprietarul autoturismului asigură transportul persoanei cu handicap, ca însoțitor al acesteia pe durata deplasării:: în acest caz pentru obținerea rovinietei sunt necesare:
  • cererea tip Anexa 2,
  • copia CI/ BI proprietarului autoturismului și al persoanei cu handicap,
  • copia certificatului de încadrare în grad de handicap
  • copia cărții de identitate sau a talonului autoturimului
  • Ancheta socială privind proprietarul autoturismului, din care să reiasă dacă proprietarul autoturismului asigură transportul persoanei cu handicap

Copiile trebuie certificate pentru conformitate cu originalul.

Documentația poate fi depusă fie prin intermediul primăriei din localitatea de domiciliu, fie direct la sediul DGASPC Arad, Camera 21, cel târziu până la data de 19 a lunii, pentru rovinietele ce se emit din luna următoare.

 1. Proprietarul autoturismului este totodata asistentul personal al persoanei cu handicap grav : în acest caz pentru obținerea rovinietei sunt necesare:
  • cererea tip Anexa 3,
  • copia CI/ BI proprietarului autoturismului și al persoanei cu handicap,
  • copia certificatului de încadrare în grad de handicap
  • copia cărții de identitate sau a talonului autoturimului
  • Adeverința emisă de primăria angajatoare, din care să reiasă calitatea de asistent personal a proprietarului autoturismului.

Copiile trebuie certificate pentru conformitate cu originalul. 

Documentația poate fi depusă fie prin intermediul primăriei din localitatea de domiciliu, fie direct la sediul DGASPC Arad, Camera 21, cel târziu până la data de 19 a lunii, pentru rovinietele ce se emit din luna următoare.

În anul 2014, din evidențele DGASPC Arad  reiese că 634 de arădeni au beneficiat de scutire de la plata rovinietelor, iar de la începutul acestui an 501 de astfel de solicitări au fost deja înregistrate.

                                      

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Comments for Se modifică condițiile de acordare a scutirii de la plata contravalorii rovinietei are now closed.