Replica parlamentarilor PSD Arad în problema masterplanului de deşeuri

Written by admin. Posted in Politica

Tagged: , , , ,

Published on ianuarie 16, 2019 with No Comments

Luând în considerare scrisoarea deschisă a firmei Retim adresată parlamentarilor PSD Arad, Dorel Căprar, Adrian Todor și Mihai Fifor, ținem să facem următoarele precizări :

1-Prin “Măsura de Remediere” la care Retim face referire în “Scrisoarea Deschisă”  se specifică că autoritatea contractantă elimină articolul 10 aliniatul 7 care prevedea că nici o majorare de tarif nu se poate efectua în primele 36 de luni de derulare a contractului de concesiune. Însă putem afirmă fără echivoc că Retim se bucură din partea autorității contractante ADISIGMD de un tratament preferențial. Acest fapt rezultă din situația că acesta măsură de remediere este aplicabilă doar Retim iar articolul s-a eliminat doar din contractul 1603 dintre ADISIGMD și RETIM, pentru Zona 1. Ceilalți doi câștigatori de pe zonele 2,3,4 și 5 nu beneficiază de această facilitate, contractele celorlați doi operatori fiind semnate de către ADISIGMD cu aceeași prevedere contractuală neremediata! Iar asta, în ciuda faptului că proiectul județean este unic și contractele pentru toate zonele sunt contracte cadru, identice ca și conținut cu contractul operatorului din zona I. De măsuri de remediere care vin să ajute operatorul nu beneficiază decât RETIM fapt care involuntar creează suspiciuni asupra agreării unei anumite firme de către factorii politici decizionali ai proiectului și contractului cu RETIM, ceea ce spoate ușor traduce prin “firma de casă ” a conducerii politice a ADISGMD care știm ce coloratură politică are. Mai mult decât atât remediarea acestei măsuri doar pentru RETIM creează discriminări pentru operatorii care prestează aceeași activitate de salubrizare în cadrul aceluiași proiect cu finanțare europeană.

Mai concret, Măsura de remediere deși elimina imposibilitatea majorării tarifelor în primele 36 de luni ale contractului, totuși are o serie de măsuri restrictive pe care operatorul de salubrizare le-a încălcat deja împreună cu cei care au aprobat la finalul anului 2018 majorarea tarifelor pentru RETIM! Astfel măsura precizează că majorarea tarifelor trebuie să :”Țină cont de condițiile prevăzute de lege , dar cu RESPECTAREA TARIFELOR MAXIME PE FIECARE AN regăsite în Studiul de fundamentare , conform Contractului de finanțare publicat în SEAP, acestea (tarifele neputând fi depășite) Ce nu s-a respectat de fapt din această măsură? Studiul de fundamentare prevede că pentru anul 2019 nivelul tarifului pentru mediul urban este de 7.64 lei / persoană. fără TVA . de la 1 ianuarie 2019 este însă de 7.83 lei/persoană (fără TVA)  deci s-a încălcat și măsura de remediere din clarificări și Studiul de fundamentare, ieșindu-se din planul tarifar anual la acest capitol cu  0.19 lei/persoană/luna, încălcându-se inclusiv contractul de finanțare în detrimentul Populației care este astfel pusă să plătească mai mult în zona urbană. Facem precizarea că Studiul de Fundamentare a proiectului a fost trecut prin toate consiliile locale membre ale ADISGMD , iar la Arad a fost votat de Consilierii PNL(HCLM 17 din ianuarie 2017) care iată nesocotesc ceea ce au votat tocmai în avantajul RETIM!

2-Referitor la obligația RETIM de a transporta deșeurile reciclabile la stația de sortare din cadrul “Complexului de tratare Mocrea Ineu”, acest fapt a fost asumat de Retim în Contractul de concesiune 1603 la articolul 14 și nu doar în Caietul de sarcini votat În HCLM 17 la Articolul 76.

Răspunsul 5 al clarificărilor din adresa 1315 /11august2018 ADISIGMD. amintește de faptul că Stația de Sortare a deșeurilor va fi inclusă în sistem la 1 ianuarie 2018, când încă există un contract de concesiune cu altă firma! deci era practic imposibilă introducerea în sistem la acea dată și drept consecință RETIM a semnat contractul ce conținea clauza să transporte deșeurile la Stația de la Ineu.  Și probabil ar trebui să vină cu o altă scrisoare deschisă în care să ne spună câte tone de deșeuri a transportat la acel Complex de tratare/sortare de la data începerii operării contractului (24 aprilie 2018). Scrisoarea poate fi completată și cu măsurile dispuse de către autoritatea care supraveghează contractul (ADISGMD) în care să ni se prezinte măsurile dispuse și eventualele sancțiuni dispuse pentru încălcarea contractului (art 14 din contractul 1603/2017). Probabil că în oferta financiară au fost incluse și costurile pentru perioada de tranziție până la atribuirea stației de sortare către un operator, costuri care RETIM neducând la sortare la locul indicat în contract nu le-a mai efectuat.  Probabil dacă deșeurile erau sortate într-o stație de sortare procentul de reciclare nu era de 1.1% , iar corecțiile financiare care urmează să vină pentru neîndeplinirea țintelor de reciclare pe anul 2018 ar fi putut fi evitate iar bugetele Primăriilor din zona I să nu fie puse în dificultate (pentru că penalizările le vor suporta toți membrii proiectului nu doar Primăria Arad proporțional cu procentul de acțiuni din ADISIGMD nicidecum cum se încearcă a se induce ideea că vor plăti numai locuitorii și Bugetul Municipiului Arad). Probabil Retim va întocmi o altă scrisoare deschisă în care va clarifica de ce încă la acesta dată, deși sunt în operare din aprilie 2018 nu au distribuit toate pubelele către populație. Și tot referitor la fluxul de deșeuri ar fi indicat ca același operator în loc să intre în schimburi de replici politice să transporte gunoiul biodegradabil la Stația de compostare concesionată de către FCC care e operațională din 19 noiembrie 2019 și să nu lase gunoi biodegradabil să se autocomposteze sub zăpadă lîngă platformele de colectare a deșeurilor. În acest fel ar crește și procentul de reciclare și ar fi puțin mai salubru în zonele orașelor unde operează pe raza județului.

Nu în ultimul rând amintim RETIM că ar trebui să explice beneficiarilor serviciului motivele pentru care în vara anului trecut au avut Licență ANRSC suspendată (abateri grave în derularea contractului ) pentru 14 zile. Îndemnăm pe acesta cale RETIM să respecte prevederile contractuale în sensul aplicării prevederilor, inclusiv a clarificărilor care îi dezavantajează nu doar a celor favorabile și le indicăm în acest sens pentru moment Adresa 1325/17 august 2018, mai precis Răspunsul la întrebarea 6.

În concluzie invităm RETIM să își respecte angajamentele asumate prin contractul de Concesiune 1603 și să iasă din sfera politicului, iar pe cei abilitați în exercitarea monitorizării și controlului sistemului să adopte măsurile legale pentru buna funcționare a acestuia.

Biroul de Presă al PSD Arad

No Comments

Comments for Replica parlamentarilor PSD Arad în problema masterplanului de deşeuri are now closed.