Precizare din partea Instituţiei Prefectului judeţului Arad

Written by admin. Posted in Politica, Top News

Tagged: , , , , ,

Published on iunie 06, 2013 with No Comments

Referitor la unele informaţii apărute în mass-media locală în cursul zilei de astăzi, cu privire la demersurile de dizolvare a Consiliului Local Târnova, întreprinse de primarul comunei, Florin Farcaşiu, Instituţia Prefectului – judeţul Arad precizează următoarele:

-  conform Legii 215/2001 republicată, art. 55, alin. (2), Primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale, prefectul sau orice altă persoană interesată poate să sesizeze instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1) (cazuri în care se poate dizolva de drept Consiliul Local, n.n.).  Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului.  Drept urmare, instanţa de contencios (Tribunalul Arad în această speţă) este singura care se poate pronunţa cu privire la îndeplinirea condiţiilor legale pentru dizolvarea Consiliului Local. Decizia instanţei va fi comunicată ulterior Instituţiei Prefectului, iar dacă sentinţa va prevedea dizolvarea Consiliului Local, Instituţia Prefectului va informa Guvernul care va trebui să stabilească data alegerilor parţiale în termen de maximum 90 de zile de la dizolvarea Consiliului.

- Primarul comunei Târnova a informat Instituţia Prefectului cu privire la depunerea la Tribunalul Arad a unei sesizări în baza Legii 215/2001 republicată, art. 55, alin (2), motivând  cu întrunirea condiţiilor prevăzute  la art. 55 alin (1) lit. b din Legea 215/2001 republicată ce prevede dizolvarea de drept a Consiliului Local în cazul în care nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nicio hotărâre”.  Din punct de vedere legal Instituţia Prefectului nu este abilitată pentru „a aviza” sau „a nu aviza” un demers făcut în baza art. 55, alin (2) din L. 215/2001 republicată, de către primarul unităţii administrativ-teritoriale, viceprimar, secretar, sau orice altă persoană interesată.

 

No Comments

Comments for Precizare din partea Instituţiei Prefectului judeţului Arad are now closed.