Programul de colectare al biodeșeurilor și a deșeurilor voluminoase – Primăvara2024

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: ,

Published on februarie 28, 2024 with No Comments

Ziua de 1 martie marchează, calendaristic, începutul primăverii, motiv pentru care Primăria Municipiului Arad inițiază, începând cu această dată, programul de colectare a biodeșeurilor și a deșeurilor voluminoase intitulat Curățenia generală de primăvară.

Acest program se va desfășura, cu titlu gratuit, în toate zonele municipiului, și va avea o durată de 31 de zile lucrătoare, până în data de 12 aprilie, conform informațiilor publicate pe pagina Primăriei Municipiului Arad, respectiv a programării pe cartiere, atașate.

Obiectivul acestui program de curățenie este reprezentat de colectarea biodeșeurilor și a deșeurilor voluminoase. În fapt, prin intermediul programului desfășurat de către Primăria Municipiului Arad se intenționează preîntâmpinarea depozitării neconforme a deșeurilor în municipiul Arad. Cele două tipuri de deșeuri care fac obiectul acțiunii de mediu supusă atenției se vor colecta numai pe durata zilei stabilite în fiecare zonă a municipiului.

Cu titlu general, amintim faptul că biodeșeurile care se vor colecta reprezintă deşeuri biodegradabile provenite din grădini, toaletarea copacilor (crengi, ramuri), tufișurilor și alte deșeuri organice (frunze și iarbă) rezultate din activitățile gospodărești specifice de întreținere a spațiilor verzi.

La fel, deșeurile voluminoase sunt acele deșeuri solide de dimensiuni mari, generate ocazional, care nu pot fi depozitate în recipientele de colectare, respectiv: saltele, mobilier etc. Aceste tipuri de deșeuri sunt generate în special în această perioadă datorită acțiunilor de curățenie a întregii gospodării, ocazionate inclusiv de pregătirea pentru sărbătorile pascale.

 

 

În ceea ce privește modalitatea de implementare a acțiunii vizate, precizăm că aceasta se va realiza ca în fiecare an. Astfel, deșeurile care provin din gospodării individuale (case) se vor prelua din fața imobilului/porții, în limita a doi mc/gospodărie.

Pe de altă parte, în cazul deșeurilor generate din zona asociațiilor de proprietari, acestea vor fi depozitate la punctele de colectare a deșeurilor din apropierea acestora.

Pentru cantitățile de deșeuri care depășesc limita a doi mc/gospodărie există posibilitatea predării acestora, în regim propriu, de către deținători, la Stația de Compostare în Tunel Arad (deșeuri biodegradabile) sau la Depozitul ecologic conform de deșeuri nepericuloase Arad (deșeuri voluminoase), ambele instalații specifice gestionării deșeurilor fiind situate în zona CET Arad, Șoseaua de Centură Nord.

Campania de colectare a deșeurilor se desfășoară cu respectarea anumitor condiții obligatorii. Astfel, deținătorul de deşeurile biodegradabile provenite din grădini trebuie să le pregătească pentru transportarea corespunzătoare, astfel:

  • crengile și ramurile arborilor vor fi tăiate la dimensiunea de maximum doi metri, aspect condiționat de faptul că mărunțirea facilitează activitatea de manipulare (colectare manuală) și transport, prin diminuarea considerabilă a volumului deșeurilor. Nu se vor prelua deșeuri reprezentând crengi sau trunchiuri de copaci care depășesc dimensiunea anterior menționată.
  • crengile și ramurile arborilor, mărunțite, vor fi amplasate în fața imobilelor (sau în zona punctelor de colectare de la blocuri, după caz) în grămezi, fără a fi legate cu sârmă. Legarea cu sârmă îngreunează activitatea de tocare a deșeurilor din crengi, prin apariția posibilității de defectare a aparatului de tocare a resturilor vegetale.
  • frunzele și iarba se vor depozita în saci, ci nu direct pe sol, carosabil, trotuar. Subliniem faptul că nu se vor colecta sacii care conțin și alte tipuri de deșeuri decât cele specifice activității de grădinărit, prevăzute anterior.

Totodată, deșeurile se vor amplasa organizat, într-un singur loc, compact, unde este posibil și accesul auto în vederea încărcării acestora în mijlocul de transport (camionetă).

Subliniem faptul că depozitarea deșeurilor se va realiza într-o asemenea manieră încât nu se va stânjeni circulația publică (pietonală și auto) și, totodată, fără a aduce atingere altor tipuri de deșeuri (deșeuri reziduale-menajere, deșeuri din construcții și demolări etc.).

În sensul celor prevăzute anterior, subliniem faptul că NU vor fi colectate alte tipuri de deșeuri decât resturile vegetale din curte (frunze, crengi și nuiele mărunțite, iarbă) și deșeurile voluminoase. În mod evident, astfel cum s-a arătat anterior, este necesar ca deșeurile în atenție să fie depozitate în mod ordonat, fără a aduce prejudicii spațiului public în care sunt depozitate, respectiv în afara căilor de acces.

Cetățenii trebuie să depoziteze deșeurile supuse colectării cu o zi înainte de data programată sau cel târziu la prima oră a dimineții zilei colectării. Acțiunea se va desfășura eșalonat pe zone ale orașului, astfel că activitatea de colectare a deșeurilor se realizează exclusiv în perioada programată pe fiecare cartier.

Autovehiculele de colectare a deșeurilor se vor deplasa o singură dată pe fiecare stradă, astfel că persoanele care vor scoate deșeurile după finalizarea curățeniei pe strada lor, sunt pasibile de sancțiunea contravențională privind abandonarea, aruncarea deșeurilor și eliminarea, păstrarea acestora în afara spațiilor autorizate în acest scop.

Cu această ocazie, reiterăm faptul că abandonarea oricărui tip de deșeu pe domeniul public, în afara perioadei comunicate și fără respectarea condițiilor stabilite, constituie contravenție și va fi sancționată conform prevederilor legale în vigoare.

Evidențiem faptul că activitatea de întreținere a spațiilor verzi publice, precum și salubrizarea căilor de circulație se desfășoară pe tot parcursul anului, nu numai în perioada în care sunt programate acțiunile de curățenie generală de primăvară și de toamnă. Totodată, arătăm că toaletarea arborilor se desfășoară deja în municipiu, până la finalizarea perioadei de repaus vegetativ.

Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul municipiului Arad, buna gospodărire a acestuia și respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a tuturor membrilor comunității. Vă îndemnăm astfel să contribuiți la realizarea curățeniei generale în gospodăria dumneavoastră și inclusiv asupra spațiilor aparținând domeniului public (spații verzi, alei, trotuare) situate în imediata apropiere a caselor sau condominiilor.

 

No Comments

Comments for Programul de colectare al biodeșeurilor și a deșeurilor voluminoase – Primăvara2024 are now closed.