Comerţ ambulant de Sfântul Nicolae

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , ,

Published on octombrie 25, 2023 with No Comments

Primăria Municipiului Arad a stabilit amplasamentele pentru desfăşurarea comerţului ambulant cu produse specifice Sărbătorii de Sf. Nicolae. Suprafața atribuită este de 2 mp/ locație, iar fiecare comerciant poate ocupa un singur amplasament, cu asigurarea unei distanțe de minim 2 m între amplasamente. Pe domeniul public al Municipiului Arad, acest tip de comerţ ambulant se va desfășura în perioada 04.12.2023 – 06.12.2023, în următoarele locații:

 1. B-dul Revoluţiei intersecţia cu str. Crişan nr.1 (Bl. A, între sc. A şi B)

 2. B-dul Revoluției nr.24 (între poartă și magazinul “Secom”)

 3. B-dul Revoluţiei nr. 44 (între poartă și magazinul “Amalfi”)

 4. B-dul Revoluţiei nr. 52-54 (între sc. A si sc. B)

 5. B-dul Revoluției nr.84-86 (de la ghereta cu cărți până la nr. 88)

 6. B-dul Revoluției nr.92-96 (între Universitatea V.Goldiș și ”Articole medicale Focus”)

 7. B-dul Revoluţiei nr. 78 in fața librăriei ”Alexandria”

 8. Zona Boul – Roșu staţia de tramvai spre centru (B-dul Decebal, în spate la postul TRAFO)

 9. Cartier Micălaca – Aleea Borsec

 10. Cartier Micălaca – b-dul N. Titulescu intersecția cu str. V. Lucaciu (între zona verde și stâlpii metalici din colțul”Digi RCS-RDS” )

 11. P-ţa U.T.A. (Calea Aurel Vlaicu colţ cu str. Bumbacului, între magazinul ”Calla” şi patiserie)

12. P-ţa U.T.A. – între magazinul”Profi” si biserică (pe partea dinspre biserică)

13. P-ţa U.T.A. (Calea Aurel Vlaicu nr. 63-67 (între magazinul”Second Hand” si ING Bank)

14. Calea Aurel Vlaicu, bl. Z16, bl. Z17 (între CEC Bank și magazinul ”Mobexpert”)

15. Calea Aurel Vlaicu, bl. Z22, (între sc. A şi sc. B”)

16. Calea Aurel Vlaicu nr. 190-196, bl B 21, sc B (de la”Salon Întreținere Corporală” până la

intersecţia cu str. Fragilor)

17. Piața Arenei (pe trotuar în zona magazinului ”Profi”)

18. Cartierul Aradul Nou – Calea Timișorii nr. 39 (zona fostului magazin “Lanțul”, actualul “Sanex”)

Locurile de vânzare se atribuie pentru producători, artizani, meșteșugari și meșteri populari (hand made), precum și comercianților care dețin coduri CAEN pentru comerț ambulant, cu sediul social în județul Arad.

Cererile de participare la eveniment împreună cu documentația se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit, în condițiile legii (procură/împuternicire notarială), la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul și Asociații de Proprietari (camera 5 din Palatul Cenad) sau on-line, la oricare dintre adresele de e-mail ale instituţiei, respectiv registratura@primariaarad.ro sau pma@primariaarad.ro, începând cu data de 08.11.2023 până la data de 14.11.2023.

Comerţul ambulant se desfăşoară în perioada 04.12.2023 – 06.12.2023, dar nu înainte de achitarea taxei pentru ocuparea domeniului public la Direcţia Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde:

- cererea tip pentru obţinerea acordului de ocuparea domeniului public, care se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, http://www.primariaarad.ro/ şi la Serviciul Relaţii cu Publicul și Asociații de Proprietari (camera 5) din cadrul Primăriei Municipiului Arad;

- copie buletin de identitate sau carte de identitate;

- copie Atestat de producător (vizat la zi);

- acte firmă (copie certificat de înregistrare+certificat constatator, emise de Oficiul Registrului Comerțului), conform Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare;

- procură/împuternicire notarială – în cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea.

Condiţiile de desfăşurare a comerţului ambulant cu articole tradiţionale specifice Sărbătorii de Sf. Nicolae în perioada 04.12.2023 – 06.12.2023, sunt următoarele:

- marfa va fi expusă doar în perimetrul locaţiei stabilite;

- este permisă doar comercializarea cu articole tradiţionale specifice Sărbătorii de Sf. Nicolae;

- activitatea desfăşurată nu va afecta circulaţia pietonală și auto și nici activitatea specifică zonei;

- se va respecta curăţenia domeniului public afectat;

- se va deține la locul de vânzare acordul pentru desfășurarea comerțului stradal, eliberat de Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate a vânzătorului care să coincidă cu identitatea persoanei menționate în acordul solicitat;

În cazul constatării nerespectării condițiilor stabilite mai sus, acordul se consideră retras de drept.

No Comments

Comments for Comerţ ambulant de Sfântul Nicolae are now closed.