ANIF a dat acceptul pentru punerea în aplicare a soluţiei de deversare a apelor uzate in Canalul Mureşel de către Compania de Apă

Written by admin. Posted in Social

Tagged: , , , ,

Published on martie 30, 2015 with No Comments

Canalul Mureşel are o lungime de 12.175 km si străbate intravilanul municipiului Arad pe lungime de 6.500 km,din care 1.923  km este intubat  iar restul străbate extravilanul mun.Arad,Rolul acestui canal este de a drena si colecta apele pluviale din cartierele limitrofe canalului,a apelor pluviale de pe platformele diverselor unitati economice si de a transporta apa catre partea maghiara cu ajutorul statiei de pompare Mureşel.

SP Mureşel are un debit maxim posibil de 1600 l/s,capacitatea de transport a canalului ,datorită colmatării părţii intubate este de 600 l/s.Panta generală a canalului este mică ,ceea ce face ca viteza de scurgere a apei sa fie sub limita vitezei de curaţare favorizand creşterea gradului de colmatare,contribuind la micşorarea secţiunii de scurgere .

Referitor la incidentul din data de 25.03.2015,privind avaria conductei de refulare a staţiei de pompare SP2, staţie aflată in administrarea CAA, care preia apele uzate dinspre cartierul Micalaca si le dirijează înspre staţia de epurare a municipiului Arad, în urma discuţiei avute cu reprezentanţii CAA, ANIF a dat acceptul pentru punerea în aplicare a soluţiei de deversare a apelor uzate in Canalul Mureşel, cu asigurarea diluării acestora cu apă din raul Mureş.

După diluţia cu apa din raul Mureş se arată ca apa din canalul Mureşel indeplineşte condiţiile de calitate autorizate.Pentru reducerea mirosului,apa uzată din SP2 va fi tratată chimic si bacteriologic la ore de varf.

Pentru readucerea la parametrii proiectaţi ai canalelor în zonele colmatate din amenajările de desecare care aparţin ANIF Arad, s-au alocat fonduri pentru  urmatoarele lucrări: decolmatare canale  Crac Nădlac ,Valea Viilor pe o lumgime de 29 km,Canalul Mureşel pe o lungime de 1,5 km , Canalul Morilor pe o lungime de 7 km şi pentru  modernizare staţie de pompare  SP Poganier din Amenajarea Hanioş Vărşand.

Valoarea totală estimată pentru aceste lucrări este de 1.000.000,00 lei .

No Comments

Comments for ANIF a dat acceptul pentru punerea în aplicare a soluţiei de deversare a apelor uzate in Canalul Mureşel de către Compania de Apă are now closed.