Profesia de expert contabil și contabil autorizat-o carieră de succes

Written by admin. Posted in Social

Tagged: , , ,

Published on septembrie 17, 2015 with No Comments

elevi-la-calculator

Funcționarea a ceea ce înseamnă viață economică și socială  în societate  face obiectul  activității  profesionistului contabil, astfel că, profesia contabilă  cu un câmp larg  de acțiune și cu  foarte multe specializări  diferite,  este  profesia    care  asigură  mediului de  afaceri, certitudine, siguranță, perspectivă.

Ca organism care gestionează  profesia contabilă din România, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din  România susține și promovează practicile profesionale de înaltă calitate printr-o grijă  deosebită pentru competența, aptitudinile și etica celor  implicați  în profesie, astfel încât aceștia  să servească interesul public și să pună bazele  unei economii solide și orientate spre progres.

În condițiile actuale ale profesiei într-o lume  globalizată, este o artă  și  o provocare  să fii expert contabil, o calitate dobândită cu multă muncă, devotament, perseverență, dedicație.

Astfel, specialistul contabil, aflat permanent în centrul activității unei  întreprinderi în care interesele  acționarilor, clienților, furnizorilor și ale  angajaților sunt de multe ori divergente, are menirea  ca, pe baza  situațiilor financiare reale și corecte să ofere o oglindă sintetică a activității acesteia, transpusă în cifre, ca bază a deciziilor manageriale.

Expertul contabil, are o puternică imagine construită pe temelia traditiei  și a valorilor cunoscute și recunoscute a instrumentelor de operare cu succes cum sunt; Integritatea, Obiectivitatea, Competența profesională și prudența, confidențialitatea, Comportamentul profesional, Respectul față de normele tehnice și profesionale, la cele mai înalte standarde de profesionalism, atingând astfel cele mai  ridicate niveluri de performanță și răspunzând cerințelor interesului public. Aceste obiective sunt atinse prin satisfacerea a patru cerințe de bază, respectiv:  încredere, credibilitate, calitatea serviciilor, profesionalism.

Personalitatea expertului contabil  se  întruchipează  in termeni puternici, precum confidențialitatea, independența, siguranța atât în satisfacerea  nevoilor unui client  sau al unui angajator individual ci și în apărarea interesului public.

Interesul public, este definit drept bunăstarea colectivă a comunității și a instituțiilor  deservite de profesionistul contabil.

Atitudinea și comportamentul profesioniștilor contabili atunci când prestează servicii de interes public au un puternic impact asupra bunăstării economice a comunității  și a țării lor, iar profesioniștii  contabili, pot rămâne în această  poziție avantajoasă numai continuând să ofere servicii unice la un nivel care  să demonstreze că încrederea publicului este bine fundamentată. Experții contabili,  prin  calitatea lor, menținută și consolidată ca membrii  ai  Organismului  profesional reprezentat  prin CECCAR, au atuuri puternice și imbatabile de a  face față  la toate provocările afacerilor globalizate, la eliminarea  actelor de fraudă și corupție, drept  consecință  a forței  și  capacității organismului profesional de a prelua și a transpune, în norme naționale, standardele internaționale în  domeniul profesiei contabile.

Prin educația  inițială și dezvoltarea profesională continuă, etica și comportamentul deontologic, competență profesională, credibilitate, calitatea lucrărilor, profesioniștii contabili membrii CECCAR  își asigură o carieră fără vîrstă  ancorată  puternic  în societate.

Prin prezența  și implicarea  activă în viața socială  a profesioniștilor contabili, se poate  afirma cu deosebită considerație, prin promovarea angajamentului de perfecționare  profesională pe tot parcursul vieții, calitatea de expert contabil și contabil autorizat – membru CECCAR, nu poate fi subestimată  și este promotoarea înaltelor valori ale profesiei contabile.

No Comments

Comments for Profesia de expert contabil și contabil autorizat-o carieră de succes are now closed.