Fonduri suplimentare obținute de Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Podgoria Miniș-Măderat” pentru continuarea finanțării investițiilor în teritoriul LEADER(A)

Written by admin. Posted in Top News, Utile

Tagged: , ,

Published on august 26, 2022 with No Comments

Garofița Popa-director executiv GAL podgoria Miniș-Măderat

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Podgoria Miniș-Măderat” (GAL PMM), prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, implementat de Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a obținut la finele anului 2016, finanțare nerambursabilă pentru susținerea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a teritoriului GAL în valoare de 3.465.974 euro (sub-măsura 19.2), iar pentru construcția instituțională a GAL (sub-măsura 19.4 – funcționare și animare) suma de 866.493 euro.

După 5 ani de funcționare, urmare a evaluării realizată de către Autoritatea de Management a PNDR organizația noastră a beneficiat de o bonusare suplimentară pentru implementarea Strategiei, în valoare de 145.947 Euro, fapt ce dovedește profesionalismul, sustenabilitatea și seriozitatea demersului inițiat de Asociație.

La momentul actual ne aflăm în etapa de implementare a contractului subsecvent nr. 3 încheiat cu AFIR. Datorită faptului că Asociația a promovat o Strategie de Dezvoltare Locală corect adaptată nevoilor de dezvoltare locală și care a atins indicatorii de rezultat stabiliți după doar 3 ani de la debutul implementării sale, AM PNDR a emis o Notificare prin care se suplimentează bugetul alocat Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Podgoria Miniș-Măderat” (GAL PMM), cu suma de 906.163 euro. După consultarea membrilor Asociației și urmare a feedback-ului recepționat cu prilejul întâlnirilor avute în fiecare dintre unitățile administrativ-teritoriale membre ale GAL-ului cu potențiali beneficiari, s-a hotărât alocarea acestor sume către 2 dintre măsurile cuprinse în Strategia de Dezvoltare locală: prima este cea care vizzează instalarea tinerilor fermieri și cea de a doua care va susține investițiile promovate de către autoritățile locale în sectorul public.

Teritoriul LEADER ”Podgoria Miniș-Măderat” asupra căruia se implementează SDL are o suprafață de 2.365,64 km2, cuprinde 66.677 locuitori și este format din următoarele unități administrativ teritoriale, toate aparținând judetului Arad: Orașul Ineu, Orașul Pâncota și comunele: Bârzava, Bata, Bârsa, Birchiș, Bocsig, Conop, Covăsânț, Ghioroc, Păuliș, Săvârșin, Șicula, Șilindia, Șiria, Târnova, Tauț, Ususău, Vărădia de Mureș.

Asociația GAL PMM a acordat finanţare pentru proiectele depuse de locuitorii /organizațile cu sediul social/secundar în teritoriului LEADER, care activau în domenii precum: agricultură, servicii non-agricole, turism rural, administrație locală, social, minorități (rromi), tehnologia informației și comunicării.

Beneficiarii finanţărilor acordate prin GAL PMM pot fi:

1. Comune, orașe și instituții publice și parteneriate ale acestora;

2. Fermieri sau membri unor gospodării agricole (autorizaţi cel puțin cu statut de – PFA);

3. Asociații de crescători de animale / Cooperative agricole / Grupuri de producători;

4. Agenţi economici privaţi (micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate – start-ups, întreprinderi mici și mijlocii);

5. Asociații și fundații din societatea civilă.

Urmare a unui amplu proces de animare a teritoriului LEADER ”Podgoria Miniș-Măderat” (cel puțin 1 acțiune de informare-promovare în teritoriu LEADER/an, sute de materiale de informare și prezentare a măsurilor de intervenție, apariții trimestriale ale publicației – ”Informația GAL PMM”), acțiunilor de consultare a potențialilor beneficiari ai teritoriului, dar și a procesului de evaluare și selecție, rezultatele sunt reprezentative:

  • GAL PMM a obținut poziții fruntașe în clasamentul național al GAL-urilor în ceea ce privește: numărul și valoare proiectelor selectate, respectiv numărul și valoare proiectelor contractate;

  • GAL PMM a evaluat și selectat un număr de 45 de proiecte, reprezentând o valoare a ajutorului public nerambursabil de 3.520.405,33 euro, din total alocat SDL de 3.582.731,6 euro (98,26 % din valoarea totală alocată SDL);

  • AFIR a încheiat cu beneficiarii proiectelor selectate de către GAL PMM un număr de 43 de contracte de finanțare în valoare 3.486.300,02 Euro, reprezentând 97,31 % din valoarea totală alocată SDL;

  • prin implementarea proiectelor se vor crea peste 20 locuri de muncă în teritoriul ”Podgoria Miniș-Măderat”;

  • investiția în măsura dedicată Infrastructurii de bandă largă va genera o platformă digitală educațională care va permite interconectarea tuturor unităților de învățământ din teritoriul LEADER Podgoria Miniș-Măderat;

  • investiția în sectorul public din teritoriul LEADER PMM va duce la crearea și modernizarea infrastructurii stradale din comunele Ghioroc și Șilindia, infrastructurii sportive din comunele Șiria și Bocsig, dotarea cu utilaje pentru întreținerea domeniului public a celorlalte 15 unități administrativ-teritoriale, respectiv dezvoltarea infrastructurii sociale a două centre sociale și comunitare în orașul Ineu și comuna Șiria;

  • prin implementarea SDL ”Podgoria Miniș-Măderat” au fost sprijinite până acum 9 exploatații agricole (5 ale unor tineri de până în 40 ani), respectiv 8 antreprenori ce dezvoltă activități non-agricole în teritoriul LEADER;

  • au fost înregistrate la plată și decontate beneficiarilor proiecte în valoare de 2.784.437,37 euro – 77,72 %, din 3.486.300,02 euro – cât reprezintă valoarea proiectelor contractate cu AFIR;

Anul 2022 va marca o nouă provocare pentru organizația noastră și anume vom începe demersurile pentru conturarea viitoarei Strategii de Dezvoltare Locală, proces în care sperăm să avem alături, ca întotdeauna, locuitorii din arealul Podgoria Miniș-Măderat spre a propune cele mai eficiente și de impact direcții de dezvoltare.

Informații suplimentare puteți obține la:

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ – GAL „PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT”

Telefon/fax: 0257/384.040; 0728/042.760

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro

No Comments

Comments for Fonduri suplimentare obținute de Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Podgoria Miniș-Măderat” pentru continuarea finanțării investițiilor în teritoriul LEADER(A) are now closed.