Construcţiile – un sector vital pentru România

Written by admin. Posted in Politica

Tagged: , , , ,

Published on martie 23, 2015 with No Comments

Partidul Naţional Liberal îşi continuă politica de deschidere faţă de cetăţeni, în acest context înscriindu-se şi înfiinţarea unor departamente sau cluburi pe considerente socio-profesionale.

„La iniţiativa unor colegi, am înfiinţat Clubul Constructorilor Liberali. Acest Club se doreşte să fie o structură capabilă să asigure un corp de specialişti care să contribuie activ la ţintele şi provocările administraţiei, inclusiv la cea mai semnificativă din ultima perioadă: titlul de Capitală Culturală Europeană în 2021”, a afirmat Roxana Tabuia, membru al Clubului Constructorilor Liberali (CCL) Arad.

„Contribuţia sectorului Construcţii la formarea PIB al României, în 2014 a fost cea mai scăzută din ultimii 7 ani, adică 7,3 %, faţă de 10,8 procente, în 2008. concomitent au scăzut atât cifra de afaceri din construcţii, cât şi numărul angajaţilor. Pentru PNL, acest sector este prioritar, aşa cum se regăseşte şi în programul de guvernare, deoarece poate genera investiţii, locuri de muncă, contribbuţii mai consistente la bugetul de stat şi, implicit, creşterea nivelului de trai”, a completat Roxana Tabuia.

La rândul său, Adrian Creţ, de asemenea, membru al CCL Arad, subliniază că în acest domeniu se înregistrează inclusiv inadvertenţe legislative pe care, de asemenea, PNL doreşte să le corecteze, fapt consemnat în programul de guvernare. „Unul dintre subiectele dezbatute la şedinţa inaugurală a Clubul Constructorilor Liberali a fost interdependenţa şi corelarea Codului Fiscal cu Lg. 50/1991 si Lg. 10/1995. Actualul Cod Fiscal susţine că o clădire este supusă impozitării indiferent dacă pentru aceasta a fost sau nu realizat  procesul verbal de recepţie. Asta deşi L. 50/1991 precizează obligativitatea recepţionării construcţiei. Astfel, se impozitează o construcţie care nu există juridic, ci doar fizic. Cum poate o primărie să stabilească suprafaţa construită impozitată fără existenţa unei verificări şi a unui raport întocmite de un topograf autorizat? Cum este posibil să impozităm o construcţie neintabulată? Este ca şi cum am impozita o maşină neînmatriculată, fabricată în garajul proprietarului fără a avea siguranţa respectării normelor de siguranţă! În mod normal, o construcţie, pentru a fi exploatată, trebuie să parcurgă toate etapele impuse de legislaţia în domeniu privind edificarea acesteia, de la proiectare până la notarea în cartea funciară. Astfel, calitatea şi siguranţa în exploatare pot fi garantate” a afirmat Adrian Creţ, care consideră necesară introducerea unor amendamente Codului Fiscal, prin care acesta să respecte prevederile celorlalte legi în vigoare.

***

Clubul Constructorilor Liberali este format din persoane calificate în domeniul construcţiilor – ingineri, arhitecţi, proiectanţi – iar iniţiativa a fost bine primită de către mediul economic. S-a hotărât ca întâlnirile Constructorilor Liberali să aibă loc periodic, iar la următoarele întruniri să fie invitaţi inclusiv parlamentari, pentru ca propunerile constructorilor să fie materializate în proiecte de modificare sau completare a legislaţiei. Relaţia cu parlamentarii este foarte importantă deoarece au fost semnalate şi alte aspecte cu privire la neconcordanţe în legislaţia în vigoare în domeniu, necesitatea corelării actelor normative, amendarea şi actualizarea unor prevederi legislative, probleme cu care se confruntă proiectanţii şi executanţii în activitatea specifică.

 

No Comments

Comments for Construcţiile – un sector vital pentru România are now closed.