Dacă depăşesc termenul prevăzut de lege pentru prelungirea permiselor de port armă riscă pedeapsa cu închisoare

Written by admin. Posted in Top News, Utile

Tagged: , , , , , ,

Published on septembrie 17, 2013 with No Comments

În conformitate cu legislaţia în vigoare,  Legea nr. 117 din 15 iunie 2011, permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri.

În vederea prelungirii valabilităţii permisului de armă, titularul acestuia este obligat să se prezinte înainte de împlinirea termenului prevăzut la structura de poliţie competentă în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cu armele înscrise în permis, precum şi cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 5 ani, dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, iar armele destinate folosirii în condiţiile prezentei legi au efectuată inspecţia tehnică periodic.

Permisul de armă conferă titularului drepturile prevăzute de lege şi după radierea din acesta a armelor înstrăinate prin vânzare, donaţie, închiriere sau comodat, până la expirarea termenului de valabilitate.

În acest sens, IPJ Arad, informează titularii permiselor de arma, atestatelor de colecţionar şi atestatele de instructor în poligonul de tragere, eliberate sau vizate în anul 2008, că au obligaţia de a se prezenta la prelungirea permisului de armă inainte de expirarea acestuia la sediul I.P.J. Arad – Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, în zilele de luni – joi orele 09.00 – 12.00 şi joi orele 09.00 -17.00, avînd asupra lor următoarele:

-   cererea tip;

-   actul de identitate;

-  permisele de armă şi armele înscrise în acestea;

-   permisul de vînătoare de tip nou;

-  o fotografie color (dimensiune 4/5 cm.);

-   atestatul de colecţionar, în cazul persoanelor fizice care deţin arme în colecţie;

-  certificat medical tip din care să rezulte că persoana este aptă să deţină şi să folosească

arme şi muniţii, eliberat de o unitate sanitară specializată, cu cel mult 6 luni înainte de depunerea cererii;

-   aviz psihologic din care să rezulte că persoana este aptă să deţină şi să folosească arme şi muniţii, eliberat cu cel mult 12 luni înainte de depunerea cererii de către un psiholog autorizat pentru astfel de teste, atestat în condiţiile legii;

-  certificat de cazier judiciar.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, nerespectarea unor obligaţii prevăzute de prezenta lege, respectiv “Nedepunerea armei şi a muniţiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.”

No Comments

Comments for Dacă depăşesc termenul prevăzut de lege pentru prelungirea permiselor de port armă riscă pedeapsa cu închisoare are now closed.