Calendarul examenului de Bacalaureat național – 2013

Written by admin. Posted in Top News, Utile

Tagged: , , , ,

Published on mai 14, 2013 with No Comments

Sesiunea iunie-iulie 2013

27 – 31 mai 2013  Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

31 mai 2013 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

10 – 12 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

12 – 14 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare

orală în limba maternă – proba B

17 – 21 iunie 2013 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

25 – 28 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

1 iulie 2013 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

2 iulie 2013 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

3 iulie 2013 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

5 iulie 2013 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) –

probă scrisă

8 iulie 2013 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)

8 iulie 2013 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

9 -11 iulie 2013 Rezolvarea contestaţiilor

12 iulie 2013 Afişarea rezultatelor finale

 

Sesiunea august-septembrie 2013

15 – 19 iulie 2013 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

19-20 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în

limba română – proba A

19-21 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

20 -21 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

22 – 23 august 2013 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

26 august 2013 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

27 august 2013 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

28 august 2013 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

30 august 2013 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) –

probă scrisă

2 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

3-4 septembrie 2013 Rezolvarea contestaţiilor

5 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor finale

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvisticve

No Comments

Comments for Calendarul examenului de Bacalaureat național – 2013 are now closed.