Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest găzduiește întâlnirea anuală a Rețelei Regiunilor Europene pentru Aplicarea Tehnologiei Comunicațiilor în Timișoara

Written by admin. Posted in Social, Top News

Tagged: , , , , , ,

Published on martie 12, 2013 with No Comments

Membrii Reţelei Regiunilor Europene pentru Aplicarea Tehnologiei Comunicațiilor (European Regions Network for the Application of Communications Technology – ERNACT) sunt prezenți la Timișoara, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în 12 și 13 martie 2013. Este pentru prima data când o întâlnire a Comisiei Interregionale de Management a ERNACT are loc în Timișoara, la 21 de ani de la înființarea rețelei.

Regiunea Vest este membră în cadrul ERNACT (reţea europeană înfiinţată în 1990 şi alcătuită din autorităţi locale şi regionale din 7 regiuni europene din Cehia, Irlanda, România, Spania și Suedia) începând cu 1 ianuarie 2012. Obiectivul principal al Reţelei ERNACT constă în promovarea Economiei Bazate pe Cunoaştere şi a Societăţii Informaţionale la nivelul regiunilor partenere, cu precădere prin dezvoltarea şi implementarea de proiecte transfrontaliere, inter-regionale şi transnaţionale care să contribuie la definirea unor modele de dezvoltare regională bazată pe tehnologia informaţiei  şi comunicaţiilor.

Astfel, agenda întâlnirii membrilor rețelei ERNACT cuprinde o serie de dezbateri referitoare la planul de acțiuni și  la prioritățile strategice ale rețelei, cât și discuții privind “Specializarea Inteligentă” (aceasta este o abordare strategică a dezvoltării economice prin sprijinirea cercetării și inovării și identificarea avantajului competitiv, a priorităților strategice și prin maximizarea potențialului de dezvoltare bazat pe cunoaștere al regiunii; Specializarea Inteligentă constituie baza investițiilor din fonduri structurale în cercetare și inovare ca parte a viitoarei politici de coeziune a Uniunii Europene) și “Agenda Digitală” (document strategic European ce stabilește prioritățile Uniunii Europene în domeniul utilizării tehnologiei informației, a rețelelor telecom și a investițiilor în domeniul broadband – bandă largă).

O componentă majoră a acestei întâlniri o reprezintă colaborarea ERNACT cu Clusterul TIC (Clusterul Regional de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor – Regiunea Vest) al Regiunii Vest – cluster al cărui membru fondator este ADR Vest.

ADR Vest a fost partener ERNACT în cadrul proiectului Co2Free „Cooperare pentru promovarea energiilor regenerabile şi a eficienţei energetice” („Cooperating 2 Foster Renewables and Energy Efficiency”) – proiect prin derularea căruia Regiunea Vest a beneficiat de expertiză din partea unor organizaţii europene cu experiență în domenii precum energiile regenerabile, eficienţă energetică sau transporturi în vederea întocmirii de planuri de acţiune.

No Comments

Comments for Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest găzduiește întâlnirea anuală a Rețelei Regiunilor Europene pentru Aplicarea Tehnologiei Comunicațiilor în Timișoara are now closed.