Facultăţi corigente la evaluare

Written by admin. Posted in Social, Top News

Tagged: , , , , , , ,

Published on iulie 18, 2013 with No Comments

Programe de licenţă de la instituţii de învăţământ superior din Capitală şi din ţară sunt propuse să intre în lichidare începând cu anul universitar 2013-2014, pentru acestea urmând să nu se mai organizeze admitere. De asemenea, şase instituţii de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu nu vor mai putea organiza admitere, pentru că nu au solicitat evaluare la termen şi au mai multe nereguli.

Ministrul delegat pentru Învăţământ Superior Mihnea Costoiu a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, că 183 de specializări din 37 de instituţii de învăţământ superior din ţară sunt propuse să intre în lichidare, pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Potrivit documentului elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în acest sens, măsura ar urma să afecteze cinci instituţii de învăţământ superior din Capitală şi una din judeţul Ilfov.

Astfel, la Universitatea Politehnica, ar urma să intre în lichidare un program de licenţă, de învăţământ cu frecvenţă (IF), denumit Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite, la Facultatea de Inginerie Mecanică şi Megatronică.

În schimb, la Universitatea Bucureşti sunt propuse să intre în lichidare 15 specializări, atât la forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi la învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) şi învăţământ la distanţă (ID).

Programele cu frecvenţă avute în vedere sunt la Facultatea de Chimie – Chimie în limba engleză, Facultatea de Fizică – Fizică în limba franceză, Facultatea de Matematică şi Informatică – Matematică în limba franceză, Matematici aplicate în limba engleză, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar la Crevedia şi Facultatea de Litere – Asistenţă managerială şi secretariat la Crevedia.

LISTA programelor pentru care nu se va mai organiza examen de admitere

Specializări / programe de studii universitare care intră în lichidare începând cu
anul universitar 2013-2014

1.     UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică Inginerie industrială Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite

A

IF

240

 

2.     UNIVERSITATEA  DIN BUCUREŞTI

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Administraţie şi Afaceri Ştiinţe administrative Administraţie publică

AP

IFR

180

Administraţie publică

AP

ID

180

Facultatea de Chimie Chimie Chimie (în limba engleză)

AP

IF

180

Facultatea de Fizică Fizică Fizică (în limba franceză)

A

IF

180

Facultatea de Geografie

 

Geografie Geografia turismului

AP

IFR

180

Geografie

AP

IFR

180

Ştiinţa mediului Geografia mediului

AP

IFR

180

Geografia mediului

AP

ID

180

Facultatea de Matematică şi Informatică

 

Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologia informaţiei

AP

ID

240

Matematică Matematică (în limba franceză)

A

IF

180

Matematică informatică

AP

ID

180

Matematici aplicate (în limba engleză)

A

IF

180

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

 

Psihologie Psihologie

AP

ID

180

Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  (la Crevedia)

A

IF

180

Facultatea de Litere Ştiinţe administrative Asistenţă managerială şi secretariat (la Crevedia)

A

IF

180

3.     UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” DIN ARAD

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Inginerie

Inginerie industrială

Ingineria sudării

A

IF

240

 
 

Inginerie mecanică

Vehicule pentru transportul feroviar

A

IF

240

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism și Protecția Mediului Biotehnologii Biotehnologii pentru industria alimentară

AP

IF

240

  Inginerie chimică Tehnologie chimică textilă

A

IF

240

Facultatea de Ştiinţe Umaniste și Sociale

 

Istorie Istorie

AP

IF

180

  Ştiinţe administrative Poliţie locală

AP

IF

180

   

4.     UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV

Facultatea Domeniul de licență Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial

 

 

Fizică Fizică

A

IF

180

Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba franceză)

AP

IF

240

 
 
   
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor

 

 

Chimie Chimie

A

IF

180

Ingineria materialelor Ingineria elaborării materialelor metalice

AP

IF

240

  Ingineria procesării materialelor

A

IF

240

   
   
  Inginerie chimică Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice

AP

IF

240

 
 
  Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale

A

IF

240

  Inginerie şi management Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

AP

IF

240

   
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Inginerie electrică Instrumentaţie şi achiziţii de date

AP

IF

240

Facultatea de Ingineria Lemnului Inginerie forestieră Ingineria prelucrării lemnului (în limba engleză)

A

IF

240

Facultatea de Matematică şi Informatică Informatică Informatică (în limba germană)

AP

IF

180

  Matematică Matematică

A

IF

180

Facultatea de Litere Ştiinţe ale comunicării Științe ale informării și documentării

AP

IF

180

Științe ale informării și documentării

AP

ID

180

Facultatea de Design de Produs şi Mediu Inginerie mecanică Mecanică fină şi nanotehnologii

A

IF

240

5.     UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ – NAPOCA

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Construcţii de Maşini

Inginerie industrială

Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Satu Mare)’

AP

IF

240

Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Zalău)

AP

IF

240

Tehnologia construcţiilor de maşini (la Bistriţa)

AP

IF

240

Inginerie şi management

Inginerie economică industrială (la Zalău)

AP

IF

240

Facultatea de Litere**

Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice

AP

IF

180

Facultatea de Ştiinţe**

Fizică Fizică

AP

ID

180

Matematică Matematică

AP

ID

180

Matematici aplicate

A

IF

180

6. UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică

AP

IF

240

Inginerie şi management

Inginerie economică în industria chimică şi de materiale

AP

IF

240

Ştiinţa mediului Chimia mediului

AP

IF

180

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului Ingineria mediului Ingineria sistemelor  biotehnice şi ecologice (în limba maghiară, la Sfântu Gheorghe)

AP

IF

240

Ingineria sistemelor  biotehnice şi ecologice (la Sfântu Gheorghe)

AP

IF

240

Facultatea de Istorie şi Filosofie Filosofie Filosofie (în limba maghiară)

A

ID

180

Management Management (la Bistriţa)

AP

IF

180

7.     UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Arte Plastice Arte vizuale Arte plastice (pictură, la Bistriţa)

AP

IF

180

Pedagogia artelor plastice şi decorative

A

IF

180

Facultatea de Arte Decorative şi Design Arte vizuale Artă murală

A

IF

180

Arte decorative

A

IF

180

8.     UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANŢA

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Medicină Sănătate Laborator clinic

AP

IF

180

Moaşe

AP

IF

240

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei Ştiinţe ale educaţiei Psihopedagogie specială

AP

IFR

180

Facultatea de Construcţii Ingineria mediului Ingineria dezvoltării rurale durabile

AP

IF

240

Ingineria mediului

AP

IF

240

9.     UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

 

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Mecanică Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie

AP

IFR

240

Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale

A

IF

240

Mecanică fină şi nanotehnologii

A

IF

240

Mecatronică şi robotică Robotică

A

IF

240

Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului

Ingineria materialelor

Ingineria elaborării materialelor metalice

A

IF

240

Facultatea de Ştiinţe și Mediu

Fizică

Fizică informatică

AP

IF

180

Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti (Cahul) Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune

A

IF

180

Informatică Informatică

A

IF

180

Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie

AP

IF

240

Inginerie mecanică Inginerie mecanică

AP

IF

240

Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic

A

IF

240

Istorie Istorie

AP

IF

180

Limbă şi literatură Limbă și literatură română

AP

IF

180

Management Management

A

IF

180

Matematică Matematică

A

IF

180

Matematică informatică

A

IF

180

Ştiinţe administrative Administraţie publică

A

IF

180

10.            UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Construcţii şi Instalaţii Inginerie civilă Inginerie civilă (în limba franceză)

A

IF

240

 1. 11.            UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

 

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă

AP

IFR

180

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice Filosofie Filosofie

AP

ID

180

12.            UNIVERSITATEA DIN ORADEA

 

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Arte Arte vizuale Pedagogia artelor plastice şi decorative

A

IF

180

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei Ştiinţe inginereşti aplicate Inginerie medicală

AP

IF

240

Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial Inginerie industrială Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori

A

IF

240

Inginerie energetică Termoenergetică

A

IF

240

Facultatea de Ştiinţe

Fizică

Fizică informatică

AP

IF

180

13.            UNIVERSITATEA “EFTIMIE MURGU” DIN REŞIŢA

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Teologie, Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei Istorie Istorie

A

IF

180

14.            UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Teologie Teologie Teologie ortodoxă didactică

A

IF

180

Facultatea de Litere şi Arte Limbă şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză)

AP

ID

180

Facultatea de Științe Socio-Umane

Filosofie

Filozofie

AP

IF

180

Istorie

Istorie (în limba germană)

A

IF

180

Studii culturale

Etnologie o)

AP

IF

180

Ştiinţe ale educaţiei

Psihopedagogie specială o)

AP

IF

180

Facultatea de Inginerie Inginerie industrială Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori

AP

IF

240

Tehnologia şi designul produselor textile

AP

IF

240

Inginerie mecanică Utilaje pentru textile şi pielărie

A

IF

240

Inginerie electrică Electromecanică

AP

IFR

240

Facultatea de Ştiinţe

Fizică

Fizică

A

IF

180

Informatică Informatică aplicată

AP

IF

180

Informatică aplicată

AP

ID

180

Matematică Matematică

AP

IF

180

Matematică informatică

AP

ID

180

Matematici aplicate

AP

IF

180

Facultatea de Medicină Sănătate Asistenţă dentară

AP

IF

180

Moaşe

AP

IF

240

Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului Horticultură Horticultură

AP

IF

240

Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole

AP

IF

240

Facultatea de Ştiinţe Economice Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică

AP

ID

180

15.            UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Inginerie Alimentară Inginerie şi management în agricultură și dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

AP

IF

240

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării Limbă şi literatură Literatură universală şi comparată – Limba şi literatura română sau o limbă modernă (spaniolă/italiană/germană)

AP

IF

180

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate

AP

IF

180

Studii culturale

Studii americane

AP

IF

180

16.            UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Automatică şi Calculatoare

 

Ingineria sistemelor Ingineria sistemelor multimedia

A

IF

240

17.            UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Fizică Ştiinţa mediului Fizica mediului

AP

IF

180

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie Chimie Biochimie tehnologică

AP

IF

180

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale

AP

ID

180

Facultatea de Drept Drept Drept

AP

ID

240

Ştiinţe administrative Poliţie locală

AP

IF

180

Facultatea de Sociologie şi Psihologie

Sociologie

Antropologie

A

IF

180

18.            UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI

 „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA

 

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare Inginerie chimică Chimie alimentară şi tehnologii biochimice

AP

IF

240

Controlul și securitatea produselor alimentare

AP

IF

240

 19.            UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “VICTOR BABEŞ” DIN TIMIŞOARA

 

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Medicină Sănătate Laborator clinic

A

IF

180

Facultatea de Medicină Dentară

Sănătate

Asistenţă dentară

A

IF

180

20.            ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN BUCUREŞTI

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii

A

IF

240

Inginerie chimică Chimie militară

A

IF

240

Inginerie civilă Căi ferate, drumuri şi poduri

A

IF

240

Inginerie genistică Maşini şi utilaje de geniu

A

IF

240

21.            UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” DIN BUCUREŞTI

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din Constanţa Ştiinţe administrative Administraţie publică

AP

IF

180

Facultatea de Științe Economice din Blaj

Finanţe

Finanţe şi bănci

AP

IFR

180

22.            UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE “GHEORGHE CRISTEA” DIN BUCUREŞTI

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative Economie Economia mediului

AP

IF

180

Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale

A

IF

180

23.            UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Ştiinţe Economice Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (la Bistriţa)

AP

IF

180

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Sebiş)

AP

ID

180

Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune (la Alba Iulia)

AP

IF

180

Finanţe Finanţe şi bănci

AP

IF

180

Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară Sănătate Asistenţă medicală generală

AP

IF

240

Facultatea de Științe ale educației, Psihologie și Educaţie fizică şi sport Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială

AP

IF

180

Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

AP

ID

180

Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative Limbă şi literatură Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză

AP

IF

180

Ştiinţe administrative Administraţie publică

AP

ID

180

Poliţie locală

AP

IF

180

Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice

AP

ID

180

Facultatea de Științe ale Naturii, Inginerie și Informatică Horticultură Peisagistică

AP

IF

240

Inginerie industrială Ingineria sistemelor de energii regenerabile

AP

IF

240

Inginerie şi management Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

AP

IF

240

Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism

AP

IFR

240

24.            UNIVERSITATEA “GEORGE BACOVIA” DIN BACĂU

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice  și Administrative

 

Asistenţă socială Asistenţă socială

AP

IF

180

Ştiinţe administrative Administraţie publică

AP

ID

180

Marketing Marketing

AP

ID

180

 25.            UNIVERSITATEA “BOGDAN VODĂ” DIN CLUJ-NAPOCA

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Ştiinţe Economice Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică

AP

IF

180

Management Management (la Baia Mare)

AP

IF

180

Management (la Baia Mare)

AP

IFR

180

Facultatea de Drept Ştiinţe politice Ştiinţe politice

AP

IF

180

26.            UNIVERSITATEA “ROMÂNO-GERMANĂ” DIN SIBIU

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Ştiinţe Economice

 

Finanţe Finanţe şi bănci

AP

IF

180

 

 1. 27.            UNIVERSITATEA “TIBISCUS” DIN TIMIŞOARA

Facultatea

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţă-mânt3)

Număr de credite de studii transferabile

Facultatea de Jurnalism, Comunicare şi Limbi Moderne Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice

A

IF

180

 

 1. 28.            INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST DIN CERNICA – ILFOV

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Limbă şi literatură Limba şi literatura română

AP

IF

180

 
Teologie Teologie adventistă didactică

AP

IF

180

 

 1. 29.            UNIVERSITATEA “MIHAI VITEAZUL” DIN CRAIOVA

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor

AP

IF

180

Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune

AP

IF

180

Drept Drept

AP

IF

240

Finanţe Finanţe şi bănci

AP

IF

180

Limbă şi literatură Limba şi literatura modernă (engleză, franceză)

AP

IF

180

Management Management

AP

IF

180

 

 1. 30.            FUNDAŢIA “ŞTEFAN LUPAŞCU” – INSTITUTUL DE STUDII EUROPENE DIN IAŞI

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune

AP

IF

180

 

 1. 31.            INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DIN IAŞI

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Teologie Teologie romano-catolică pastorală **)

A

IF

240

Teologie Teologie romano-catolică didactică

AP

IF

180

 

 1. 32.            UNIVERSITATEA “GHEORGHE ZANE” DIN IAŞI

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Limbă şi literatură Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză

AP

IF

180

Management Management

AP

IF

180

Ştiinţe administrative Administraţie publică

AP

IF

180

 

 

 

 1. 33.            FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ “ALMA MATER” – UNIVERSITATEA “ALMA MATER” DIN SIBIU

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică

AP

IF

180

Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune

AP

IF

180

   

Economie Economie agroalimentară şi a mediului

AP

IF

180

Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale (la Bacău)

AP

IF

180

Afaceri internaţionale

AP

IF

180

Marketing Marketing (la Bacău)

AP

IF

180

Marketing

AP

IF

180

 

 1. 34.            SOCIETATEA ATENEUL ROMÂN – UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ “TRAIAN” DIN DEVA

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor

AP

IF

180

Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale

AP

IF

180

Informatică Informatică

AP

IF

180

 

 1. 35.            FUNDAŢIA PENTRU PROMOVAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI EUROPEAN – UNIVERSITATEA WALES – ROMÂNIA DIN BUCUREŞTI

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Management Management

AP

IF

180

Marketing Marketing

AP

IF

180

 

 

 1. 36.            FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ “MILENIUM” DIN TIMIŞOARA

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1) și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Informatică Informatică

AP

IF

180

 1. 37.            ASOCIAŢIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ÎN COMERŢ ŞI TURISM -

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE, ARTE ŞI MESERII DIN BUCUREŞTI

Domeniul de licență

Specializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare1)și limba de predare2))

Acreditare (A) / Autorizare de funcționare provizorie (AP)

Forma de învăţământ3)

Număr de credite de studii transferabile

Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor

AP

IF

180

Ministrul delegat pentru Învăţământ Superior Mihnea Costoiu a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, că 183 de specializări din 37 de instituţii de învăţământ superior din ţară sunt propuse să intre în lichidare, pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Potrivit documentului elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în acest sens, măsura ar urma să afecteze cinci instituţii de învăţământ superior din Capitală şi una din judeţul Ilfov.

Astfel, la Universitatea Politehnica, ar urma să intre în lichidare un program de licenţă, de învăţământ cu frecvenţă (IF), denumit Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite, la Facultatea de Inginerie Mecanică şi Megatronică.

În schimb, la Universitatea Bucureşti sunt propuse să intre în lichidare 15 specializări, atât la forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi la învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) şi învăţământ la distanţă (ID).

Programele cu frecvenţă avute în vedere sunt la Facultatea de Chimie – Chimie în limba engleză, Facultatea de Fizică – Fizică în limba franceză, Facultatea de Matematică şi Informatică – Matematică în limba franceză, Matematici aplicate în limba engleză, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar la Crevedia şi Facultatea de Litere – Asistenţă managerială şi secretariat la Crevedia.

În ceea ce priveşte programele de studii IFR şi ID ce umează să intre în lichidare, acestea sunt la Facultatea de Administraţie şi Afaceri – Administraţie publică, Facultatea de Geografie – Geografie, Geografia turismului şi Geografia mediului, Facultatea de Matematică şi Informatică – Tehnologia informaţiei şi Matematică informatică, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Psihologie.

La Academia Tehnică Militară din Bucureşti intră în lichidare patru specializări de studii cu frecvenţă de la Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament – Instalaţii pentru construcţii, Chimie militară, Căi ferate, drumuri şi poduri şi Maşini şi utilaje de geniu.

La Universitatea “Spiru Haret” intră în lichidare două specializări: la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din Constanţa – Administraţie publică (IF) şi la Facultatea de Ştiinţe Economice din Blaj – Finanţe şi bănci (IFR).

Două programe, cu frecvenţă, intră în lichidare şi la Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti, la Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative – Economia mediului şi Economie şi afaceri internaţionale.

De asemenea, la Institutul Teologic Adventist din Cernica (judeţul Ilfov), intră în lichidare două programe – Limba şi literatura română şi Teologie adventistă didactică, ambele cu frecvenţă.

În ceea ce priveşte programele de studii IFR şi ID ce umează să intre în lichidare, acestea sunt la Facultatea de Administraţie şi Afaceri – Administraţie publică, Facultatea de Geografie – Geografie, Geografia turismului şi Geografia mediului, Facultatea de Matematică şi Informatică – Tehnologia informaţiei şi Matematică informatică, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei – Psihologie.

La Academia Tehnică Militară din Bucureşti intră în lichidare patru specializări de studii cu frecvenţă de la Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament – Instalaţii pentru construcţii, Chimie militară, Căi ferate, drumuri şi poduri şi Maşini şi utilaje de geniu.

La Universitatea “Spiru Haret” intră în lichidare două specializări: la Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din Constanţa – Administraţie publică (IF) şi la Facultatea de Ştiinţe Economice din Blaj – Finanţe şi bănci (IFR).

Două programe, cu frecvenţă, intră în lichidare şi la Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea” din Bucureşti, la Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative – Economia mediului şi Economie şi afaceri internaţionale.

De asemenea, la Institutul Teologic Adventist din Cernica (judeţul Ilfov), intră în lichidare două programe – Limba şi literatura română şi Teologie adventistă didactică, ambele cu frecvenţă.

No Comments

Comments for Facultăţi corigente la evaluare are now closed.