În atenția persoanelor care doresc să devină asistent maternal profesionist

Written by admin. Posted in Social

Tagged: ,

Published on noiembrie 10, 2021 with No Comments

Father and mother kissing daughter

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, în calitate de partener, continuă implementarea proiectului ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod SMIS 127169, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, al cărui solicitant este Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții în parteneriat cu cele 47 de DGASPC-uri din țară, în cadrul apelului non-competitiv „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali” – AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.5 & 4.14.

Scopul proiectului îl reprezintă creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială şi a numărului de asistenţi maternali profesioniști la nivelul comunităţii, precum şi îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor deja angajați în sistem.

Astfel, DGASPC Arad face un apel către arădenii care doresc să se angajeze ca asistenți maternali profesioniști și continuă în această perioadă campania de recrutare și identificare de persoane apte și doritoare să crească și să îngrijească copii proveniți din sistemul public de protecție, copii având vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani.

La nivelul judeţului Arad reţeaua de asistență maternală va fi extinsă prin intermediul proiectului TEAM-UP, până la sfârşitul anului 2023, cu 20 de persoane şi 128 de asistenți maternali vor beneficia de formare profesională continuă.

Cei interesați pot obține informații suplimentare despre modul în care se pot angaja ca asistenți maternali profesioniști la DGASPC Arad, la telefon: 0257/250325 –Serviciul Management de Caz pentru Copii – Asistență Maternală, de luni-joi: 8.00 – 16.30 și vineri: 8.00 – 14.00.

 

No Comments

Comments for În atenția persoanelor care doresc să devină asistent maternal profesionist are now closed.