Iustin Cionca: „Zona metropolitană Arad a fost definită cu 24 de orașe și comune din jurul municipiului”

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , ,

Published on august 05, 2022 with No Comments

Zona metropolitană Arad cuprinde un număr de 24 de comune, respectiv orașe, alături de municipiul Arad. Așa prevede Legea nr. 246 din 20 iulie 2022 privind zonele metropolitane, publicată în Monitorul Oficial.

„Cele 24 de unități administrativ-teritoriale incluse în Zona Metropolitană Arad sunt: Curtici, Lipova, Pecica, Sântana, Covăsânț, Dorobanți, Fântânele, Felnac, Frumușeni, Ghioroc, Iratoșu, Livada, Păuliș, Peregu Mare, Secusigiu, Semlac, Șagu, Șimand, Șofronea, Vinga, Vladimirescu, Zăbrani, Zădăreni, Zimandu Nou. Prin zonele metropolitane poate crește și absorbția de fonduri europene, dar se pot realiza și implementa și strategii mai eficiente de dezvoltare locală. Teritoriul metropolitan este suprafața situată în jurul municipiilor, în cadrul căreia se creează relații reciproce de influență în domeniul căilor de comunicație, economic, social, cultural și al infrastructurii edilitare” – a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

Zonele metropolitane, conduse de o adunare generală și un consiliu director, nu sunt unități administrativ-teritoriale, dar primăriile din perimetrul lor pot mandata zonele metropolitane să exercite, pe seama și în numele lor, unele atribuții aflate în competența lor și care se circumscriu scopului și obiectivelor zonelor metropolitane: reducerea disparităților economice, sociale și regionale prin consolidarea legăturilor urban-rural și centru-periferie; creșterea competitivității economice și capacitatea regiunilor de a prospera într-o economie globală; creșterea coerenței actului administrativ și asigurarea unei mai bune guvernări locale; asigurarea și îmbunătățirea accesului tuturor cetățenilor la servicii de interes general.

Zonele metropolitane se pot constitui pentru următoarele obiective: asigurarea unei planificări teritoriale integrate și durabile; dezvoltarea infrastructurilor și a obiectivelor de dezvoltare de interes comun care să asigure mobilitatea în cadrul zonei metropolitane; îmbunătățirea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; dezvoltarea infrastructurii educaționale și de sănătate; modernizarea, dezvoltarea, interconectarea și creșterea eficienței serviciilor publice;  furnizarea în comun a unor servicii publice de interes local; dezvoltarea integrată și durabilă a teritoriului tuturor unităților administrativ-teritoriale care compun zona metropolitană; dezvoltarea economică integrată și creșterea competitivității economice; dezvoltarea resurselor umane și a capitalului uman, creșterea ratei de ocupare și combaterea excluziunii și a dezechilibrelor sociale pentru toate categoriile sociale; gestionarea domeniului locuirii și abordarea integrată a problematicii specifice grupurilor vulnerabile și comunităților marginalizate, inclusiv a așezărilor informale; diminuarea dezechilibrelor socioeconomice în dezvoltarea teritorială, la nivelul unităților administrativ-teritoriale.

Pentru contribuabilii care își au domiciliul pe raza zonei metropolitane, impozitul pe venit se virează astfel:

  1. a) 30% către bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își au domiciliul angajații;
  2. b) 70% către bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea angajatorii care au calitatea de plătitori ai impozitului pe venit.

 

No Comments

Comments for Iustin Cionca: „Zona metropolitană Arad a fost definită cu 24 de orașe și comune din jurul municipiului” are now closed.