Amplasamente comerţ ambulant cu flori

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , ,

Published on aprilie 03, 2024 with No Comments

Primăria Municipiului Arad anunţă stabilirea amplasamentelor pentru desfăşurarea comerţului ambulant pe domeniul public al Municipiului Arad, cu flori, în zona cimitirelor, în perioada 10-12.05.2024, după cum urmează:

  1. Cimitir Eternitatea – str. Poetului nr. 2-4:

-  poarta I (str. Poetului intersecţia cu str. Câmpul Liniștii): 10 locuri;

-  poarta II: 10 locuri.

 

  1. Cimitir Pomenirea – Calea Bodrogului nr. 1:

-  poartă – 20 locuri.

 

  1. Cimitir cartier Grădiște – Calea Zimandului:

- poarta I:   10 locuri;

- poarta II:  10 locuri.

 

  1. Cimitir cartier Gai – str. Toth Arpad:

- poartă: 10 locuri.

 

  1. Cimitir cartier Bujac – str. Dimitrie Țichindeal:

- poarta I:   8 locuri;

-  poarta II:  8 locuri.

 

  1. Cimitir cartier Micălaca – str. Mioriței:

- poarta I:   10 locuri;

- poarta II:  10 locuri.

 

  1. Cimitir cartier Aradul Nou – str. Merișor:

- poartă: 10 locuri.

 

  1. Cimitir cartier Sânicolaul Mic – str. Ioan Fătu nr. 76:

- poartă: 10 locuri.

 

Suprafaţa atribuită pentru un loc de vânzare este de 1,00 mp, iar fiecare comerciant poate ocupa un singur amplasament. Locurile de vânzare se atribuie în limita stabilită, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor, pentru producători (cu atestat de producător) având sediul social în județul Arad. Locurile rămase libere după repartizarea către beneficiarii menționați pot fi alocate comercianților care dețin coduri CAEN pentru comerț ambulant, având sediul social în județul Arad.

Cererile de ocupare a domeniului public, împreună cu documentația, se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit, în condițiile legii (procură/împuternicire notarială), la sediul Primăriei Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul şi Asociaţii de Proprietari (camera 5 din Palatul Cenad) sau on-line, la oricare dintre adresele de e-mail ale instituţiei, respectiv registratura@primariaarad.ro sau pma@primariaarad.ro, în perioada 10- 17.04.2024.

 

Comerţul ambulant cu flori, în zona cimitirelor, se desfăşoară în perioada 10-12.05.2024, dar nu înainte de achitarea taxei pentru ocuparea domeniului public la Direcţia Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde:

-cererea tip pentru obţinerea acordului de ocuparea domeniului public, care se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, http://www.primariaarad.ro/  şi la Serviciul Relaţii cu Publicul şi Asociaţii de Proprietari (camera 5 din Palatul Cenad) din cadrul Primăriei Municipiului Arad;

-copie buletin de identitate sau carte de identitate;

-copie Atestat de producător (vizat la zi);

-acte firmă (copie certificat de înregistrare + certificat constatator, emise de Oficiul Registrului Comerțului), conform Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului cu modificările ulterioare;

-procură/împuternicire notarială – în cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea.

 

Condiţiile de desfăşurare a comerţului ambulant cu flori, în zona cimitirelor, din perioada 10-12.05.2024, sunt următoarele:

-marfa va fi expusă doar în perimetrul locaţiei stabilite;

-este permisă doar comercializarea cu flori;

-activitatea desfăşurată nu va afecta circulaţia pietonală sau auto şi nici activitatea specifică zonei (circulația pe pistele de biciclete etc.);

-se va respecta curăţenia domeniului public afectat;

-se va deține la locul de vânzare acordul pentru desfășurarea comerțului stradal, eliberat de Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Arad, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate al vânzătorului, care să coincidă cu identitatea persoanei menționate în acordul solicitat.

În cazul constatării nerespectării condițiilor stabilite mai sus, acordul se consideră retras de drept.

 

No Comments

Comments for Amplasamente comerţ ambulant cu flori are now closed.