534 de noi locuri de muncă în Regiunea Vest prin intermediul proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice

Written by admin. Posted in Utile

Tagged: , , ,

Published on noiembrie 17, 2015 with No Comments

Sigla ADR Vest

534 de noi locuri de muncă au fost create în Regiunea Vest până în momentul actual prin implementarea proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POSCCE).

Aceste locuri de muncă sunt rezultatul implementării unui număr de 259 proiecte în Regiunea Vest, proiectele totalizând o valoare a finanțării nerambursabile de aproximativ 51 milioane euro. 235 dintre aceste proiecte au fost finalizate iar 24 de proiecte se află încă în etapa de implementare și au o valoare cumulată a finanțării nerambursabile de aproximativ 16 milioane euro. Termenul de finalizare pentru proiectele aflate încă în etapa de implementare este data de 31 decembrie 2015.

Organizațiile din Regiunea Vest care au obținut finanțare nerambursabilă prin Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POSCCE) – organizații neguvernamentale, microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii – activează în domenii ce vizează fabricarea mobilei, fabricarea încălțămintei, fabricarea hârtiei/cartonului/ambalajelor, fabricarea produselor din beton, fabricarea articolelor din plastic, fabricarea mașinilor și utilajelor, fabricarea ansamblurilor electronice, lucrări de construcții utilitare/drumuri/autostrăzi, lucrări de instalații, extracția pietrei/nisipului/pietrișului sau operațiuni de mecanică sau în alte sectoare și domenii eligibile.

***

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a facilitat implementarea acestor proiecte în calitatea sa de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (OI POSCCE) în Regiunea Vest, calitate pe care o are  începând cu  data de 11 martie 2013.

 

Preluarea programului, gestionat anterior la nivel național, a fost realizată în două etape. Într-o primă etapă a fost preluată Axa Prioritară 1 „Un sistem de producție inovativ și eco-eficient”, domeniile majore de interventie 1.1 „Investiții productive și pregătirea pentru concurența pe piață a întreprinderilor, în special IMM-uri” (Operatiunile 1.1.1, 1.1.2 si 1.1.3) si 1.3 și 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” (Operatiunea 1.3.2), iar ulterior, începând cu data de 17 aprilie 2014, ADR Vest a preluat si Axa Prioritara 3 „Tehnologia Informaţiilor si Comunicaţiilor pentru sectorul privat si public”, Operaţiunea 3.1.1„Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe”.

Urmarea acestei preluări a fost creșterea gradului de absorbție a fondurilor alocate prin program de la 6,77% în luna martie a anului 2013, la 61,70% în luna septembrie a acestui an – după cum precizează Ministerul Fondurilor Europene, instituție cu rol de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”.

Informaţii despre Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice pot fi accesate la adresele www.adrvest.ro sau www.amposcce.minind.ro.

No Comments

Comments for 534 de noi locuri de muncă în Regiunea Vest prin intermediul proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice are now closed.