Proiectul VIP PLUS la finalul primului an de implementare

Written by admin. Posted in Social

Tagged: ,

Published on martie 01, 2022 with No Comments

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Arad implementează în perioada 01.01.2021 –31.12.2022, în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Ialomița, D.G.A.S.P.C. Buzău, D.G.A.S.P.C. Mureș și Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale București (CRIPS), proiectul ”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020. Proiectul este derulat prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul “Creșterea incluziunii și abilitarea romilor”, alocarea tematică B – Dezvoltarea capacității centrelor existente, finanțat din  Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Bugetul total este de 4.565.893 lei. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea șanselor de incluziune socială și o mai bună abilitare a copiilor și tinerilor de etnie romă și a familiilor acestora din comunități rurale și cartiere urbane defavorizate din județele Arad, Ialomița, Buzău și Mureș, asigurând dezvoltarea calității serviciilor acordate populației de etnie roma de către nouă centre de zi care promovează modele de bune practici de abilitare, campanii de conștientizare și nondiscriminare, intervenția în rețea, munca în echipa și solidaritatea socială. Grupul țintă al proiectului va fi de 1462 persoane, dintre care 1031 persoane de etnie romă, fiind format din copii care frecventează centrele de zi, părinții acestora sau alți membrii ai familiei, specialiști implicați în activități cu copiii, voluntari, lideri și experți romi, precum și  populația majoritară din localitățile unde funcționează centrele de zi.

Rezultate obținute la finalul primului an de implementare:

  • Furnizarea de servicii către un număr de 551 copii, beneficiari ai proiectului VIP PLUS, dintre care 501 de etnie romă- cu următoarea repartizare pe cele nouă centre de zi:
Centrul de zi Nr copii beneficiari dintre care copii de de etnie romă
Centrul de îngrijire de zi Slobozia (IL) 36 27
Centrul de zi din cadrul Centrului Local de Asistență Făcăeni (IL) 30 20
Centrul Multifuncțional Bora (IL) 56 48
Centrul de zi de îngrijire a copiilor Ineu (AR) 25 18
Centrul de zi pentru prevenirea sepărării copilului de familia sa  sat Boftei, comuna Hașmaș (AR) 22 21
Centrul de îngrijire de zi Pancota (AR) 31 28
Centrul de zi din cadrul Centrul de recuperare pentru copilul cu dizabilități Râmnicu Sărat (BZ) 62 55
Centrul de zi Glodeni (MS) 174 174
Centrul de zi Bukner Târnăveni (MS) 115 110
Total 551 501

 

  • În centrele de zi din județele participante au beneficiat de activități de abilitare în total 236 adulți de etnie romă– părinți și alți membri ai familiilor copiilor din grupul țintă, astfel: județul Ialomița: 7 persoane; județul Arad: 49 persoane; județul Buzău: 10 persoane; județul Mureș: 170 persoane.
  • Pentru creșterea calității serviciilor acordate de centrele de zi, a fost organizat un curs on- line de pregătire a șefilor de centre și a reprezentanților APL, la care au participat 18 persoane.
  • Au fost elaborate: un model de formare a personalului centrului de zi, un cod de bune practici pentru respectarea drepturilor copilului în centrele de zi (tool-kit), materiale de formare a liderilor romi pentru promovarea drepturilor copiilor romi la educație.

Noutăți despre evoluția proiectului pot fi consultate pe site-ul acestuia, lansat în data de 17.05.2021, cu versiuni în limba română și engleză.

Site-ul poate fi consultat la adresa http://www.vip-plus.crips.ro/

O altă sursa dinamică de informare este pagina de facebook a proiectului, http://www.facebook.com/VoluntariatInitiativeProfesionalism/

Proiectul este un prilej excelent de muncă în echipa și networking, datorită bunei colaborări între echipele celor 5 parteneri din județele Arad, Ialomița, Buzău, Mureș și municipiul București. Suntem încrezători ca și anul 2 de proiect va fi o perioadă de succes și că vom îndeplini cu bine obiectivele pe care ni le-am propus.

No Comments

Comments for Proiectul VIP PLUS la finalul primului an de implementare are now closed.