Written by admin. Posted in Social

Tagged: , ,

Published on iunie 26, 2019 with No Comments

Consilierii județeni au aprobat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad planul de închidere a unui centru pentru copiii cu dizabilități din municipiu și construirea cu fonduri europene a două case de tip familial și a unui centru de zi pentru copiii cu dizabilități mentale.

 La nivel național prioritatea în domeniul protecției drepturilor copilului este închiderea centrelor de plasament de tip clasic și dezinstituționalizarea copiilor, măsuri prevăzute în Strategia Naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014-2020 prin care Guvernul României și-a asumat închiderea tuturor centrelor de plasament de tip vechi/clasice, care funcţionează în structura preluată încă de la începutul anilor 2000. Astfel, copiilor li se vor oferi servicii alternative la protecția de tip rezidențial, respectiv la asistenți maternali și în case de tip familial care vor asigura protecția într-un mediu cât mai apropiat de cel familial, pe viitor Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție având în vedere ca până la finalul anului viitor să interzică plasamentul copiilor în servicii de tip rezidențial cu caracteristicile centrelor de tip clasic.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad intenționează să închidă Centrul de recuperare și reabilitare pentru copii cu dizabilități din Arad, situat pe strada Tudor Vladimirescu nr. 8-10, aflat pe Lista Centrelor de plasament eligibile pentru închidere elaborată de ANPDCA.

Odată cu închiderea centrului, în urma evaluărilor făcute s-a constatat nevoia protejării a 16 copii cu dizabilități severe în servicii cât mai apropiate de modelul familial, 2 copii vor fi transferați la asistenți maternali, iar 4 copii, după împlinirea vârstei de 18 ani, vor fi transferați în centre pentru adulți.

În paralel, cu închiderea acestui centru, DGASPC Arad a găsit și soluția pentru a dezvolta în continuare serviciile oferite copiilor cu diverse dizabilități, astfel că depune un proiect cu scopul de a accesa fonduri europene pentru construirea a două case de tip familial „Hansel” şi „Gretel”, dar şi reabilitarea unui centru de zi şi recuperare pentru copiii cu dizabilităţi mentale “Simba” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3- Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, 2019/8/8.1/8.3/C, Grup vulnerabil Copii.

Cele două nou înființate case de tip familial vor avea fiecare o capacitate de câte 8 locuri, iar Centrul Simba va asigura locuri pentru 76 de copii cu dizabilități(16 locuri centru de zi și 60 de locuri în servicii de recuperare).

No Comments

Comments for are now closed.