CLM transformă Aradul?

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , ,

Published on iulie 22, 2016 with No Comments

verde

Strategia de transformare a Aradului în oraș verde va fi prezentată spre aprobare Consiliului Local Municipal. Documentul a fost elaborat pentru municipalitate de specialiști în domeniu și stabilește direcțiile și planurile de acțiune pentru îmbunătățirea condițiilor de mediu și a calității vieții în municipiul Arad.

Prioritățile Aradului pentru următorul deceniu sunt dezvoltarea sustenabilă cu accent pe îmbunătățirea mobilității urbane, a zonelor verzi și a eficienței energetice. Implementarea strategiei are în vedere asumarea politicilor europene care vizează creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă și implementarea măsurilor pe care și le-a propus Municipiul Arad prin Planul de Acțiune privind Energia Durabilă 2012-2020, cu scopul reducerii emisiilor de CO2 cu 23%.

Strategia de transformare a Aradului în oraș verde contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de dezvoltare a Municipiului Arad și a celor prevăzute în documentele strategice sectoriale adoptate până în prezent (PAED 2012-2020, Masterplanul de Transport și Trafic) sau aflate în curs de adoptare (Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, Planul de dezvoltare a sănătății la nivelul Municipiului Arad).

No Comments

Comments for CLM transformă Aradul? are now closed.