Senatorul Igaș cere lămuriri printr-o adresă. Vezi ce conține această adresă!

Written by admin. Posted in Politica

Tagged: , , , , , ,

Published on ianuarie 22, 2015 with No Comments

Publicăm mai jos adreasa făcută de către senatorul Constantin Traian Igaș, lui Daniel CONSTANTIN, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rural și lui Liviu DRAGNEA, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

PARLAMENTUL ROMÂNIEI-SENAT

ADRESĂ

Nr.  110  /22.01.2015

Adresată: Domnului Daniel CONSTANTIN, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

                            Domnului Liviu DRAGNEA, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

De către: Constantin Traian IGAȘ, senator Colegiul uninominal nr. 3, Arad

Referitor: modificările aduse Legii nr. 145/ 2014 și lipsa normelor de aplicare necesare eliberării carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

Domnule ministru,

Vă supun atenției o situație care mi-a fost prezentată în cadrul audiențelor de către reprezentanți ai administrației locale. Este vorba despre modificarea adusă în anul 2014 Legii 145 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 794 din 31 octombrie 2014.

Conform modificărilor aduse actului normativ mai sus menționat, act care reglementează unul dintre cele mai importante sectoare economice prin prisma numărului mare de persoane fizice care desfășoară acest tip de activități, certificatele de producător emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 661 din 2001 îşi pierd valabilitatea după 180 de zile de la data intrării în vigoare a noii legi și sunt înlocuite de alte două documente: atestatul și certificatul de producător. Pentru aceste două documente în cadrul actului normativ se stipulează faptul că vor fi emise două ordine comune distincte care vor reglementa modelul atestatului/carnetului de producător, al registrului pentru evidența atestatelor de producaăor, regimul de completare și utilizare al acestuia, precum și procedurile și conditțile specifice anulării atestatului/carnetului. Legea a intrat în vigoare la începutul lunii noiembrie a anului trecut dar solicitanții sunt blocați din a-și desfășura conform legii activitatea întrucât nu s-a emis ordinul comun al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice în ceea ce privește carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, deși termenul specificat în alin. 1, art. 9 din legea menționată este de 30 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi.

Acest ordin este esențial pentru buna desfășurare a activității în acest sector, cu atât mai mult cu cât prevederile articolului 16 sunt foarte clare, după cum se arată la lit. (f) – “desfășurarea activităților de valorificare a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu dețin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil, si care nu sunt produse în fermă proprie, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei”.

În acest context, vă rog, domnule ministru să elaborați cât mai rapid cu putință ordinul comun necesar pentru a oferi autorităților locale cadrul legislativ pentru a elibera carnetele de comercializare. Efectele întârzierii comercializării produselor agricole din cauza lipsei cadrului legislativ sunt generate de instituțiile statului, ori acest lucru nu este acceptabil în condițiile în care aceleași instituții au datoria de a asigura un cadru clar și eficient pentru cei care doresc să își valorifice produsele agricole proprii.

Mai mult decât atât, această modificare blochează atât comercianții cât și autoritățile locale prin birocratizarea excesivă a unui domeniu care ar trebuie simplificat și generează costuri suplimentare pentru tipărirea a două documente, costuri care se regăsesc în sumele achitate de solicitanți pentru eliberarea acestora.

Solicit răspuns scris.         

 Senator  Constantin Traian Igaș

No Comments

Comments for Senatorul Igaș cere lămuriri printr-o adresă. Vezi ce conține această adresă! are now closed.