Înfiinţarea Asociaţia „Arad – Capitală Culturală Europeană 2021”, în atenţia consilierilor municipali

Written by admin. Posted in Social, Top News

Tagged: , , , ,

Published on martie 28, 2014 with No Comments

Consiliul Local al Municipiului Arad este convocat la începutul săptămânii viitoare,  iar primul punct  de pe ordinea de zi a şedinţei  este Proiectul de hotărâre nr.96/2014, privind aprobarea participării Municipiului Arad, în calitate de  membru fondator, la constituirea Asociaţiei „Arad – Capitală Culturală Europeană 2021”, iniţiativa  primarului Gheorghe Falcă.

Asociaţia va avea drept scop principal  promovarea Municipiului Arad în competiţia pentru obţinerea titlului de Capitală  Culturală Europeană, punerea  în valoare a  patrimoniului cultural arădean şi personalităţilor  municipiului, încurajarea  participării civice în Arad prin stimularea voluntariatului şi a iniţiativelor de tineret, culturale, artistice,  sportive şi  de divertisment.  Obiectivele Asociaţiei stabilite în vederea îndeplinirii misiunii asumate prin realizarea scopului  propus sunt, printre altele, de reprezentare a Aradului în competiţia pentru câştigarea titlului de Capitală Culturală,  organizarea de evenimente în vederea promovării patrimoniului cultural arădean,  implicarea cetățenilor în elaborarea deciziilor și politicilor publice, în domeniul cultural, artistic, sportiv,  social, de tineret, de divertisment, academic, promovarea elitelor din domeniile economic, social, cultural,învățământ, culte, colaborarea naţională şi internaţională, dezvoltarea de parteneriate prin afilierea la organisme naţionale şi internaţionale, realizarea de schimburi de experienţă cu oraşele care au avut titlul de capitală culturală europeană.

Asociaţia se înfiinţează din iniţiativa, preocuparea, aportul patrimonial şi pe baza liberului consimţământ  al membrilor fondatori.  Au fost propuşi ca membri fondatori:   Municipiul Arad, Consiliul Județean Arad, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad,  Universitatea Aurel Vlaicu, Universitatea de Vest Vasile Goldiș,  Biblioteca Județeană, Filarmonica de Stat Arad, Teatrul Clasic Ioan Slavici, Muzeul Județean, Galeriile Turnul de Apă, Centrul Județean de Voluntariat, Fundația Pro Prietenia, Elena Laslean, Cetatea Voluntarilor, Andrei Ando, Lia Faur , Uniunea Artiștilor Plastici, Asociația Kolcsey, Uniunea Scriitorilor, Ordinul Arhitecților, Amifran. Membrii asociației au dreptul de a alege și a fi aleşi în organele de conducere ale asociației, îşi  pot exprima prin vot opțiunea față de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale, au dreptul  să fie informați constant cu privire la deciziile majore referitoare la desfășurarea activității  şi pot participa  la diferite evenimente și activități în numele asociaţiei dacă au mandate de reprezentare. Totodată, obligaţiile membrilor  sunt de a respecta statutul, regulamentele și hotărârile Adunării Generale și ale Consiliului Director ale Asociației, plata  obligațiilor  financiare potrivit angajamentelor pe care și le-au asumat şi  respectarea obligațiilor ce le revin în urma exercitării unei funcții în cadrul asociaţiei. Organele de conducere a  Asociației vor fi Adunarea Generală, Consiliul director şi Cenzorul sau Comisia de cenzori. În cadrul Asociației, aparatul de lucru se va compune din director executiv, contabil-casier, birourile de  organizare şi coordonare a programelor derulate de Asociaţie. Directorul executiv al asociației va  avea un mandat de 3 ani si va fi  ales de  Consiliul director prin vot direct. Conform proiectului, asociaţia va  îşi va desfăşura activitatea în municipiulArad, pe str. Horia la  nr. 2.

În expunerea de motive, primarul Gheorghe Falcă arată  că  “Din  1985 Consiliul de Miniştri al Uniunii Europene  acordă în fiecare an  unor oraşe din ţările membre, titlul de „Capitală  Europeană a Culturii” şi până în prezent mai mult de 40 de oraşe europene s-au bucurat de acest titlu. Faza de pregătire pentru desemnarea oraşului câştigător  este de o importanţă crucială în acest moment. Este absolut necesar  un program  cultural special creat, care trebuie să aibă o dimensiune europeană foarte puternică, iar acest program  trebuie să facă parte dintr-o strategie pe termen mai lung. De aceea, competiţia pentru titlu este lansată cu şase ani în avans,  pentru a oferi oraşelor timp suficient de pregătire. Proiectul este important  nu doar  pentru administraţia locală, ci pentru întreaga comunitate,  fără suportul căreia demersul poate deveni inutil. Este important să conjugăm  eforturile tuturor factorilor: politici,  economici şi sociali în derularea acţiunilor premergătoare momentului în care  Aradul  va fi pregătit să participe la procedura de selecţionare, de aceea consider oportună adoptarea unui hotărâri prin care să se aprobe participarea  municipiului  Arad în calitate de membru fondator al Asociaţiei „Arad- capitală  culturală europeană 2021” .

Consiliul Local al MunicipiuluiAradeste convocat în şedinţă publică ordinară luni, 31 martie 2014, ora 14,00. Şedinţa  va avea loc  în sala Regele Ferdinand, iar pe ordinea de zi  figurează 49 de proiecte de hotărâri.

 

 

No Comments

Comments for Înfiinţarea Asociaţia „Arad – Capitală Culturală Europeană 2021”, în atenţia consilierilor municipali are now closed.