Comunicat referitor la Legea privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

Written by admin. Posted in Social

Tagged: , ,

Published on septembrie 20, 2021 with No Comments

În data de 16.09.2021 a fost publicată în Monitorul Oficial al României Legea nr. 226/16.09.2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, lege care se aplică de la data de 1 noiembrie 2021.

Preluarea cererilor, declarațiilor pe propria răspundere și a actelor doveditoare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și stabilirea cuantumului ajutorului se va face, conform prevederilor Legii nr. 226/2021 și a normelor metodologice de aplicare a acestei legi, norme care urmează a fi elaborate și aprobate prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la publicarea legii.

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1386 lei/persoană în cazul familiei, și de 2053 lei în cazul persoanei singure.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

Familii Persoane singure
Pana la 200 100% 100%
200.1 320 90% 90%
320.1 440 80% 80%
440.1 560 70% 70%
560.1 680 60% 60%
680.1 920 50% 50%
920.1 1040 40% 40%
1040.1 1160 30% 30%
1160.1 1280 20% 20%
1280.1 1386 10%  
1280.1 2053   10%

Ajutorul se acordă pe perioada sezonului rece 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, în funcție de data înregistrării solicitării, după cum urmează:

  • începând cu luna depunerii cererii pentru solicitările depuse până în data de 20 a lunii
  • începând cu luna următoare depunerii cererii pentru solicitările depuse după data de 20 a lunii.

Suplimentul pentru energie, în sumă fixă, se acordă lunar, pe tot parcursul anului, în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

  • 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică sau 70 lei/lună dacă este singura sursă de energie utilizată
  • 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale
  • 10 lei/lună pentru consumul de energie termică
  • 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri

Data demarării activității de preluare a cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și pentru acordarea suplimentului energetic va fi stabilită și comunicată ulterior, în funcție de publicarea normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 226/2021.

 

No Comments

Comments for Comunicat referitor la Legea privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie are now closed.