Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice ARADUL – CAPITALA POLITICĂ A ROMÂNILOR TRANSILVĂNENI

Written by admin. Posted in Cultura, Top News

Tagged: , , , ,

Published on noiembrie 24, 2016 with No Comments

unirea

Ca în fiecare an, Consiliului Judeţean Arad organizează – prin Centrul Cultural Judeţean – Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice dedicată Zilei Naţionale a României, în colaborare cu Primăria Municipiului Arad, cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, cu Arhiepiscopia Aradului şi cu Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale. La această înaltă manifestare ştiinţifică, una dintre cele mai prestigioase de acest gen din partea de vest a ţării, participă cercetători de la Academia Română, universitari de la Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Timişoara, Vârşeţ, Arad etc., arhivişti din Bucureşti, Bacău, Sfântu Gheorghe, Timişoara şi Arad, precum şi distinşi oameni de cultură din toate provinciile locuite de români.

Cu această ocazie vor fi lansate mai multe lucrări de referinţă, printre care şi volumul „Analele Aradului II”. Pe lângă expoziţia dedicată Marelui Război, distinşii oaspeţi se vor putea bucura de o prezentare a uniformelor militare din Primul Război Mondial, precum şi de un moment artistic extraordinar prezentat de către Corul „Emil Monţia”, sub bagheta maestrului Ovidiu Boar.

„Este doar un prim pas către pregătirea Centenarului Marii Uniri, din 1 Decembrie 2018, când ne propunem să organizăm la Arad o serie de manifestări de anvergură naţională, onorând astfel strădania marilor noştri înaintaşi, care au făcut din oraşul şi judeţul nostru epicentrul politic al României Mari” a precizat Claudia Boghicevici, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad.

Sesiunea de comunicări ştiinţifice se va desfăşura miercuri, 30 noiembrie 2016, începând cu ora 8.30, în sala „Regele Ferdinand” a Palatului Administrativ Arad, conform programului anexat mai jos.

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice:

ARADUL – CAPITALA POLITICĂ A ROMÂNILOR TRANSILVĂNENI

Miercuri, 30 noiembrie 2016

Primăria Municipiului Arad, sala „Regele Ferdinand”

8.30-9.00 – Vernisarea expoziţiei „Primul Război Mondial şi Marea Unire”

- prezintă: prof. Horia Truţă

Prezentarea uniformelor militare din Primul Război Mondial

9.00-9.30 – Deschiderea Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice „Aradul – capitala politică a românilor transilvăneni”

ALOCUŢIUNI: ÎPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Gheorghe Falcă, primarul Municipiului Arad, prof.univ.dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad, conf.univ.dr. Sorin Bulboacă, preşedintele Societăţii de Ştiinţe Istorice-Arad, arhivist Mirela Pachiţa, şeful Serviciului Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, dr. Dana Pădurean Andreica, directorul Centrului Municipal de Cultură Arad, dr. Adrian Şimon, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Arad, dr. Doru Sinaci, directorul Centrului Cultural Judeţean Arad.

Lansări de carte

9.30-9.40 – Lansarea volumului ANALELE ARADULUI, Anul II, Colecţia „ASTRA ARĂDEANĂ – 1863”, Editura „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2016

Prezintă: dr. Emil Arbonie

9.40-9.50 – Lansarea volumului „Documente de la Constantin Brâncoveanu referitoare la Mănăstirea Argeşului (1688-1703)”, Editura Ordessos, Piteşti, 2016, autor: dr. Laurenţiu-Ştefan Szemkovics

Prezintă: dr. Augustin Mureşan

9.50-10.00 – Lansarea volumului „Aron Chorin – o schiţă biografică”, ediţie bilingvă: româno-engleză, Editura „Vasile Goldiş” University Press şi Editura „Hereditas”, Arad, 2016, autor: Leopold Löw

Prezintă: Dan Roman şi prof. univ. dr. Marius Ioan Grec

10.00-10.10 – Lansarea volumului „O cronologie a cenzurii în România”, Seria comunicare media, Editura Tritonic, Bucureşti, 2016, coordonator: Marian Petcu

Prezintă: prof.univ.dr. Marian Petcu şi prof.univ.dr. Marius Ioan Grec

10.10-10.20 – Lansarea volumului „Contribuţii la istoria economică a presei din România”, Seria comunicare media, Editura Tritonic, Bucureşti, 2016, coordonator: Marian Petcu

Prezintă: prof.univ.dr. Marian Petcu şi prof.univ.dr. Marius Ioan Grec

10.20-10.30 – Lansarea volumului „Sebastian Stanca (1878-1947). Un cleric cărturar din Sebeşul de altădată”, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, coordonator: Mihai-Octavian Groza

Prezintă: prof.drd. Mihai-Octavian Groza

Lucrările Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice „Aradul – capitala politică a românilor transilvăneni”

Secţiunea I

Primăria Municipiului Arad, sala „Regele Ferdinand”

Moderatori: cercetător ştiinţific I dr. Ioan Haţegan, conferenţiar universitar dr. Sorin Bulboacă, dr. Laurenţiu Szemkovics, prof.dr. Dumitru Tomoni

10.30-10.45 Drd. Marian Horvat, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, „Relaţiile regelui Matia Corvin cu oraşele din Transilvania. Studiu de caz: oraşul Dej”

10.45-11.00 Prof. Gabriel Sala, Colectivul Monografic Judeţean Arad, „Neamul romilor gabori, între imaginea degeneratului creştin şi fratele ţigan”

11.00-11.15 Dr. Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, „Hrisovul arhieresc al lui Antim (1715)”

11.15-11.30 Preot dr. Valentin Bugariu, Parohia Birda, Timiş, „Protopopul dr. Ştefan Cioroianu (1886-1970). Evocare”

11.30-11.45 Conf.univ.dr. Sorin Bulboacă, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, „Şcoli, dascăli şi manuale în oraşul Arad în veacul Luminilor”

11.45-12.00 Prof. Ioan Tuleu, Societatea de Ştiinţe Istorice din România-Arad, „Răscoale ţărăneşti din Câmpia Crişurilor din vara anului 1949”

12.00-12.15 Dr. Emil Arbonie, Centrul de Studii de Istorie şi Teorie Literară „Ioan Slavici” Arad, „Ofiţerii şi agenţii poliţiei urbane arădene (1929-1999)”

12.15-12.30 Prof. Horia Truţă, Galeriile „Turnul de Apă”, „Aspecte privind electrificarea în judeţul Arad”

12.30-12.45 Prof. Eugeniu Criste, Colectivul Monografic Judeţean Arad, „Trei documente referitoare la Postul de Jandarmi Păuliş (1940-1942)”

12.45-13.00 Prof. Aurel Dragoş, Colectivul Monografic Judeţean Arad, „Bătălia pentru Ineu”

13.00-13.15 Ing. Vasile Faur, Colectivul Monografic Judeţean Arad, „Onomastica satului Chisindia, judeţul Arad”

13.15-13,30 Dr. Gheorghe Mihuţ, Colectivul Monografic Judeţean Arad, „Istorie locală arădeană în vechile cronici maghiare. Consideraţii probabile”

13.30-13.45 Prof. Eugen D. Pădurean, Leonard Dorogostaisky, Complexul Muzeal Judeţean Arad, „Mistere cu privire la imaginea satelitară Google Earth a unui sit arheologic de la Iratoşu, judeţul Arad”

13.45-14.00 Dr. Augustin Mureşan, Colectivul Monografic Judeţean Arad, „Drapelul Patriarhiei Române”

14.00-14.15 Dr. Mircea Măran, Colegiul de Studii Profesionale în Educaţia Profesorilor Vârşeţ, Serbia, „Biserica Ortodoxă Română şi începuturile mişcării năzărinene la români”

14.15-14.30 Prof. Liubomir Şandici, Colectivul Monografic Judeţean Arad, „Despre comunitatea sârbă din Gai”

14.30-14.45 Prof.dr. Dumitru Tomoni, Societatea de Ştiinţe Istorice din România – Lugoj, „Un dascăl de elită al Aradului: Sabin Evuţianu (1889-1977)”

Secţiunea a II-a

Primăria Municipiului Arad, sala „Regina Maria”

Moderatori: prof.univ.dr. Corneliu Pădurean, cercetător ştiinţific I dr. Alexandru Porţeanu, conferenţiar universitar dr. Ion Cârja, arh. Mirela Pachiţa

10.30-10.45 Drd. Iuliu-Marius Morariu, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, „Însemnările de război şi importanţa lor pentru Constantin Virgil Gheorghiu”

10.45-11.00 Drd. Mihai-Octavian Groza, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, „Legiunea Română din Praga (30 octombrie-24 noiembrie 1918). Concentrarea, organizarea şi repatrierea soldaţilor români din fosta armată austro-ungară”

11.00-11.15 Prof. Vasile Stana, Colectivul Monografic Covasna, „Desfăşurarea şi urmările celui de-al doilea Consiliu de Coroană de la Cotroceni (14/27 august 1916)”

11.15-11.30 Dr. Elena Rodica Colta, Centrul Cultural Judeţean Arad, „O scurtă memorialistică de război scrisă de poetul ţăran Traian Medincea din Bata”

11.30-11.45 Arhivist Mirela Pachiţa, Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, „Evoluţia instituţiei Pompierilor voluntari din judeţul Arad după Primul Război Mondial”

11.45-12.00 Conf.univ.dr. Ion Cârja, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, cercetător ştiinţific II dr. Lorand L. Madly, Academia Română, Institutul de Istorie „George Bariţiu” Cluj-Napoca, „Românii în armata austro-ungară 1914-1918: repere istoriografice interbelice”

12.00-12.15 Cercetător ştiinţific I dr. Alexandru Porţeanu, Academia Română, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” Bucureşti, „În preajma Centenarului Marii Uniri: consideraţii asupra fazelor istorice ale mamoriei Trianonului”

12.15-12.30 Prof.dr. Sebastian Dragoş Bunghez, Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad, „Colaborarea liderilor arădeni cu politicienii de la Bucureşti în perioada neutralităţii (1914-1916)”

12.30-12.45 Dr. Maria Alexandra Pantea, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, „Roman Ciorogariu şi Vasile Goldiş, martori ai Marii Uniri”

12.45-13.00 Conferenţiar universitar dr. Eugen Gagea, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, „Imaginea lui Vasile Goldiş în scrierile şi însemnările unui contemporan: Ion Clopoţel”

13.00-13.15 Lector universitar dr. Stelean Ioan Boia, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, „Sever Bocu şi Marea Unire de la 1918”

13.15-13.30 Profesor universitar dr. Marius Ioan Grec, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, „Ziua de 1 Decembrie în viziunea lui Vasile Goldiş”

13.30-13.45 Dr. Felicia Oarcea, „Complexul Muzeal Judeţean Arad,  „Refugiaţii din Moneasa. Anul 1944. Istorie şi memorie”

13.45-14.00 Prof. Gheorghe Rancu-Bodrog, Colectivul Monografic Judeţean Caraş-Severin, „Ţăranul bănăţean în literatura Banatului prin publicistica sătească”

14.00-14.15 Lector universitar dr. Corina Bejan Vaşcă, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, „Scurt istoric al localităţii Buteni”

14.15-14.30 Prof. drd. Paul Krizner, Academia Română, Institutul de Istorie „George Bariţiu” Cluj-Napoca, „Biserica Ortodoxă arădeană la evenimentele de la 1848-1849. Vlădica Gherasim Raţ (1835-1850)”

14.30-14.45 Drd. Gabriela Adina Marko, Academia Română, Institutul de Istorie „George Bariţiu” Cluj-Napoca, „Vizita canonică a episcopului arădean Ioan Meţianu la Nădlac, cu ocazia sfinţirii bisericii (15 august 1898)”

14.45-15.00 Dr. Alexandru Kosa, Academia Română – Timişoara, „Rolul comiţilor bănăţeni în cadrul luptei antiotomane în secolul al XV-lea”

15.00-15.15 Prof.dr. Virgil Valea, Colectivul Monografic Judeţean Arad, „Învăţământul comercial arădean (1918-1938)”

15.15-15,30 Dr. Vilică Munteanu, Serviciul Judeţean Bacău al Arhivelor Naţionale, „Zborul Unirii Bacău-Blaj, 23 noiembrie 1918”

Secţiunea a III-a

Sala Senatului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad

Moderatori: profesor universitar dr. Marius Ioan Grec, profesor universitar dr. Marian Petcu, profesor universitar dr. Alexandru Dumnici, muzeograf Ioan Traia

10.30-10.45 – proiectarea filmului documentar „300 de ani de istorie – recuperarea memoriei”

10.45-11.00 Ing. Ioan Schlesinger, preşedintele Comunităţii Evreilor din Arad, „Comunitatea evreilor din Arad – 300 de ani de existenţă”

11.00-11.15 Dr. Emil Arbonie, Centrul de Studii de Istorie şi Teorie Literară „Ioan Slavici” Arad, „Evreimea avocaţială a Aradului”

11.15-11.30 Dr. Lucian Petru Mureşan, Centrul Municipal de Cultură Arad, „Personalităţi arădene israelite. Personalităţi religioase”

11.30-11.45 Profesor universitar dr. Marius Ioan Grec, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, „Documente inedite din Arhiva Centrului de Studii Iudaice: academician Nicolae Cajal din Arad”

11.45-12.00 Conferenţiar universitar dr. Sorin Bulboacă, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, „Negustori evrei în Aradul secolului al XVIII-lea”

12.00-12.15 Profesor universitar dr. Alexandru Dumnici, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, „Aron Chorin şi dezvoltarea sistemului medical în Arad”

12.15-12.30 Prof. Dan Roman, Centrul de Studii de Istorie şi Teorie Literară „Ioan Slavici” Arad, „Aradopolis – un proiect pentru Aradul multicultural”

12.30-12.45 Lector universitar dr. Stelean Ioan Boia, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, „Aspecte din istoria evreilor arădeni”

12.45-13.00 Drd. Marius Emanuel Grec, Universitatea Central-Europeană Budapesta, „Consideraţii despre cultul liderului. Studiu de caz: Nicolae Ceauşescu”

13.00-13.15 Dr. Adrian Deheleanu, prof. Filofteia Adriana Deheleanu, Muzeul Banatului, Timişoara, „Anul 1956 în Europa Răsăriteană şi România”

13.15-13.30 Muzeograf Ioan Traia, Muzeul Satului Bănăţean, Timişoara, „Ziaristul Ion Jivi Bănăţeanul”

13.30-13.45 Prof. Rodica Floarea Cândea, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, „De la spaţiul de exprimare la judecăţi estetice în scrierile literare arădene”

13.45-14.00 Conferenţiar universitar dr. Speranţa Milancovici, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, „Norman Manea, 80. Asumări şi reasumări”

14.00-14.15 Lector universitar dr. Radu Alexandru Hord, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, „Pagini din istoria comunităţii israelite din Pâncota”

14.15-14.30 Prof. Dan Demşea, Colectivul Monografic Judeţean Arad, „Apariţia nucleului urban evreiesc în zona Sinagogii de rit neolog (1784)”

14.30-14.45 Ing. Ioan Rancu, Colectivul Monografic Judeţean Arad, „90 de ani de la târnosirea noii Biserici Ortodoxe Române din Vinga”

14.45-15.00 Prof. Tatiana Ostroveanu, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan” Timişoara, „Importanţa cetăţii Severinului în sistemul defensiv medieval bănăţean”

15.00-15.15 Prof. Ioan Popovici, Colectivul Monografic Judeţean Arad, „Sigiliile cu „armă vorbitoare” ale localităţii Guttenbrunn, comitatul Timiş (secolele XVIII-XIX)”

14.45-15.15 Primăria Municipiului Arad, Sala „Regele Ferdinand”

RECITAL EXTRAORDINAR – CORUL „EMIL MONŢIA” ARAD

DIRIJOR: prof. OVIDIU BOAR

Din program: „Doina”, „Pe Tine Te lăudăm”, „Rugăciune”, „Matona, mia cara”, colinde.

 

 

No Comments

Comments for Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice ARADUL – CAPITALA POLITICĂ A ROMÂNILOR TRANSILVĂNENI are now closed.