Se preiau în continuare cereri pentru funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , , , ,

Published on aprilie 03, 2016 with No Comments

vot

Primăria Municipiului Arad aduce la cunoștinţă publică faptul că se preiau în continuare cereri pentru funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia, precum şi de operator calculator în secţia de votare.

Persoanele interesate se pot înscrie la Primăria Municipiului Arad – Serviciul Administrație Publică Locală, camera 37, în zilele lucrătoare, de luni până joi, între orele 8,00-17,00, iar vineri, între orele 8,00-14,00.

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, locţiitorul acestuia şi operatorul primesc câte o indemnizaţie de 85 lei/zi pentru fiecare zi de activitate, max. 5 zile, indemnizaţie impozitată în condiţiile legii.

Preşedintele şi locţiitorul vor face parte din Corpul experților electorali, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, fapt pentru care trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  1. au cetăţenia română;

  2. cunosc limba română, scris și vorbit;

  3. au drept de vot;

  4. au o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;

  5. nu fac parte dintr-un partid politic;

  6. au absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu;

  7. nu sunt urmăriţi penal, trimişi în judecată penală sau condamnaţi penal.

Operatorii calculator trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă minimum 18 ani împliniţi;

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fi absolvit învățământul general obligatoriu;

e) să deţină cunoștinţe de bază în tehnologia informației.

Modelul cererilor se află pe site-ul www.primariaarad. ro sau la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Administraţie Publică Locală – camera 37.

La cererea tip cei interesaţi vor anexa copii după ultimul act de studii, actul de identitate şi copie certificat de căsătorie (pentru cei care şi-au schimbat numele prin căsătorie).

Se vor prezenta şi actele originalele pentru confruntare (care se vor restitui pe loc) sau copii legalizate pentru actul de studii. Cererea tip şi realizarea fotocopiilor după actele originale pot fi asigurate gratuit de către Primăria Municipiului Arad, camera 37.

No Comments

Comments for Se preiau în continuare cereri pentru funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare are now closed.