Stadiul lucrărilor de construcţii din cadrul proiectului „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL ARAD”

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , , ,

Published on octombrie 08, 2015 with No Comments

deseuri

Consiliul Judeţean Arad implementează proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Arad”. Proiectul este finanţat prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”. Valoarea totală a proiectului este 112.324.234,00 lei, din care valoare eligibilă conform POS, 107.690.164,00 lei. Cofinanţarea Uniunii Europene prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională este 80% din valoarea eligibilă, respectiv 80.574.715,00 lei, restul venind de la bugetul de stat (18%) şi de la bugetul local (2%).

Obiectivele proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor solide din judeţul Arad” sunt:

 • Implementarea colectării deşeurilor la nivelul întregului judeţ – achiziţionarea de containere, pubele şi mijloace de transport, astfel încât să se asigure un grad de acoperire cu servicii de salubrizare de 100 % atât în mediul urban, cât şi în mediul rural;
 • Implementarea colectării selective a deşeurilor reciclabile atât în urban cât şi rural;
 • Implementarea colectării selective a deşeurilor biodegradabile de la 80% din casele din mediul urban, din Zona 1- Arad, Nădlac, Pecica, Sântana, Pâncota, Curtici şi Zona 3 Ineu;
 • Construirea unei staţii de transfer, staţii de sortare şi staţii de compostare în Zona 3 Ineu (Mocrea);
 • Construirea unei staţii de compostare la Arad, care va servi Zona 1, Zona 2, Zona 5;
 • Construirea unor staţii de transfer la Chişineu – Criş, Sebiş, Bârzava;
 • Închiderea depozitelor neconforme de la Arad (Câmpul Liniştii şi Poetului), Nădlac, Pecica, Sântana, Curtici, Pâncota, Chişineu – Criş, Ineu, Sebiş;
 • Achiziţionarea unui concasor mobil pentru deşeurile provenite din construcţii şi demolări, pentru valorificarea acestor tipuri de deşeuri.
 • Implementarea compostării individuale la 80% din gospodăriile din mediul rural – achiziţionarea unităţilor de compostare individuală.

Lucrările prevăzute a fi implementate în cadrul proiectului au fost iniţial derulate în perioada 2010-2012 prin intermediul unui singur contract de lucrări: „Construcţia staţiilor de transfer, staţiilor de compostare şi a staţiei de sortare, închiderea şi reabilitarea depozitelor neconforme municipale de deşeuri şi închiderea depozitelor necontrolate de deşeuri din zonele rurale, în judeţul Arad, Romania”, atribuit prin sesiune de licitaţie Asocierii: S.C. Confort S.A. şi  S.C. Vel Service S.R.L. Contractul menţionat a ajuns la termen în ceea ce priveşte execuţia lucrărilor în data de 07.10.2012, fără a fi însă finalizat.

Implementarea lucrărilor a fost reluată în luna noiembrie 2014, prin relicitarea şi atribuirea a două contracte de lucrări separate: „Construcţia staţiilor de transfer, staţiilor de compostare şi a staţiei de sortare în judeţul Arad – rest de executat, parte componentă a „Sistemului de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Arad” şi „Închidere depozite neconforme în judeţul Arad – rest de executat, parte componentă a „Sistemului de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Arad”.

 

Contractul de lucrări nr. 140 din 14.11.2014, „Construcţia staţiilor de transfer, staţiilor de compostare şi a staţiei de sortare în judeţul Arad – rest de executat, parte componentă a „Sistemului de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Arad”, în valoare de 16.517.398,17 lei, a fost atribuit prin licitaţie deschisă Asocierii: S.C. KASDUM-GF S.R.L., S.C. CONSTRUCTIM S.A., S.C. TEHNIMARKET S.R.L., S.C. SPAŢIU UAD S.R.L. Lucrările au demarat efectiv la data de 1 martie 2015 şi prevăd proiectarea şi execuţia de lucrări pentru următoarele obiective de investiţie:

 • Staţie de transfer Chişineu-Criş – capacitate de procesare – 7075 t deşeuri municipale/an;
 • Staţie de transfer Bârzava – capacitate de procesare – 6250 t deşeuri municipale/an;
 • Staţie de transfer Sebiş – capacitate de procesare – 8375 t deşeuri municipale/an;
 • Staţie de transfer, staţie de compostare şi staţie de sortare Mocrea, cu următoarele capacităţi de procesare: transfer – 4875 t deşeuri municipale/an; sortare – 6100 t deşeuri municipale/an şi compostare – 700 t deşeuri municipale/an;
 • Staţie de compostare Arad (CET) - capacitate de procesare – 19000 t deşeuri municipale/an;

Stadiul fizic actual al implementării lucrărilor la nivel de contract este apreciat la 75%, momentul finalizării acestora fiind estimat pentru începutul lunii decembrie 2015.

Contractul de lucrări nr. 132 din 03.11.2014, „Închidere depozite neconforme în judeţul Arad – rest de executat, parte componentă a „Sistemului de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Arad”, în valoare de 5.263.971,51 lei, a fost atribuit prin licitaţie dechisă Asocierii: S.C. KASDUM-GF S.R.L. & S.C. CONSTRUCTIM S.A.. Lucrările au demarat efectiv la data de 1 martie 2015 şi prevăd execuţia de lucrări pentru următoarele obiective de investiţie:

 • Închidere depozit neconform municipiul Arad, strada Câmpul Liniştii
 • Închidere depozit neconform municipiul Arad, strada Poetului
 • Închidere depozit neconform Oraşul Chişineu-Criş
 • Închidere depozit neconform Oraşul Ineu
 • Închidere depozit neconform Oraşul Nădlac
 • Închidere depozit neconform Oraşul Sebiş
 • Închidere depozit neconform Oraşul Curtici 
 • Închidere depozit neconform Oraşul Pâncota
 • Închidere depozit neconform Oraşul Pecica
 • Închidere depozit neconform Oraşul Sântana
 • Închidere depozit neconform Oraşul Bârzava

Stadiul fizic actual al implementării lucrărilor la nivel de contract este apreciat la 90%, momentul finalizării acestora fiind estimat pentru începutul lunii decembrie 2015.

 

 

No Comments

Comments for Stadiul lucrărilor de construcţii din cadrul proiectului „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL ARAD” are now closed.