Program Filocalia – evenimentele sfârşitlui de săptamână

Written by admin. Posted in Cultura

Tagged: , , ,

Published on aprilie 15, 2015 with No Comments

Vezi aici programul Filocalia – evenimentele sfârşitlui de săptamână>

Vineri 17 aprilie 2015, ora 19

Invitat: Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula

Temă: „Hristos și oamenii lui Hristos

Locaţie: Teatrul Clasic „Ioan Slavici”

Părintele Constantin este Profesor de Omiletică și Catehetică la Facultatea de Teologie Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu, este unul dintre specialiştii în materie de neconvenţionalism și nonconformism creștin. Şi unul din preoţii Bisericii noastre care îşi refuză mereu înstrăinările, depărtările, într-o frumoasă încăpăţânare de a rămâne tânăr, neliniştit de dragul lui Hristos şi al slujirii sale.

Autor a peste 50 de volume (între care Îndumnezeierea maidanului s-a plasat în topul celor mai vândute cărți, ajungând la un tiraj de aproape 50.000 exemplare), cu frecvente apariții media, atât în țară, cât și în străinătate, el însuși realizator a diferite emisiuni (radiofonice, în special), Părintele Constantin Necula a susținut peste 300 de conferințe, pe diverse teme și în diverse spații culturale și religioase, începând cu centrele universitare românești și până la comunitățile creștine din Gana sau Chile…

Discursul şi scrierile Părintelui Constantin Necula se plasează, mai întotdeauna, în mediul „riscului seducţiei”, fiind bucurie şi durere deopotrivă. Prin modul său dezinvolt, absolut original de a-L prezenta pe Hristos, el face o figură de marginal, de îndrăzneț într-ale mărturisirii, clamând cu înverşunare neaderenţa la limbajul de lemn, la locurile comune ale propovăduirii lui Dumnezeu. Pentru Părintele Constantin, Hristos nu e doar un refugiu, o alternativă, ci o alianţă, o rotunjire a sensului vieţii, unic adăpost împotriva morţii. În mărturisirea sa, Părintele reuşeşte, aproape de fiecare dată, să scape de capcana clişeelor, într-un metabolism cultural – corolar teologiei – de excepţie, care produce linişte, bucurie.

Temele abordate de Părintele Constantin sunt diverse, pornind de la preocuparea pentru copii (mărturie stau volumele de povestiri şi nu numai, adresate acestui segment), trecând prin locurile cele mai puţin bătătorite de pastoraţia comodă, convenţională (spaţiul maidanelor, al spateluiblocurilor, al provocărilor străzii), până la contaminarea cu accente scolastice, didacticiste, dintre cele mai riguros punctate ştiinţific şi teologic.

Tema conferinţei:  „Hristos și oamenii lui Hristos

Prezenţa Sfinţilor în viața Bisericii este continuarea misterului Fiului întrupat. Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu Se manifestă prin ei, iar sfinţii, precum este și Hristos, sunt plini de iubire şi jertfă, daruri care schimbă întreaga existenţă a omului. Sfinţii reprezintă Tradiţia vie a Bisericii; ei formează etosul viu, inspirat şi dinamic, fără de care Biserica nu ar fi ceea ce este. Tradiţia vie şi, prin aceasta, Biserica însăşi nu se poate concepe, înţelege şi fiinţa fără o succesiune a Sfinţilor. De aceea Apostolul Pavel scrie în una dintre Epistolele sale următorul îndemn : „Aduceţi-vă aminte de înaintaşii voştri” (Evr. 13,7). Este un îndemn la recunoştinţa pentru toţi cei care ne-au transmis Evanghelia. Viaţa Bisericii nu a fost niciodată întreruptă pentru a o reîncepe din nou. Sfinţii au o mare importanţă şi prin ceea ce ne transmit: Biserica vie,  credința ei, puterea ei duhovnicească, exemplul ei.

Credinţa este o practică, sau o învăţătură, care îşi are sensul şi puterea în practică. Sfinţii sunt cel mai bun exemplu de fiinţare a creştinismului, a permanenţei lui. Prin ei Hristos este ieri, azi şi întotdeauna Acelaşi. Cultura nu este decât o formă, ea nu se poate substitui fiinţei Bisericii, fiinţării Creştinismului. Sfinţii trăiesc „pe pământ ca în cer”, împlinind voinţa neschimbătoare a lui Dumnezeu. Sfinţii sunt vindecătorii autentici ai lui Hristos. L-au iubit mult pe Hristos şi şi-au arătat dragostea lor prin cuvinte şi fapte. Iar Hristos îi poate iubi nemărginit pentru dragostea lor. Sfinţii seamănă cu Hristos în special din punct de vedere al iubirii. Prin sfinţi se pogoară în lume energiile necreate ale lui Dumnezeu şi tot prin ei lumea se sfinţeşte în toate elementele ei.În timpul vieţuirii lor ei au iubit şi acum, când sunt aproape de Judecătorul celor vii şi celor morţi al inimii lor, de Hristos, ne iubesc şi mai mult şi de aceea ne ajută cu acelaşi folos de dincolo. După Sfântul Vasile cel Mare, sfinţii sunt suveranii pământului, slăviţii, măreţii, viguroşii, autenticii, curaţii, puternicii, cei cărora Dumnezeu le aparţine deoarece şi L-au apropiat cu iubire. De aceea, lumea de azi are nevoie de sfinţi şi sfinţire pentru că nu se poate face misiune socială în lume fără Dumnezeu – fără conştiinţa de a fi însoţit de Dumnezeu, fără conştiinţa de sine sfinţită de Dumnezeu.

Sâmbătă, 18 aprilie 2015, ora 19

Invitaţi: Trupa de teatru creștin „Civic Art”, București

Spectacol: „Întoarcerea Zidarului”, de Dan Tărchilă

Locaţie: Filarmonica de Stat Arad

„Întoarcerea Zidarului”. Această piesă se constituie cu succes într-o meditaţie asupra procesului creaţiei folclorice, într-un fel, şi asupra modului cum s-a născut balada însăşi. Reprezentaţia acestei piese, ce poartă semnătura unui senior al dramaturgiei româneşti, scriitorul Dan Tărchilă, are distribuţia alcătuită din actorii: Cristian Dionisie (Teatrul Naţional Bucureşti), Cristina Moldoveanu (Compania „Civic Art”) şi Marian Ciripan (Teatrul „C.I. Nottara”). Scriitorul Dan Tărchilă, afirmat în dramaturgie prin calitatea valorificării în perspectiva contemporană a istoriei, prezintă în piesă o viziune personală, îndrăzneaţă, asupra uneia dintre nestematele folclorului românesc – Legenda „Meşterului Manole”.

Dan Tărchilă, în piesa „Întoarcerea Zidarului”, reuşeşte să demonstreze cu rigurozitate că actul creator presupune dăruire, pasiune, o „tainică jertfă”. Textul piesei este un eseu dramatic bine conceput, valoarea acestuia fiind întregită de „formă”, adică de replicile pline de sensuri, scrise într-o frumoasă şi curgătoare limbă română, fapt destul de rar întâlnit pe scenele noastre. «Văzut» pe scenă, spectacolul „Întoarcerea Zidarului”,  ne va convinge încă odată că dramaturgia şi literatura română, creaţia artistică şi muzicală română, sunt parte din moştenirea europeană a umanităţii, România fiind un suflet european în Europa, iar Europa este în România.

Duminică, 19 aprilie  2015, ora 19

Proiecţie film: „Părintele Arsenie Boca. Omul lui Dumnezeu

Invitat: regizorul Nicolae Mărgineanu

Locaţie: Teatrul Clasic „Ioan Slavici”

 

    „Părintele Arsenie Boca. Omul lui Dumnezeu

    Părintele Arsenie Boca este considerat de mulţi credincioşi drept un „om al lui Dumnezeu”, un „sfânt al Ardealului”Numit Sfântul de către colegii săi de la Academia Teologică din Sibiu, considerat „ctitor” al Filocaliei românești de către părintele profesor Dumitru Stăniloae, care îl aprecia ca un fenomen unic al monahismului românesc, căutat și urmat de mii de mireni doritori a se împărtăși din izvorul nesecat și senin al spiritualității sale, dar și pentru legendarele sale daruri de prooroc și tămăduitor, veritabil pictor de suflete, dar și sensibil pictor de biserici, om de cultură și filosof al științelor și religiei, preotul Arsenie Boca, a fost asemenea sfântului Vasile, așa cum chiar el îl înfățișează în lucrarea sa de căpătâi Cărarea împărăției: ucenic umblând liniștit pe marea înfuriată, stâlp nemișcat de talazuri, om între oameni întărindu-și semenii în liniștea cea mai presus de fire, neclintit în credință, întrucât Dumnezeu este la cârma lumii. O personalitate unică, ce atrăgea, ca un magnet, mii de oameni, din toate categoriile sociale, dar și permanenta suspiciune a autorităților vremii care nu puteau înțelege de unde vine acea forță excepțională de a-i face pe oameni să se adune în jurul său.

 

Regizorul și producătorul Nicolae Mărgineanu

 

 Cunoscut regizor de film, autor al celebrelor „Ştefan Luchian”, „Pădureanca”, „Un bulgăre de humă”, „Capul de zimbru” şi, mai nou, la fel al celebrelor „Binecuvântată fii, închisoare” sau „Demascarea”, Nicolae Mărgineanu a realizat  filmul „Parintele Arsenie Boca – Omul lui Dumnezeu” (2011). Pe urmăîn 2012, a dat viață unui spectacol de teatru radiofonic despre Arsenie Boca numit „Părintele Arsenie Boca – Taina iubirii”. Cu câteva luni în urmă a fost finalizat un nou film documentar, avându-l în centru pe Părintele Arsenie BocaSfântul ArdealuluiAceeași echipă, ca și pentru filmul „Parintele Arsenie Boca – Omul lui Dumnezeu”, respectiv  Nicolae Mărgineanu(regizor și producător),  Ion Costin Manoliu (text/comentariuși Maria Ploae (voce), a realizat, în 2013, filmul „Parintele Arsenie Boca în duh și adevarDespre Părintele Arsenie Boca,  Nicoale Mărgineanu spune: „mi se pare fascinantă personalitatea lui. Chiar m-am gândit că, după Mihai Eminescu este, poate, figura cea mai luminoasă a românilor”. Arsenie Boca a creat o mișcare spirituală de masă, unică în spațiul panortodox, care se continuă până astăzi. A trăit în duhul profeților, fiind căutat de mulțime de oameni care veneau la Arsenie, fascinați de revelația omului, care era revelația psihologului și a profetului.

 

No Comments

Comments for Program Filocalia – evenimentele sfârşitlui de săptamână are now closed.