„Stindard”, la numărul 19-20

Written by admin. Posted in Cultura, Top News

Tagged: , , , , , ,

Published on ianuarie 19, 2023 with No Comments

La sfârșitul anului recent încheiat a apărut numărul 19-20 al revistei „Stindard”,  publicație editată de Filiala județeană „Ziridava” Arad a Asociației Naționale a Cadrelor  Militare în Rezervă și în Retragere. Revista păstrează aspectul grafic ce deja s-a impus în cursul anilor, coperțile fiind color, cu 80 de pagini legate, pe format A4, cu o tehnoredactare ce face posibilă citirea cursivă, corectă a textului.

Trebuie menționate însă unele schimbări apărute la nivelul conducerii revistei. Redactor șef a devenit col. (rtg) Sandu Crișan, gl. mr. (rtg) Vasile Ionel Heredea a fost numit director fondator, în timp ce redactor șef adjunct a rămas lt. col. (rtg) Alexandru Ioan Chiș. Pentru a întări componenta redacțională, a fost cooptat ca și  secretar de redacție/consilier editorial experimentatul jurnalist și istoric Ioan Valeriu Tuleu.

Schimbări s-au produs și în ceea ce privește conținutul editorial, prin aceasta revista dorind să-și împlinească menirea afișată imediat sub titlu, acolo unde se precizează că „Stindard” este o „revistă de informare, istorie militară, cultură și educație patriotică”.  Ca urmare, conținutul s-a diversificat prin apariția unor noi rubrici, fiind atrași să publice autori cu prestigiu profesional în domeniile pe care revista le propune cititorilor.

Un exemplu este editorialul „Iartă Doamne, neputința noastră de peste un veac”, semnat de prof. univ. dr. Corneliu Pădurean, considerat cel mai important și recunoscut istoric la nivel național din Arad. Rubrica „Eveniment”, cu care debutează scrisul editorial, este coordonată de redactorul șef, col. (rtg) Sandu Crișan. Aceasta prezintă evenimentele din viața organizației derulate pe parcursul anului 2022, scrisul fiind completat de numeroase fotografii în care se regăsesc membrii asociației.

„Istoria noastră” este o rubrică nouă, care prezintă într-un prim articol chiar istoria de 30 de ani a asociației. Gl. mr. (rtg) Ionel Heredea semnează un articol dedicat lui Avram Iancu, „Crăișorul Munților”, autorul scoțând în evidență virtuțile patriotice ale celui mai mare revolutionar pașoptist român. Sub aceeași semnătură regăsim un alt articol, „25 Octombrie – Ziua Armatei Române”, dedicat celor care au refăcut hotarele de vest ale țării în granițele fixate de tratatele de pace.

Istoricul și criticul literar prof. univ Anton Ilica dovedește o bună cunoaștere a istoriei locale, o dovadă fiind articolul „Atmosfera din Arad în prima săptămână de după 1 Decembrie 1918”.

La rubrica „Istorie Militară”, articolul „Arădenii în Bătălia Stalingradului”, semnat de Ioan Tuleu, ne amintește de jertfa sutelor de arădeni care s-au „săvârșit în” urmă cu 80 de ani, în împrejurimile orașului unde s-a desfășurat cea mai cumplită bătălie a războiului.

Istoria locală este prezentă și în rubricile „Cetăți, castele, fortificații” sau în „Legende și povestiri istorice”, ambele având menirea de a trezi interesul față de istoria locală, inclusiv în scop turistic. Pagini numeroase sunt rezervate creației cultural-artistice în rubricile „Cultură și spiritualitate” și „Cărțile noastre”. Cea din urmă acordă prioritate atât membrilor asociației cât și colaboratorilor revistei, oameni care își dovedesc în scris talentul, depășind interesul și valoarea strict locale. Salutar demersul de a-i promova prin intermediul revistei.

„Amintiri, memorii, jurnale” este ultimul capitol, cu cele mai multe pagini, unul  inedit în peisajul revistei. Sunt scoase aici la lumină pagini de mare valoare documentar-istorică, în „Restituirile” în versuri ale lui Gheorghe Mocuța, veteran din al doilea Război Mondial și în „Jurnalul de front” al sergentului Petru Boată, alt participant la cumplita încleștare militară din secolul trecut. Marea conflagrație este evocată și de Elena Locusteanu, care reproduce din povestirile tatălui, participant la bătăliile războiului, inclusiv pe teritoriul județului nostru.

Articolele apărute vizează un public divers, cu multiple preocupări în domeniul istoric și cultural, revista fiind astfel „pe gustul” a numeroși cititori, de vârste și preocupări diferite. Remarcabilă rămâne și dorința de a promova creația proprie, revista propunându-și să debuteze în continuare și alți autori, care până acum nu au avut posibilitatea de a-și găsi spațiu editorial.

Col. (rtg) Sandu Crișan

 

No Comments

Comments for „Stindard”, la numărul 19-20 are now closed.