Asociația GAL “Podgoria Miniș-Măderat” anunță lansarea apelului de selecție pentru primirea de proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală – MĂSURA 1.1./6A – “SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR NON-AGRICOLE DIN TERITORIUL GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT”(A)

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: ,

Published on martie 07, 2024 with No Comments

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Podgoria Miniș-Măderat”, beneficiară a unui contract de finanțare încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în cadrul Măsurii 19 LEADER, pentru implementarea sub-măsurilor 19.2 și 19.4 anunță pe toți cei interesați că lansează apelul pentru depunerea de proiecte cu finanțare nerambursabilă în cadrul MĂSURII 1.1./6A – “SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR NON-AGRICOLE DIN TERITORIUL GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT”.

Fondurile publice nerambursabile disponibile pentru această sesiune de depunere a proiectelor sunt de 35.458,90 Euro.

Rata sprijinului (intensitatea sprijinului) va reprezenta 90% sau 70% din totalul cheltuielilor eligibile, astfel:

  • Pentru proiectele ce vizează activități de producție – 90% din valoarea cheltuielilor eligibile;

  • Pentru proiectele ce vizează activități de servicii – 70% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat pe Măsura 1.1/6A – ”Sprijin pentru dezvoltarea activităților non-agricole din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat” sunt:

  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-up);

  • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Valoarea maximă a ajutorului public nerambursabil care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect din cadrul măsurii 1.1/6A este de până la maxim 35.458,90 Euro.

Data lansării Apelului de Selecţie: 18.03.2024

Data limită de depunere a proiectelor: 28.03.2024

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – versiunea 2024, elaborat de GAL pentru măsura 1.1/6A, care este publicat pe site-ul www.galpodgoriaminismaderat.ro, meniul: Sesiuni de finanțare, sub-meniul: Prezentare măsuri, Măsura 1.1/6A.

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:

  • Sediul Asociației Grupul de Acţiune Locală “Podgoria Miniș-Măderat”: Comuna ŞIRIA, Str. Regiment 85 Infanterie, Nr. 162, jud. Arad, cod poștal 317340;

  • Tel: 0257 – 384.040 sau 0728 – 042.760 în intervalul orar 10:00 – 14:00, de luni până vineri;

  • E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Podgoria Miniș-Măderat” vă poate oferi și varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii 1.1/6A la sediul organizației.

No Comments

Comments for Asociația GAL “Podgoria Miniș-Măderat” anunță lansarea apelului de selecție pentru primirea de proiecte în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală – MĂSURA 1.1./6A – “SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR NON-AGRICOLE DIN TERITORIUL GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT”(A) are now closed.