Claudia Boghicevici: „Responsabilitatea actului educațional trebuie să implice și formarea elevilor pentru integrarea lor viitoare pe piața muncii”

Written by admin. Posted in Politica

Tagged: , , , , , ,

Published on martie 05, 2015 with No Comments

Prezentă la dezbaterea organizată ieri, la Palatul Parlamentului, de Comisia de Educație a PNL Sector 1 împreună cu Organizația de Femei a PNL Sector 1, pe tema proiectului de Cod Etic pentru învățământul preuniversitar, lansat în dezbatere publică de Ministerul Educației, deputata PNL de Arad Claudia Boghicevici a punctat, în intervenția sa, principalele amendamente pe care le aduce proiectului de Cod Etic, astfel încât acest document să responsabilizeze cu adevărat actorii sistemului educațional.

”Așa cum subliniază și programul de guvernare lansat de PNL, reformarea profundă a sistemului de educaţie şi cercetare trebuie să fie, înainte de toate, expresia voinței civice și urmarea unui act de voință politică. Faptul că ne-am întâlnit aici este o dovadă a responsabilității noastre și a seriozității cu care probăm că acest program de guvernare nu reprezintă doar declarații de intenție așezate pe hârtie. Ca membru în Comisia de muncă și protecție socială, nu pot să nu aduc în discuție problematica sincronizării conținutului actului educațional cu nevoile specifice de pe piața muncii, aspect prezentat evaziv în acest Cod”, a declarat deputatul arădean.

Claudia Boghicevici a prezentat mai multe amendamente esențiale pe care le aduce proiectului de Cod Etic lansat de Ministerul Educației. ”Responsabilizarea cadrelor didactice este crucială pentru reforma mediului educațional. În mare, toate măsurile propuse în prezentul Cod converg implicit către o mai mare responsabilizare a autorilor actului educațional. Cu toate acestea, e nevoie de o descriere mai amplă a plurivalenței acestei responsabilizări. Consider că responsabilitatea formării elevului trebuie să depășească sfera documentelor școlare. De aceea, dincolo de standardele de performanță prevăzute în documente școlare, responsabilitatea actului educațional trebuie să implice, într-o foarte mare măsură, formarea elevilor pentru integrarea lor viitoare pe piața muncii. Nevoile de cunoștințe și abilități cerute pe piața muncii sunt cel mai bine înțelese prin interacțiunea cu agenții economici. Este nevoie de detaliere mai amplă a acestui punct, într-un articol distinct sau prin mai multe subpuncte, care să privească separat colaborarea cu mediul economic. Totodată, trebuie să avem în vedere că noua paradigmă în relațiile dintre elev, familie, școală şi comunitate pe care ne-o dorim implică o comunicare și colaborare permanentă între aceste entități. De aceea, consider necesară includerea în Cod a obligației implicării și consultării elevilor și a părinților în acest tot acest proces de realizare a parteneriatelor, reprezentați prin Consiliul Şcolar al Elevilor și Consiliul Reprezentativ al Părinţilor. Nu în ultimul rând, o altă îmbunătățire pe care cred că trebuie să o aibă în vedere Codul este revizuirea capitolului referitor la sancțiuni. Consider că se impune prevederea clară în Cod a sancțiunii de excludere imediată și definitivă din corpul didactic a celor care se dovedesc a fi vinovați de fapte precum luarea de mită, abuzarea fizică sau sexuală a elevilor”, a punctat deputatul PNL.

 

No Comments

Comments for Claudia Boghicevici: „Responsabilitatea actului educațional trebuie să implice și formarea elevilor pentru integrarea lor viitoare pe piața muncii” are now closed.