Consolidarea capacităţilor Jandarmeriei Române

Written by admin. Posted in Social, Top News

Tagged: , , , , , , ,

Published on martie 14, 2013 with No Comments

La data de 7 septembrie 2010 a fost încheiat la Berna Acordul-Cadru între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea Programului de cooperare elveţiano-român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

În conformitate cu semnarea, de către părţile română şi elveţiană, a Acordului de Activitate, la data de 02.01.2013 a început perioada de implementare a proiectului Consolidarea capacităţilor Jandarmeriei Române, cu o durată de 2 ani, subsumat secţiunii Fond Tematic Securitate a acordului de mai sus.

Acest proiect beneficiază de un buget în valoare de 1.882.352,94 CHF (1.600.000 CHF contribuţie elveţiană şi 282.352,94 CHF contribuţia României) şi a fost determinat de necesitatea adaptării capacităţilor Jandarmeriei Române la evoluţia constantă a practicilor la nivel european, din punct de vedere al modului de acţiune pe timpul marilor evenimente internaţionale, cât şi în privinţa siguranţei publice în zonele turistice montane, având ca sursă de inspiraţie modelul elveţian de acţiune.

Proiectul este structurat pe două obiective majore:

1. dezvoltarea capacităţilor Jandarmeriei Române de gestionare a

manifestaţiilor publice de amploare şi a manifestărilor sportive de

dimensiune internaţională;

2. consolidarea securităţii cetăţenilor şi a mediului înconjurător în zonele

montane pentru  o dezvoltare turistică durabilă.

1. Dezvoltarea capacităţilor Jandarmeriei Române de gestionare a manifestaţiilor publice de amploare şi a manifestărilor sportive de dimensiune internaţională

Principale activităţi care urmează să fie desfăşurate:

 • Studii comparative privind cadrul juridic şi concepţiile de angajament ale statelor europene pe timpul manifestărilor sportive şi evenimentelor de amploare
 • Ateliere de lucru cu participare elveţiană şi internaţională, privind bunele practici în domeniul luptei împotriva huliganismului, prevenirii şi combaterii violenţei în stadioane
 • Ateliere de lucru cu participare elveţiană şi internaţională privind gestionarea operaţională a meciurilor de fotbal europene şi a evenimentelor de amploare
 • Elaborarea şi publicarea unor concepţii de întrebuinţare a forţelor pe timpul evenimentelor de amploare
 • Elaborarea unor module specifice de pregătire în domeniul asigurării ordinii publice pe timpul evenimentelor de amploare şi a manifestărilor sportive
 • Achiziţionarea de noi echipamente pentru modernizarea dotării forţelor de asigurare a ordinii publice

2. Consolidarea securităţii cetăţenilor şi a mediului înconjurător în zonele montane pentru o dezvoltare turistică durabilă

Principale activităţi care urmează să fie desfăşurate:

 • Evaluarea dispozitivului actual de securitate publică şi protecţie a mediului în staţiuni montane din România
 • Întâlniri şi reuniuni ale experţilor în Elveţia şi România pentru schimb de cunoştinţe în domeniul bunelor practici operaţionale în domeniul montan, rolul forţelor de poliţie/jandarmerie în protecţia mediului, ş.a.
 • Colocviu pe problematica securităţii turismului în ariile naturale protejate
 • Achiziţionarea unor mijloace de mobilitate specifice misiunilor montane
 • Realizarea unei campanii de sensibilizare privind protecţia mediului înconjurător şi a biodiversităţii

 

 

No Comments

Comments for Consolidarea capacităţilor Jandarmeriei Române are now closed.